Eğitimciler Birer Yaşam Filozofudur

Platon “Yöneticiler filozof, filozoflar yönetici olmalıdır” diyerek her yöneticinin en az bir filozof kadar bilgili olmasının ve filozofların da yönetim bilimiyle ve yönetim işleriyle ilgilenmesi gerektiğinin altını çizmiştir. İşte yönetim sanatı bu kadar önemlidir. Tabi ki tüm dünyanın ve toplumların ahengi, işleyişi, kalkınması ve huzuru adına sağlıklı yönetilmeleri çok önemlidir. Ama düşünsenize; gerek toplumun yönetimindeki tüm yöneticiler ve toplumdaki tüm meslek çalışanları; yani dünyadaki herkes ama herkes bir öğretmenin, bir eğitimcinin elinden geçer. Bu ağır sorumluluk nedeniyledir ki eğitimciler birer yaşam filozofu olmak zorundadırlar.

                                        Dünyayı Eğitmek Dünyaya Hükmetmekten Zor

Bu yaşam filozofu olan yani her şeyden anlamak zorunda olan, hayatları şekillendiren yaşam mimarları; yani eğitimciler, öğretmenler yöneticilere de yön vermek durumunda olan kişilerdir. Yöneticiler elbette kıymetlidir ve stratejik önemdedir. Ama eğitimcilerin herkese dokunduğunu ve dokunmak zorunda olduğunu düşündüğümüzde dünyayı eğitmek dünyaya hükmetmekten zordur. Yani Trump olmak kolay, Hasan Ali Yücel olmak zor. Eğitimciler bireyleri ve toplumları adeta yoktan var ederler,Trump vb. dünya liderleri gibi hazır uçağın kokpitine oturmazlar. Eğitimcinin işi bir tohumu toprağın altına gömüp; düzenli çapalayıp bakımını yapıp; bire bin almak gibi bir süreç işidir. Eğitimci olmak bu nedenle bu işi ciddiye alanlar için dünyanın en zor işidir.

Örneğin; Hasan Ali Yücel… 500’e yakın eseri çevireceksiniz, köy enstitülerini kuracaksınız, bizzat yöneteceksiniz, bir toplumu eğitimle var edeceksiniz, okuma yazma oranlarını arttıracaksınız, birinci ve ikinci maarif şuralarını toplayacaksınız, spordan müzelere, felsefeden gramere, coğrafyaya varıncaya kadar çeşitli kongre ve kurullar toplayacaksınız, önemli eğitim dergileri, ansiklopedileri ve sözlükleri gibi eserler bastıracaksınız. İslam Ansiklopedisi ve İslam Klasiklerini de çevirteceksiniz. İşte bu örnekte görüldüğü üzere eğitimci olmak yönetici olmaktan daha zor.

                                    Eğitimci Olmak Koca Bir Hayatı Sınıfınıza Sığdırabilmektir

Ya da bir öğretmeni düşünelim. Eğitimci olmanın sadece matematik, fizik, kimya öğretmek olmadığını bize en iyi öğretmenler öğretir. Çünkü öğretmenler sınıflarına koca bir hayatı sığdırmak zorundadırlar. Bir nakkaş ustalığıyla işlersiniz küçücük heyecanlı bedenleri, ruhları, canları… Onlar sizin aldığınız her nefesi bile modellerler. Bu nedenle zor iştir eğitimcilik, vebali büyük, sevabı ise sadece gülen yüzleri görmek olan bir meslektir. Her gün yine, yine, yeni, yeniden yeni şeyler öğretebilmektir bıkmadan, usanmadan. Koşturmaktır öğrencilerin hiçbir şeyleri eksik olmasın diye. Tatil, dinlenme nedir bilmeden güzelleştirmeye çalışmaktır canlıların en güzelini, insanı.

                     Eğitimci Olmak Sadece İlim Vermek Değil Hayatın İçine Sokabilmektir

Bir eğitimci; öğrencilerinin çaresizliklerine çare olur, tüm zorlukları aşıp hayatı aşılar, hiçliklerden hayaller yaratır, sönmüş dünyalara bir umut ışığı yakar. Bir eğitimci öğrencilerine sadece ilim vermez, onları hayatın içine sokmaya çalışır. Görüldüğü üzere eğitimci olmak bu işi gerçekten yapmaya çalışanlar için büyük sorumluluklar gerektirir. Platon bunu ta o dönemde görmüş ki; öğretmenlik tanrı mesleğidir, demiş.

                Eğitimcilik Sadece Mevzuatla Yapılacak Bir İş Değil; Bir Yaşam Biçimidir

Eğitimcilik sadece mevzuatla yapılacak bir iş değil; bir yaşam biçimidir. İyi bir eğitimci günümüz eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmeli, öğrencilerini geleceğe hazırlayabilecek yeterliliklerde olmalıdır. Kendisini kendisine kanunlarla belirlenmiş görevlerin ötesine geçirip; hissederek, yaşayarak, kendisini adayarak, öğrencisiyle bütünleşerek var edebilmelidir. Tüm bu nedenlerden dolayı dünyayı eğitmek dünyaya hükmetmekten daha zordur. Bu nedenle Trump olmak kolay, Hasan Ali Yücel veya bir çalıkuşu öğretmen olmak daha zordur. Yetiştirdiği öğrenciler aracılığıyla bir milletin, devletin geleceğini hazırlayan, idealist, mimar, mutlu olan ve mutlu eden eğitimcilerin ve öğretmenlerin çoğalması dileklerimizle. Unutmayalım; milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…