Bir eğitim sisteminin uzun vadeli planları yoksa problem yanı başımızda demektir. Bu nedenle ülkece eğitimle ilgili çok yüksek beklentilerimiz olmalıdır. Hep beraber eğitimin çok önemli bir şey olduğunu düşünmeliyiz ve bu konuda MEB’i çok yoğun bir şekilde hem mercek altına almalı hem de MEB’e destek olmalıyız. Yani eğitime toplumsal ilgi arttırılmalı ve toplum olarak eğitime değer verilmesi sağlanmalıdır. Toplum olarak “okuma”ya hak ettiği değeri vermeliyiz. Yani tüm toplum olarak çocuklarımızın eğitimi için çok güçlü bir istek içinde olmalıyız. Ve unutmayalım ki ülkemizdeki her şeyin temeli eğitimdir. Çocuklarımızın çağımız için gerekli becerileri öğrenmelerini sağlamalıyız; ama bunu sadece test ve akademik başarı, için istememeliyiz. Çocuklarımız tüm yönleriyle ve özellikle yaratıcılık yönüyle kendilerini geliştirebilmelidirler.

Eğitimde Başarı Ancak Bir Sistem Düşüncesiyle Mümkündür

Eğitim sistemlerinde yapılacak değişikliklerin sonuçları uzun vadeli alınacağından her hükümete göre değil, uzun vadeli devlet politikası eğitim anlayışları olmalıdır. Ve unutulmamalı ki eğitimdeki başarı ancak bir sistem düşünceciyle mümkün olur. İllerden ilçelere okullara, okullardan öğretmen ve yöneticilere herkesi etkileyecek şekilde tasarlanmış bir sistemle başarılı olunabilir. Bütün bunlar yapılırken bir eğitim sisteminin kalitesinin öğretmenlerinin kalitesini; ama öğretimin kalitesinin de sistemin kalitesini geçemeyeceği unutulmamalıdır. Bu nedenle öğretmen yeterliliklerini merkeze alan bir sistem tasarlanmalıdır. Yani, sistem içinde başarılı olmanın anahtarı eğitimcileri ve öğrencileri merkeze almaktır.

Eğitimde Başarı Kazayla Yakalanmaz

Dünya eğitim şampiyonlar liginde bir eğitim sistemi ve başarısı kazayla elde edilmez. Bunun için en üst düzeyde özen, profesyonel eğitimciler, pedagojik ve yönetim yetenekleriyle donanmış eğitim liderleri gereklidir. Ve burada kaliteli öğrenme için kaliteli öğretme ilkesi geçerli olduğundan öğretmenlik ön plandadır. Öğretim programlarımız uluslararası başarıyı yakalayabilmek adına uluslararası sınavlar incelenip bu yönde ulusaldan evrensele uzanan öğretim programları değişiklikleri yapılmalıdır. Bu bağlamda öğretim programı değişiklikleri oldubittiye getirilerek değil; program geliştirme uzmanları öncülüğünde tüm paydaşlarca program geliştirme ilkelerine uygun bir şekilde yapılmalıdır. Öğrencilerin problem çözebilme becerilerini kazanıp; bilgiyi farklı durumlara uygulayabilmeleri adına ezber yerine yaratıcılığı destekleyen bir öğretim programı geliştirilmelidir.

Bir Eğitim Sistemi Öğretmenleri Kadardır

Öğretmenlerin niteliğini arttırmak adına hizmet içi eğitim sistemi daha planlı ve programlı bir hale getirilmelidir. Hizmet içi eğitim seminerlerinin öğretmenler tarafından bir zorunluluk olarak algılanmaması için; öğretmenlerin isteklerine uygun hizmet içi seminerler düzenlenmeli ve hizmet içi eğitim seminerlerinin teşvik edici olabilmesi adına öğretmenler hizmet içi seminerlerdeki performansları adına kıdem alabilmeli, ücretlerinde artış olmalı veya daha iyi okullarda görevlendirilmelidirler. Öğretmenlerin akademik çalışma yapması desteklenmelidir. Eğitim fakülteleri yüksek lisans ve doktorada öğretmenlere özel kontenjanlar ayırmalıdır. MEB akademik çalışma yapmış öğretmenleri ön plana çıkarmalı ve ek ders ücretlerini cezbedici miktarda arttırmalıdır.

Zayıf Okullar Rüyamdaki Okullara Çevrilmelidir

Zayıf okullara başarılı okulların da destek olması sağlanarak zayıf okullar da rüyamdaki okullara çevrilmelidir. Kardeş okul kavramı güçlendirilmeli ve sözde değil özde bir yardımlaşma ağı kurulmalıdır. Bu kapsamda sadece öğrenciler değil öğretmenler de akademik anlamda daha fazla yardımlaşabilmelidir. Bütün bölgelerdeki okulları güçlendirebilmek ve insanların kendilerine en yakın okula yönlenmelerini sağlayabilmek adına zayıf okul yönetimleri desteklenmelidir. İyi öğretmenlerin zayıf okullarda da görev yapmalarını sağlayabilmek için uygun bir rotasyon sistemi oluşturulmalı; ama zayıf okullarda çalışan öğretmenler de ödüllendirilmelidir. Üniter yapıyı zedelemeyecek şekilde bölgesel eğitim sistemi tartışılmalı, yerel eğitim güçlendirilmeli ve böylelikle eğitim sistemindeki karmaşıklık kaldırılmalıdır.

Öğretmenler Ulus İnşa Edenlerdir

Öğretmenlerin ulus inşa edenler olduğunu düşündüğümüzde öğretmenler eğitim sistemlerinin en önemli unsurlarıdırlar. Ülkemiz öncelikle öğretmenliği toplumumuzun en saygın mesleği olarak görmeli ki eğitim kalitemiz yükselebilsin. Bunun için de en nitelikli beyinlerin öğretmenliği tercih etmesi için bir toplumda en yüksek maaşı öğretmenler almalıdırlar. Bunun bir parçası olarak eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme programları her açıdan daha donanımlı hale getirilmelidir. Uluslar ancak sorumluluk sahibi öğretmenlerle inşa edilebilir. Öğretmenlerle eğitim sistemimizin kalitesini sürekli arttırabiliriz, öğretmenlerle uluslararası alanda daha çok var olabiliriz. Öğrencilerimizin içindeki en iyiyi çıkartan öğretmenlerimiz ülkemizin en büyük dayanağıdır.

Eğitim sistemleri dizayn edilirken gerek öğretim programlarının oluşturulmasında gerekse de hizmet içi seminerlerin verilmesinde her öğrencinin ve öğretmenin biricik olduğu unutulmamalıdır. Yüksek potansiyeli olan ama farklı nedenlerden dolayı eğitim hakkından yararlanamayan çocukların potansiyellerini kullanmalarını sağlayabilmek adına eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı ve toplumun farklı sınıfları arasındaki eşitsizlik giderilmelidir. Ülkece eğitimle ilgili uzun vadeli planlar yapmalı, eğitimle ilgili çok yüksek beklentiler içinde olmalı, hep beraber eğitimin çok önemli bir şey olduğunu düşünmeli ve eğitime olan toplumsal ilgiyi arttırarak toplum olarak eğitime daha fazla değer vermeliyiz. Ve unutmayalım ki ülkemizdeki her şeyin temeli eğitimdir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…