Siyasî tarihimizin bir klasiği askeri darbeler ve 28 Şubat post modern askeri darbesi

Ülkemiz dünyada en çok darbe yapılan ülkeler arasında yer almaktadır. Darbeler Türkiye’nin siyasî tarihinin bir klasiğidir ve bir parçası olmuştur. Türkiye’de...

Ülkemiz dünyada en çok darbe yapılan ülkeler arasında yer almaktadır. Darbeler Türkiye’nin siyasî tarihinin bir klasiğidir ve bir parçası olmuştur.

Türkiye’de her on yılda yapılan darbeler milletin irade ve tercihlerine aynı zamanda demokratik seçimlerle gelen yönetime ara verdi.
Bugünki siyasi iktidar 18 yıldır 28 şubattan,15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden aldığı güçle demokratik yaşamı olabildiğince zora sokmuştur.

Bugün yandaş basın iktidarın emrinde güçlünün savunuculuğunu nasıl yapıyorsa, 28 Şubatta o günki yandaş basın da bu darbeye destek oldu.
Türkiye’de yapılan her darbenin gerçek mağdurları ülkenin mütedeyyin insanları,gerçek sosyal demokratları,fikri ve vicdanı hür yurttaşlarıdır.

Demokrasiyi savunmak yerine,Korktuğu için darbelere karşı ses çıkarmayanlar bir o kadar darbeciler kadar suçludur.

Darbe; demokrasiye,farklı fikirlerin ifade edilmesine,tüm değerlerin temsiline karşı, tek bir fikrin ve tekçi anlayışın baskısıdır.

Bu baskı ,kimi zaman askerle, kimi zaman da siyasi iktidarın imkanlarıyla kurulur, kimi zamanda kumpaslarla.

Ankara Sincan’da tankların sokaklara inmesi ile beraber bu darbede asıl silah gazete manşetleridir.

Basın ve gazetecilik ilkelerini bir kenara koyarak, “güçlünün askeri olmak,güçlünün emrinde olmak ” gazeteci gibi görünen bir güruhun 28 Şubat’ta gerçekleşen darbeye verdiği destek, halen bilinmektedir. O gün atılan manşetler, sokağa inen tanklardan daha etkili olmuştu.

12 Mart’da, 27 Mayıs’da, 12 Eylül’de ,15 Temmuz’da Türkiye’de yapılan darbeler milletten kabul gördüğünü söyleyebilmek mümkün değildir. Darbeler çok derin, telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır hayatımızda. Birçok kırgınlığı beraberinde getirmiştir.

Kimi zaman yağlı ilmekle sesi kesilen, kimi zaman zindanlarla susturulmaya çalışılan demokrasi, bugün de AKP iktidarı tarafından türlü araçlarla susturulmaya çalışılıyor, sesi kesiliyor.

Darbelere karşı En zoruda demokrasiyi savunmaktır. Demokrasiyi savunduğunuz zaman herkesi karşınızda bulursunuz. Unutulmamalıdır ki darbelerin pan zehiri demokrasidir, eşitliktir, adalettir, insanlıktır, uygarlıktır.