“Kaçtığın yer kaçamadığın yerdir”2 ** der şair. Onu yankılarcasına söylersek eğer,
çözmek yerine üstünü örttüğün; sorulduğunda sustuğun; yüzleşip hesaplaşmak
yerine yokmuş gibi davranmaya çalıştığın sorun da kaçamadığın sorundur. Gün
gelir seni yakalar. Tıpkı; Mahmut Özer’i yakaladığı gibi…

Oysa “MEB’de Taciz ve Tecavüz” 3 1 başlıklı yazıdan, “MEB’de Cinsel Taciz ve
Tecavüze Karşı Mahmut Özer’e Çağrı”ya 4 2 dek, defalarca yazmış ve defalarca
sormuştuk. Hatta cinsel taciz ve tecavüz olaylarında doğrudan ya da dolaylı
dahli olan bazılarının adlarını verircesine belirtmiştik. Makamlarını bile
yazmıştık. Tacizcileri hangi sıfatla atadıklarından, hangi sıfatla onların
pansiyonda öğrenciler arasında yatıp kalkmasına onay verdiklerinden söz
etmiştik.

Lakin, söz konusu yazılarda değinilen sorunlara ve sorulan sorulara karşı, ne
kameralar karşısında çocuklara “kuzucuklarım” diyen Ziya Selçuk’tan bir yanıt
geldi ne de onun halefi Mahmut Özer’den… Her ikisi de halef-selef, aynı tavrı
gösterdiler, cinsel taciz ve istismar olaylarına, dahası bu olayların faillerine
karşı… Hem de bu olaylarda bezi-tarağı olanlardan en azından biri halen MEB
bürokrasisinin koridorlarında dolaşırken… Buna rağmen sorulduğunda sustular.

Selefin Hal-i Pür Meali

Hele hele şaptan şekerden bihaber olan memur ‘öğretmen’lerin yere göğe
sığdıramadıkları “Ziya hocası” Ziya Selçuk, susamadığı yerde ibretlik bir cevap
verdi, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun TBMM’den kendisine yönelttiği
cinsel taciz ve istismar sorularına. Hem de hiç utanıp sıkılmadan…
Demek ki ‘bakan’lık böyle bir şeydi. İnsan olan her insanın söylerken ya da
yazarken utanacağı cevapların altına, yeri geldiğinde yüzü bile kızarmadan imza
atabilmekti. Ve Ziya Selçuk da “Bakan’dan Cinsel Taciz Sorusuna İbretlik
Cevap” 5 3 başlığıyla kaleme aldığımız yazıdaki bu yanıtlarının altına basıp
geçmişti imzayı.

Sonra da söz konusu sorulara, o “ibretlik” yanıtları veren kendisi değilmiş gibi,
“Dünya Kız Çocukları Günü”nde edebiyat parçalarcasına bir mesaj yayınlamıştı.
Ne de olsa zat-ı şahanelerinin “eski Milli Eğitim ‘Bakan’ı” sıfatını taşıyordu ve
kız çocuklarını da unutmamıştı. Ne diyelim ki onca zaman ağzına sakız ettiği

“Ahlak”tan, “Ahlaki değerler”, “Ahlak telakkisi” ve “Etik”ten anladığı buymuş
Ziya Selçuk’un… Ve bu tavrıyla bir kez daha ne menem bir ahlaka ve ahlak
anlayışına sahip olduğunu sergileyerek sırasını savdı.

Sıra Halefte…

Şimdi sıra onun yerine Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna halef olarak, bir
‘bakan’ sıfatıyla oturtulan Mahmut Özer’e geldi.

‘Bakan’ sıfatının kendisine lütfedilmesinin üzerinden iki ay bile geçmeden,
MEB’deki cinsel tacize ve tacizcilere ilişkin sorular, bir tavşanın gözüne far
tutulması misali, Mahmut Özer’e de yöneltildi. Hem de TBMM’den…

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Başkanlığına verdiği “yazılı
soru önergesi”yle Mahmut Özer’den sorularına yanıt istedi.

Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 2002-2003 eğitim öğretim yılından
başlayarak günümüze, çeşitli kademelerde görev alan kişilerden, cinsel taciz ve
istismar eylemleri şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlananların görevlerine
devam ettiği, hatta terfi aldıkları iddia edil”diğini belirterek, şu soruları yönetti:

1. Cinsel taciz ve istismar eylemleri şüpheye yer bırakmayacak şekilde
ispatlandığı halde, Bakanlığınızda çeşitli kademelerde yöneticiliğe, okul
müdürlüğüne, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne atanan kişiler var mıdır?

2. Varsa, bugüne kadar toplam kaç kişidir?

3. Kaçı hala görevlerini sürdürmektedir?

4. Göreve iade edilen bu kişilerden kaçı yeniden cinsel taciz ve istismardabulunmuştur? Bu kişilerin sayısı kaçtır? Haklarında hangi işlemler
yapılmıştır?

5. Söz konusu kişileri yeniden göreve atayanlar, korumak amacıyla yalan
söyleyenler ve göz yumanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

6. Görevde bulunanlar hakkında Bakanlığınız tarafından bir işlem yapılacak
mıdır?

İddiadan öte, MEB’de yaşanan gerçekliğin hakikatini dile getiren bu sorular
karşısında, şimdi sıra Mahmut Özer’de…

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya’nın AKP döneminde Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesinde yaşanan cinsel taciz ve istismar olaylarını sigaya çekecek kapsama
sahip bu sorularına Mahmut Özer ne cevap verecek? Gözlerine far tutulmuş bir tavşan misali, bu sorulara yakalanacak ve birilerinin hazırlayıp önüne koyduğu
baştan savma bir metni, tıpkı selefi gibi yanıt diye imzalayıp geçecek mi?

Yani, başka bir deyişle; şimdiye kadar olduğu gibi, taciz eylemleri sübuta erdiği
ve “tacizciliği” kanıtlandığı halde göreve atanmış olan kişileri, bunları
atayanları, verdikleri gerçeğe aykırı beyan ve yalan ifadelerle onları savunanları
koruyup kollayacak mı?

Ya da kendisinin söylediği iddia edilen “Kirli işler yapan harama bulaşan
haramzadelerle çalışmayacağız” sözünün gereğini yaparak MEB’deki cinsel
taciz ve istismar olaylarının doğrudan ya da dolaylı tüm failleri hakkında yasal
ve idari işlemleri hemen başlatacak mı?

Yoksa, “Öyle dediysem de o kadar da değil. MEB’de cinsel taciz ve istismar
kirli işler yapmaktan ve harama bulaşmaktan sayılmaz” diyerek, bu işlerin
üzerini mi örtecek?

Mahmut Özer, yukarıda sorulanlardan hangisini yapmayı seçecek, bilemiyorum.
Bekleyip göreceğiz. Nasıl olsa sayılı günler elbet geçer ve o gün gelir.
Ancak taciz eylemleri sübuta erdiği kanıtlanmış olanların üzerine gitmediği,
bunlar hakkında kapatılmış dosyaları açmadığı, bunlarla yollarını ayırmadığı
sürece… Başta veliler, öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere, herkes bilmelidir
ki şu andan itibaren, MEB bünyesindeki okullar, pansiyonlar ve yurtlarda
öğrenci ve öğretmenlere dönük gerçekleşen her türden cinsel taciz ve istismarın,
dolaylı da olsa baş sorumlularından biri Mahmut Özer olacaktır artık. Hem
maddi hem de manevi anlamda…

* Ankara Üniversitesi, DTCF Felsefe Bölümü mezunu ve “Arzu Okulu”, “Aşk Mavidir
Öğretmenim”, “Öğretmen Düzenin Duvarındaki Tuğla”, “Edebiyat Nedir Ki…”, “Allah
dedi Üstad-ı Azam” kitaplarının yazarı. Felsefenin Işığında / Felsefece;
http://atalaygirgin.blogspot.com
** “Kaçtığın yer kaçamadığın yerdir” dizesi, şair Yılmaz Odabaşı’nın bir şiirinden alıntıdır.
1 “MEB’de Taciz ve Tecavüz” başlıklı yazı: https://www.gercekgundem.com/yazarlar/atalay-
girgin/3351/mebde-taciz-ve-tecavuz
2 “MEB’de Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Mahmut Özer’e Çağrı” başlıklı yazı:
https://www.gercekgundem.com/yazarlar/atalay-girgin/3649/mebde-cinsel-taciz-ve-tecavuze-
karsi-mahmut-ozere-cagri
3 “Bakan’dan Cinsel Taciz Sorusuna İbretlik Cevap” başlıklı yazı:
https://www.gercekgundem.com/yazarlar/atalay-girgin/3428/bakandan-cinsel-taciz-sorusuna-
ibretlik-yanit