Ekonomi takımı

Artık ekonomik dengelerdeki sürekli bozulmayı yazmaya gerek yok…

Artık ekonomik dengelerdeki sürekli bozulmayı yazmaya gerek yok…

Görünen köy kılavuza ihtiyaç duymuyor.

Dış ticaret açık verirken ihraç ettiğimiz mallar ucuzluyor, ithal ettiklerimiz ise inanılmaz derecede pahalı hale geliyor. Üstüne üstlük döviz açığı sürekli bir şekilde artıyor ve ülke dış borçlarını (firmalar dahil) daha yüksek faizle borçlanarak ödemeye çalışıyor. Hatta artık o borçlanma kanalları da kapandığı için bir ödemeler dengesi sorunu ile boğuşuyor.

Bunu ne sahte teknoloji şovları ne de askeri harcamaların makyajlı, içi boş gösterileri engelleyemiyor. Adeta ikili bir kıskaç içine girdi ulus. Bir yandan açlık ve fakirliğin diz boyu olduğu görüntü, diğer taraftan askeri harcamalarla övünen boş siyasetçilerin varlığı.

Mutluluğumuzu çalan bir kısır döngünün içindeyiz açıkçası…

Bu sadece bir açıdan görülen gerçek… Dahası da var ama bu yazının amacı onları tartışmak değil, aksine ekonomik darboğazı aşacak yöntemlerden birini önermektir.

HER ŞEHRE BİR EKONOMİ TAKIMI

Başta nitelikli ekonomik bölgelerin yeni yönetimin ekonomi politikalarını oluşturmada önemli bir yere sahip olacağını biliyoruz artık.

Her ilin doğal kaynakları, işgücü özelliği, eğitim seviyesi, tarımsal faaliyetlerdeki karşılaştırmalı üstünlüğü ve lokasyonuna bağlı olarak kurulacak üretim yapılanmasında rol alacak bir ekonomi planlama takımı daha şimdiden gündeme alınmalı ve çalışmalara başlanmalıdır.

Üretimde yoğunluğun ekonomik coğrafya ile buluşmasında önemli bir görev üstlenecek bu takımın siyasetten bağımsız liyakatli, iyi yetişmiş planlamacılardan oluşması temel özellik olarak karşımıza çıkacaktır.

Bölgenin sanayi ve ticaret odalarının siyasete yakınlığı nedeniyle bağımsız bir yapının bu kapsamda varlığı önemli olacaktır. Diğer bir işlevi ile bölgenin dinamiklerinin büyük rol oynadığı bu planlama grubu, daha önce vurguladığımız şekilde özerk olarak (denge unsuru olması bağlamında) Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulacak Ekonomi Enstitüsü’nün bünyesinde faaliyet gösterecek ve gençleri, öğretim üyelerin ve diğer planlama uzmanlarını aktif olarak yeniliklere yönlendirecektir.

Özellikle orta-teknolojik üretim yöntemleri uygulaması kapsamında, yeni sanayi politikalarının eş güdümle tarım ve tarımsal üretim süreciyle birleştirilmesini sağlayacak bu yapı orta vadede her 10-15 köye bir fabrika kurulması planını ayrıntılı olarak çalışacaktır.

Dahası da var…

Sadece iç dinamiklerle değil de dışarıya özellikle de komşu ülkelere yönelik ticaretin gelişmesinde öncelikli üretim planlamasını hayata geçireceklerdir bu gruplar…

KİMLER OLACAK BU GRUPTA?

Yanıtı çok basit… Siyasetten bağımsız, araştırma konularına göre bölünmüş planlama grupları kısaca.

İçinde sadece üretime yoğunlaşan özelliği değil, aynı zamanda işgücü piyasasının, bölgesel sermaye stokunun ve tüm bunların finansal piyasalara taşınmasının ayrıntılarına giren bir takım çalışmasıdır bahse konu olan.

Bu başlangıç enkazın ertesinde önemli rol oynayacaktır.

Etiketler
Veysel Ulusoy