Demirhan Şerefhan yazdı...

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları sonrasında üç ay içinde yapılmak üzere ellibeş spor federasyonunda seçim maratonu başladı.

Hatırlamak gerekirse Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ülkemiz sporcuları onüç madalya kazandı ve oyunları genel sıralamada otuzbeşinci olarak tamamladık. Paralimpik Oyunları’nda ise sporcularımız onbeş madalya kazanarak ülkemiz oyunları kırkikinci sırada tamamladı.

Bir ülkedeki sporun gelişimi esas olarak olimpiyat oyunlarındaki başarısı ile ölçülür. Genel sıralamada 2004 Atina Olimpiyat Oyunları’nı yirmibirinci sırada tamamladık. Oyunlarda Kenan Nuhut’un federasyon başkanlığı’nı yaptığı halter branşında üç altın madalya alınmıştı. Mukayese yapacak olursak 2004 senesinde genel sıralamada yirmibirincilik ,2021 senesinde ise otuzbeşincilik. Şimdi sporun bu konularını bilmeyenlere bile sorsak olimpiyat oyunlarında onbeş senede ne kadar ileriye gittik diye , tablo ortada , bir ilerleme yok maalesef.

Bazı okurlarımız belki sorgulayacaktır, spordaki başarı sadece madalya ile mi ölçülüyor diye. Tabii ki hayır. Spordaki başarı tüm branşlardaki aktif sporcu sayısı, amatör spor kulüplerinin maddi ve fiziki koşulları, toplumun ne kadarının spor ile ilgilendiği, spor kültürünün ne kadar yerleşik olduğu, sporcuya ne kadar önem verildiği ve teşvik edildiği gibi daha sayacağımız bir çok kriterle ölçülebilir.

İskandinav ülkelerinde haftada en az iki saat düzenli spor yapan nüfusun oranı yüzde ellidört , Avrupa ülkelerinde ise yüzde otuzaltı iken ülkemizde bu oran ne yazıkki yüzde dört’dür.

Bazı başarılı branşlarımız hariç, futbol dahil çoğu spor branşında uluslararası başarılarımız maalesef yok denecek kadar azdır. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda başarılı olamadığımız tabak gibi ortadadır. Bu olumsuzluklara rağmen madalyaya uzanan ve şanlı bayrağımızı dalgalandıran ve istiklal marşımızı dinleten sporcularımıza bize bu gururu yaşattıkları için minnettarız.

Sözüm odur ki, sporumuzu yönetemeyen kadrolar çok yakın bir zamanda yapılacak spor federasyonları seçimlerinde tekrar aday olacak. Çağrım sporun tüm paydaşlarınadır, gelin sporumuzu ehil ellere teslim edelim, sporun içindeki kaosa ve kötü gidişe artık el birliğiyle son verelim. 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na çok az bir süre kaldı. Hadi gelin sporcularımızın 2024’de rekorlar kıracağı yolu hep beraber açalım.