Vergi barışı kara paracının umrunda değilken köpek gezdiren vergi telaşında!

Yasadışı yollardan elde ettiği kazancının vergisini vermemek için vergi cenneti adalarında off-shore şirket kuran, paralarını buralara yatırıp faiz alıp vergi vermeyenlere Devlet; ‘’paranı getir vergi de verme" diyor.

Varlık Barışı yeniden altı ay uzatıldı. Önceki yıllarda da uygulanmıştı. Son olarak 2020 yılının sonlarında 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 93’ncü madde eklendi. Düzenleme ile; ‘’2021 yılının Haziran sonuna kadar, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması, yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması’’ halinde hiçbir vergi ödemeyecekleri gibi vergi incelemesine de tabi tutulmayacaklar. Haziran 2021’de süre bitti. Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı. O süre de bitti. Şimdi yeniden 30.06.2022 tarihine kadar yeniden uzatıldı. Bundan sonra da istenirse 6 ayda bir uzatılmasının önünde yasal bir engel de yok! İstenirse 2100 yılına kadar da uzatılabilir! İlginç ve üzücü olan çıkartılan yapılandırma düzenlemelerinin iki taksitini kaçıran mükelleflerin yapılandırmaları geçersiz sayılırken, kaynağı belirsiz kara paracılara ise sonsuz hoşgörü gösteriliyor!

CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE VERGİ AFLARI YA DA YAPILANDIRMALAR

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk vergi affı 17.05.1924 yılında Cumhuriyet’in kuruluşundan 7 Ay sonra çıkartılmış. Günümüze kadar yasal düzenleme, kanun kuvvetinde kararname, tecil ve taksitlendirme şekillerinde 40’ı aşkın vergi yapılandırması, vergi affı ne derseniz deyin düzenlemesi yapılmıştır.

Bu 40’ı aşkın düzenlemenin 13 tanesi 20 yıllık AKP dönemine ait. 13 yapılandırmanın 7’si ise varlık barışı kapsamlı olarak çıkmış! Diğer Cumhuriyet Hükümetlerinin 98 yıllık döneminde ise sadece 27 vergi yapılandırma düzenlemesi yapılmıştır. Kara para aklanmaya yönelik ise hiçbir düzenleme yapılmamıştır.

VERGİ AFLARI MÜKELLEFLER İÇİN Mİ DEVLET İÇİN Mİ ÇIKAR?

Vergi af veya yapılandırmaları özünde vergisini süresinde ödeyenler açısından adaletsiz durum yarattığı bir gerçektir. Ancak, kamu vicdanında ekonomik sıkıntı ve zorlukları gidermede sağladığı yarar bakımından meşru bir tarafı vardır.

Bu düzenleme kolaylıklarından mükellefler bazı vergi ve cezaları ödemekten kurtulurken Devlet de yeni kaynaklara kavuşmaktadır. Bazen Devletin duyduğu kaynak gereksinimi mükelleflerin yararlandıklarının önüne geçtiği de görülmektedir.

Ama vergi barışı adı altında kayıt dışı ve hatta suç kaynaklı varlıkların aklanması düzenlemelerinin bir meşruiyeti olamaz. Kamu vicdanında karşılığı olmayan üstüne üstlük adına ‘’vergi barışı’’ denilen; ‘’nerden bulursan bul yeter ki para getir’’ gibi ‘’ahlaka, adaba’’ aykırı düzenlemelerin bir de sürekli kılınması kabul edilebilir değildir.

Kaynağı; terör mi, uyuşturucu mu, kumar mı veya rüşvet mı olduğu belli olmayan para ve değerlere meşruiyet kazandırılması toplumda sürekli bir haksız kazanç özentisi yaratacağı kesindir.

Adına ne derseniz deyin yasal ve ahlaki olmayan gayrimeşru kazançların ‘’vergi barışı’’ adı altında meşrulaştırılmasının yarattığı ekonomik kargaşa Ülkemizi içte ve dışta zor durumda bıraktığı her gün servis edilen videolarda görülmektedir.

Limanlarımıza gelen gemilerdeki uyuşturucu haberleri ‘’sürekli bir vergi barışını mı zorunlu’’ kılıyor! Üzücü olan mahkeme kararı ile organize suç örgütü lideri olduğu kesinleşen birinin ‘’Robin Hood’’ haline gelmesi ve halkın gözünde kahraman, umut beslenen biri olması!

KONUYA BİR ESPRİ KATALIM

4 Mayıs 2019 tarihinde de yazmıştım. Varlıklı insanların köpeklerini gezdirerek para kazanma meslek haline geldi. Bu mesleği yapanlardan bir yurttaş Gelir İdaresi’ne dilekçe ile başvurarak ‘’köpek gezdirme işinden para kazanıyorum vergi verecek miyim?’’ diye görüş sormuş.

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Kanunu hükümler uyarınca köpek gezdiren yurttaşımıza aşağıdaki resmi özelge ile cevap vermiş!

‘’Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlı olmadan, herhangi bir işyeri açmaksızın sadece köpekleri sokakta gezdirme faaliyetiniz dolayısıyla elde ettiğiniz gelir nedeniyle esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.’’ Yani ‘’vergiden muafsınız’’ diyor.

Sonra devam ediyor: ‘’Ancak, herhangi bir internet sitesine üye olarak faaliyette bulunmanız veya tüketiciler ile hizmet sunanları buluşturan organizasyonlar vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak ve devamlılık arz edecek şekilde faaliyette bulunmanız halinde esnaf muaflığından faydalanamayacağınızdan durumunuza uygun olarak, gelir vergisi mükellefiyeti tesis edileceği veya Gelir Vergisi Kanunu’nun ücret gelirinin vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre vergilendirileceğiniz tabiidir.’’ (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 26.02.2016 tarih ve 38418978-120[9-15/27]-8343 özelgesi).

VERGİ BARIŞI 2022 HAZİRAN SONUNA KADAR YENİDEN UZATILDI

Yazımın giriş bölümünde de anlattığı üzere; ‘Varlık Barışı’ başvuru süresi normal süresi dışında ikinci kere uzatıldı. 31 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 30 Haziran 2022 tarihine kadar yeniden 6 ay uzatılmış oldu.

Ne yazık ki, yasal düzenlemelere, ucu açık süre uzatmalara, bildirimde bulunmalarına rağmen bir kuruş bile vergi vermemelerine rağmen yine de varlıklarını getirmiyorlar.

Önceki vergi barışı düzenlemelerinde bildirilen varlıklar üzerinden ilk önceleri %2, daha sonraki düzenlemelerde ise %1 vergi alınırken yeni düzenlemede hiçbir vergi alınmamasına rağmen kara paracıların itibar etmemeleri de manidar!

MÜKELLEF İTİBAR ETMİYOR!

Bloomberg Haber Sitesi 30 Haziran 2021 tarihli sayısındaki habere göre vatandaş bu barışa çok da itibar etmemiş! Küs kalmayı sürdürmüş. Çünkü; 2008 yılı için 47,3 milyar TL, 2010 yılı için 47,3 milyar TL, 2013 yılı için 69 milyar T, 2018 yılı için 16 milyar TL ve 2019 yılı için ise 17 milyar TL bildirimde bulunulmuştu.

İlginç değil mi? Yasadışı yollardan elde ettiği kazancının vergisini vermemek için vergi cenneti adalarında off-shore şirket kuran, paralarını buralara yatırıp faiz alıp vergi vermeyenlere Devlet; ‘’paranı getir vergi de verme, hatta seni incelemeden de muaf tutuyorum.’’ Diyor ama yine de getirmiyor! Öte yandan köpek gezdirerek kazanç veya ücret elde eden yurdum insanı da Maliye’ye başvurarak vergi vermek istiyor!

sabriarpacymm@gmail.com

Etiketler
Faiz Köpek Para Vergi