İbretlik yandaş medya oluşumu

AKP'nin 20 yıl iktidarda kalmasının en önemli unsurlarından birinci sırada olanı kuşku yok ki oluşturduğu yandaş medyadır. Yandaş medya aracılığı ile öyle...

AKP'nin 20 yıl iktidarda kalmasının en önemli unsurlarından birinci sırada olanı kuşku yok ki oluşturduğu yandaş medyadır.

Yandaş medya aracılığı ile öyle algı operasyonları yapılmaktadır ki o gazeteleri okuyanlar, o televizyonları izleyenler;

-ENAG'ın açıkladığı yüzde 180'lik enflasyon canavarını göremiyorlar.

-Bütçe açığı yok zannediyorlar.

-İthalatın geçen yıla göre yüzde 160 arttığını, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 81,4'ten yüzde 65,6'ya gerilediğini, 8 aylık dış ticaret açığının ise 73,4 milyar dolara yükseldiğini öğrenemiyorlar,

-Yolsuzlukları göremiyorlar.

Peki, bu yandaş medya nasıl yaratıldı?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada bu sorunun yanıtını açık seçik şöyle anlattı;

"5 Nisan 2018 tarihinde Doğan Medya Grubunda yer alan Türkiye'nin en önemli TV ve gazetelerinin, Demirören Grubuna satışının gerçekleşmesi için gerekli olan 916 milyon doların, 675 milyon dolarlık miktarının Ziraat Bankası kredisi ile nasıl sağlandığını anlatacağım.

901 hak sahibinin bulunduğu Kemerköy Sitesi, 2008 yılında maliklere satışı yapılarak tapuya tescil edilmiştir. Sosyal Donatı Alanı olarak terk edilen bölüm, arazinin o günkü sahibi olan Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. mülkiyetinde bırakılmış, ancak inşaat yapılamayacağına dair bazı parsellere tapuda şerh düşülmüş, bazılarına da noter onayıyla beyanda bulunulmuştur.

Ziraat Bankası tarafından bu arazi üzerine 6 Ağustos 2018'de ipotek konuldu. 4. Eylül 2018'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 306 adet konut yapılacak şekilde re'sen imara açıldı.

23 Ekim 2019'da site vaziyet planı içinde yer alan parsellerin, Ziraat Bankası'na devri Tapu'da gerçekleştirildi. 20 Şubat 2020 tarihinde de Ziraat Bankası parsellerin satışı için ihaleye çıktı.

Diğer taraftan iptal davalarının Danıştay tarafından onaylanmasından sonra 11 Kasım 2020'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz konusu alanlar, özel spor alanı olarak ilan edildi.

6 Nisan 2022'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar planlarını yenileyerek Rezerv Yapı Alanı ilan etti ve kararı askıya çıkardı. İtirazlardan bazıları dikkate alınarak plan onama sınırı değiştirildi ve bireysel itirazların olduğu alanlar plandan çıkarıldı.

Açılan yeni davalar devam ederken Ziraat Bankası ile Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arasında 12 Ağustos 2022'de protokol imzalandı ve yetkilendirilen bir firma tarafından zemin etüdü çalışmaları başlatıldı.

Hak sahipleri tarafından, irtifak haklarına müdahalenin önlenmesi için davalar açılarak tedbir istendi ve 1 Eylül 2022'de ihtiyati tedbir kararı verildi.

Anlaşılacağı gibi Büyükşehir Belediye Meclisi kararlarını yok sayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca re'sen imar planları yapılmış ve Rezerv Yapı Alanı ilan edilmiştir.

Haksız El Atmaya ve Hak Zilliyetliğine saldırı konularında verilen mahkeme kararlarına uyulmadığını görüyor, yaklaşan seçimlerden önce inşaata başlama gayretini ve telaşını ibretle izliyoruz.

Bu alan aynı zamanda Eyüpsultan Belediyesi tarafından Afet Anında Acil Toplanma Alanı olarak ilan edilmiş bir yerdir. Bölgenin iklim ve jeolojik şartlarına uygun olarak su taşkınlarını önleyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Konut alanları ile spor alanları ve yeşil alan ayrımı özenle kurgulanmıştır.

Bu açıdan bakıldığında bütüncül bir yerleşim planı göze çarpmaktadır. Hatalar peş peşe gelince yapılaşmaya açılmasının çeşitli sakıncaları da göz ardı edilmektedir.

Sonuç itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, re'sen imar durumlarını değiştirme ve Rezerv Yapı Alanı ilan etme konusunda, ne yazık ki kanunun verdiği yetkileri kötüye kullanmaktan ve hak sahiplerini mağdur edecek kararlar almaktan çekinmemektedir.

Diğer taraftan ülkemizde özel mülkiyete saldırının etkin bir şekilde görüldüğü bu olaya, bir devlet bankasının alet edilmesi ve verilen mesnetsiz kredinin hukuksuz bir şekilde kapatılmak istenmesi, Türk bankalarını dünya finans çevrelerinde zora sokacaktır.

Siyasi amaçlar doğrultusunda bütün medyayı kontrol altına alarak, tek sesli yandaş medya oluşturma uğruna, büyük bir yolsuzluk yapıldığı ve şartların uygun olmamasına rağmen, talimatla kredinin sağlandığı aşikârdır.

Bir yanlışı yeni bir yanlışla kapatma girişimi kabul edilemez ve görmezlikten gelinemez.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın 10 milyon dolarlık arazinin ipotek alınarak 675 milyon dolar kredi verilmesinin büyük yanlışlığı, kusuru ve lekesi bu yolla kapatılamayacaktır.

İYİ Parti olarak bu konuda TBMM'de bir Araştırma Komisyonu kurulmasının önemli ve gerekli olduğu kanaatindeyiz."

Değerli okurlarım,

Araştırma Komisyonu kurulması AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Çiftçiye, besiciye verilmesi gereken Ziraat Bankası kaynakları yandaş medya satın alınması için kullanıldı.

AKP iktidarı Ziraat Bankası kaynakları ile millete ucuz süt, et, meyve, sebze, tahıl üretiminde kullanılacağına;

-Yalan, yanlış haberlerle, ekonomide, dış politikada, her alanda pembe tablo üretiminde kullanılıyor…