Devlet baba,

Devlet ana,

Devlet Ata,

Devlet sığınacak kapıydı…

*

Devlet Anayasa,

Devlet kul hakkı

Devlet hukuk

Devlet adalet demekti…

*

Devlet eşit yurttaş,

Devlet kardeş,

Devlet yoldaş,

Devlet paydaş,

Devlet yaşamdı…

*

Devlet laik,

Devlet sosyal,

Devlet insanlık,

Devlet özgürlüktü…

*

Devlet Meclis,

Devlet egemenlik,

Devlet güvenlik,

Devlet bayrak,

Devlet bölünmez vatandı…

*

Devlet yurtta sulh,

Devlet cihanda sulh,

Devlet barış içinde yaşamaktı…

*

Devlet kadın hakları,

Devlet çocuk hakları,

Devlet engelli hakları

Devlet güven verendi…

*

Devlet iş,

Devlet aş,

Devlet sosyal güvenceydi…

*

Devlet eğitim,

Devlet sağlık,

Devlet sosyal güvenlik demekti…

*

Devlet asker,

Devlet polis,

Devlet jandarma,

Devlet MİT,

Devlet güvendi…

*

Devlet siyaset,

Devlet diyanet,

Devlet ibadet idi,

Devlet ihanet olamazdı…

*

Devlet zam,

Devlet zulüm,

Devlet işkence,

Devlet eziyet değildi…

*

Devlet düşünce özgürlüğü,

Devlet ifade özgürlüğü,

Devlet medya özgürlüğü,

Devlet insan haklarına saygı demekti…

*

Devlet fırsat eşitliği,

Devlet şeffaf ihale,

Devlet yetim hakkıydı,

Devlet rant dağıtan olamazdı…

*

Devlet bağımsız yargı,

Devlet vicdanlı hâkim,

Devlet cumhuriyet savcısı,

Devlet mülkün temeliydi,

Devlet yargısı asla siyasete esir olamazdı…

*

Devlet sağlık,

Devlet doktor,

Devlet hemşire,

Devlet sağlıklı toplum güvencesiydi…

*

Devlet işveren,

Devlet çiftçi,

Devlet işçi,

Devlet sendikalı yaşam,

Devlet sosyal haklar demekti…

*

Devlet özgür radyo,

Devlet özgür televizyon,

Devlet özgür sosyal medya,

Devlet özgür gazete,

Devlet özgür gazetecilikti,

Devlet asla besleme basın olmamalı,

Devlet asla sansür uygulamamalıydı…

*

Devlet iş güvenliği,

Devlet emeklilik güvencesi,

Devlet kıdem tazminatıydı,

Devlet emeklilikte yaşa takılan EYT'liler yaratmazdı…

*

Devlet nitelikli eğitim,

Devlet kaliteli öğrenim,

Devlet öğrenci

Devlet öğretmendi,

Devlet atanamayan öğretmenler ordusu yaratamazdı…

*

Devlet efendi,

Devlet terbiyeli,

Devlet diline hâkimdi,

Devlet kin ve nefret diline asla müsamaha etmezdi…

*

Devlet liyakat,

Devlet kariyer,

Devlet eşit yurttaştı,

Devlet partili olmaz, olamazdı…

*

Devlet anayasal,

Devlet yasal,

Devlet hukuksal kararlar alır,

Devlet mahkemeleri hukuk dışına çıkmazdı,

Devlet yargısı asla siyasi kararlar almaz, alamazdı…

Devlet tasarruf,

Devlet yatırım,

Devlet istihdam sağlardı,

Devlet asla savurganlık yapmaz,

Devlet asla yolsuzluklara izin vermezdi…

*

Devlet yetim hakkı,

Devlet vatandaşlık hakkı,

Devlet adil gelir paylaşımı,

Devlet açlık ve yoksullukla mücadele,

Devlet aç ve açıkta olmayan demekti…

*

Devlet vatandaş onuruna saygılı,

Devlet milletvekili onuruna sahip,

Devlet kadın onur ve yaşamına güven,

Devlet memuruna sahipti,

Devlet polisi millete düşmanlık değil, güvenlik sağlardı…

*

Devlet özgür siyaset,

Devlet eşit siyasi yarış,

Devlet hilesiz seçim,

Devlet seçim güvenliği demekti,

Devlet anayasa ve yasaları çiğneyen seçim yapamazdı…

*

Devlet Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,

Devlet Lozan,

Devlet Montrö,

Devlet İstanbul Sözleşmesi,

Devlet çiğnenmesi aklı dahi getirilemeyen uluslararası sözleşmeler olmalıydı…

Devlet bizim,

Devlet sizin,

Devlet milletimizin,

Devlet bölünmez bütünlüğümüzün,

Devlet kardeşliğimizin,

Devlet din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeyen büyük Türk Milleti demektir…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 

-İzindeyiz, ilkelerinin, devrimlerinin ve elbette

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin korkmaz ve yılmaz bekçisiyiz…

Anayasa çiğnenemez ki değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen bu hükümleri de asla unutulmasın;

I. Devletin şekli

Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

-Canım devletim; Canım feda,

-Canım milletim; Canım feda…