Büyük açlık

Karakterlerimizin ve bu nedenle filmin muğlaklığı ve kimi zaman tutarsızlıkları bizi rahatsız eder. Ama unutmayalım ki onlar, sadece bizler kadar tutarsız ve bizim eylemlerimiz ve güdülerimiz kadar muğlaktırlar.

Burning
Lee Chang-dong, 2018

Büyük açlık - Resim : 1

Sınıflar arası uçurum, işsizlik, bölünmüşlük başta olmak üzere Kore ile ilgili meseleler.
Murakami, Faulkner ve Fitzgerald ‘ın metinlerine referanslar.

Var olma, gerçeklik, muğlaklık, hayatın anlamı, büyük açlık.

Toksik maskülinite , yani hegemonik erkekliğin kadın düşmanlığı, homofobi ve şiddet içeren tahakküm gibi toplumsal açıdan yıkıcı yönleri.

Haemi, coşkulu, korkusuz ve hayalperesttir, yaşama karşı büyük bir açlığı vardır. Hayatında iki erkek vardır.

Her ne kadar , çok farklı olsalar da ikisi de toksik erkekliğin tam anlamıyla ifadesidir.

Biri onu eğip büküp kontrol etmek isterken, diğeri onu avlamak ister.

Biri ruhunu öldürür, diğeri bedenini...

Büyük açlık - Resim : 2

Ve öke , intikam ve Han..
Han kavramı her Güney Korelinin DNA'sında gömülü olan bir şey.
Kelimenin İngilizce ya da Türkçe’de tam ve tek bir sözcük karşılığı yok.
Meydana gelen adaletsizliklere karşı çözülmemiş bir kızgınlık hissi.
Karşılaşılan ve başa çıkılamayan zorluklar nedeniyle hissedilen çaresizlik hissi.
İnsanın ta karnında hissettiği o şiddetli acı hissi.
Tüm vücudunu kıvrandıran ve intikam almak isteyen o inatçı dürtü
Kore sinemasında çok fazla görülen intikam teması (Park Chan Wook’un intikam üçlemesini hatırlayalım) aslında Han'ın bir tezahürüdür.
Herkesin görebileceği ortak bir ulusal yaradır.

Başlamadan söylemem gereken çok önemli bir şey var ...
Bir alıntı yapacağım :
“Kaynağı filmde olan ortaya çıkarılacak veya çözülecek bir gerçek yoktur. Film boyunca verilen ipuçları, ipucu değildir. Evrensel bir 'doğru' yoktur, yalnızca farklı anlatılar vardır.”

Tam da bu nedenle, karakterlerin filmin içinde çelişkiler taşıdığını görürürüz.
Karakterlere dair yapılacak okumalar, dakikalar ilerledikçe farklılaşır.
Bir çok muğlaklıkla karşılaşırız.

Büyük açlık - Resim : 3

Karakterlerimizin ve bu nedenle filmin muğlaklığı ve kimi zaman tutarsızlıkları bizi rahatsız eder.
Ama unutmayalım ki onlar, sadece bizler kadar tutarsız ve bizim eylemlerimiz ve güdülerimiz kadar muğlaktırlar.
Belki de bu rahatsızlık duygusu iyi bir şeydir
Belki de kendimizden de rahatsızlık duymamız lazım.