Atatürk Stadyumu
1930'dan önce Bursa’da stadyum yoktu. Maçlar Atıcılar sahasında yapılırdı.

Atatürk Bursa'ya geldiğinde bu durumu öğrendi ve yetkilileri çağırdı. Bursa'ya bir futbol sahası yapılması için 1000 Lira bağışta bulundu. İlk bağışı Atatürk verdikten sonra gerisi geldi ve el ele verilerek şehirde bir stadyum yapıldı.
Adına Atatürk stadyumu dendi.

Ancak 80 sene sonra Bursa Büyükşehir Belediyesine Recep Altepe diye bir AKP’li başkan geldi. Ve 11.01.2011 tarihinde Bursa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzaladı. Millete de "UEFA ve FIFA kriterlerine uygun, yaklaşık 45.000 kapasiteli stadyum yapılacak" dedi.
Ama bu bahaneydi.
Amaç;Bursa’da ‘Atatürk Stadyumunun adını yok etmekti.

Ama bu sözleşme usülsüzdü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı o dönemde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3’ncü bölüm 7’nci Maddesinin (m) bendinde yer alan “Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek” şeklindeki maddesini çiğnedi ve “spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak” ifadesini “stat yapmaya” getirdi.

Ancak bu durum Ekim 2018’de yayınlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili 2017 Sayıştay Denetim raporunda belgelendi ve bir belediyenin “spor” ile ilgili neler yapabileceğini belirterek “stadyum” yapma işinin Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasına girmediğini söyledi.

Kaynak; Bursa Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Sayıştay denetim raporu idi.

 


Hele hele Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin kendi aralarında yaptıkları protokole göre stadyumun kullanım hakkının üçüncü şahıslara verilemeyeceğini de belirtti. Ancak aykırılık filan dinlemeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi stadyumun kullanım hakkını 10 yıllığına Bursaspor’a devretmişti.
Yani yapılan stadyumun Bursaspor Kulübüne kullanım hakkının devredilmesi de protokole aykırıydı. Ancak bir yolu bulunup bu devir kısmı “ürün kirası sözleşmesi” adı altında yapıldı. Ancak Sayıştay denetim raporunda Belediye Meclisince verilen yetkinin aşıldığını ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında işlem yapıldığını söyledi.

Ortada bir usülsüzlük var. Mevzuatın esnetilip görmezden gelinmesi veya usûle, nizâma aykırı iş var.

Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14’üncü maddesinde; “Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin önceliği dikkate alınarak belirlenir” denmekteydi. Ama Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 yılında beklediği gelir 650.000.000,00 TL iken 571.309.576,00 TL’si gerçekleşti.Bütçe gideri de 842.720.000,00 TL olarak beklenirken evdeki hesap çarşıya uymadı ve o yıl bütçe gideri 889.320.787,00 TL olmuştu. Yani bütçe o yıl 300 milyon TL’nin üzerinde bir açık vermişti. Borç stoku birden 1.066.486.374,15 TL’ye yükseldi.
Yani Belediyenin yüklü borç ödeme önceliği varken usülsüz bir yöntemle mevcut stadyumu yıkıp yenisini yapma işine girdi.
Ve 2019 itibarıyla borç toplamda 4,2 milyar lira.

Peki bu usülsüz ve gereksiz işin maliyeti ne

Ve 2011 yılında yapımına başlanılan stadyuma ise 394.528.265,14 TL para ödendi.
Ayrıca bu rakama 100 milyon liralık kamulaştırma bedeli de eklendi,Ve yine eksiklerin tamamlanması için de yaklaşık 100 milyon lira daha eklendi. Yani stadyumunun maliyeti 600 milyona geldi.
Kanuna aykırı bir sözleşmeyle
Ve üstelik sözleşmeye aykırı bir protokole ile.

39 milyon 750 bin TL daha gömüldü ve oraya Millet Bahçesi kondu. Bursa'daki Millet bahçesinin millete maliyeti 635 milyon lira oldu.

Biraz tesadüf mü oldu nedir bilinmez ama, AKP Bursa Belediyesi kanuna aykırı davranarak sırf Atatürk adını silmek uğruna koca stadyumu yıktı,
Yerine iki güzelleme yaptı, 37 milyon daha gömdü ve adına da Millet Bahçesi dedi.
Parasını millete ödetti.
Bu sadece Bursa.
AKP Türkiye’de 14’den fazla Atatürk stadyumu için bu işlemi yapıyor ve yerlerine de Millet Bahçesi koyuyor. Ayrıca Millet Bahçelerini de Türkiye genelinde tam 740 milyon liraya ihaleye koydu.

Konya Atatürk Stadyumunu yıktılar,yerine millet bahçesini koydular,
Kayseri Atatürk Stadyumu yıktılar, yerine rezidans planı koydular.
Antalya Atatürk Stadyumunu yıktılar, yerine millet bahçesi koydular.
1 şehirdeki millet bahçesinin millete olan maliyeti tam 635 milyon lira.
Koyan koyana..

Maliyeti milletin sırtına yüklendi.

Pardon ama AKP’ye yakın iş adamı Mehmet Cengiz, “bu milletin a*ına koyacağız” derken yoksa bunu mu kastetti?