Sermaye kesimi korunurken küçük işletmelerin vergi istisnaları kaldırıldı

Son günlerde Meclis’te yasalaşan bilmem kaçıncı Torba Yasası ile, iki yıldır üst üste getirilen Ek Bütçe ve vergi ve zamları ile bastırılan gıcır gıcır 200 liraların azdırdığı açıklar, Arap Çöllerinde para aramakla da kapatılmazken tuhaftır herkes CHP’yi konuşuyor!

İktidarın yanlış ve çağdışı ekonomik tercihleri, seçim kazanmak için ‘’har vurup harman savuran’’ uygulamaları halka vergi ve zam olarak dönmektedir. Bu ay ortasında bir Torba Kanun daha Mecliste jet hızı geçti. Birçok Kanunda olduğu gibi Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklilerle büyük sermaye gurupları korunurken, halka önemli yükler getiren düzenlemeler yapıldı. Vergi ve zam fırtınası adeta kasırgaya dönüştü.

KURUMLAR VERGİSİ VE GEÇİCİ VERGİ ORANI 5 PUAN ARTIRILDI

7456 Sayılı Kanun’un vergi düzenlemeleri genel gerekçesinde; ‘’depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için’’ getirildiği ileri sürüldü.

Elbette ki depremin ekonomiye olumsuz etkisi olmuştur. Sanki ekonomi çok iyi gidiyordu da deprem olunca mı bozdu! Depremden önce enflasyon oranı yüzde 180’lere dayanmamış mıydı?

Döviz darboğazında olan ülke ekonomisi ‘’ekonomistim’’ diyen övünen Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘’faiz sebep, enflasyon netice’ önermesinin ekonomimizi getirdiği nokta ortada!

Neyse herkesin yazıp çizdiği, sokakta konuşulan konuları bir yana bırakarak, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi kanunlarında yapılan düzenlemelerle, büyük sermaye kesimlerini ve finansal enstrümanları koruyan küçük halk işletmelerine ise yük getiren istisna kısıtlamalarına dönelim.

FİNANS ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ ORANI 5 PUAN ARTIRILDI

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32 maddesinde yapılan değişiklikle; kurumlar vergisi genel oranı 5 puan artırılarak yüzde 20’den 25’e yükseltildi.

Ancak, kurumlar vergisi oranı 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren;

· Finansal kiralama, faktoring ile finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen kuruluşların,

· Elektronik ödeme ve para kuruluşlarının,

· Yetkili döviz bürolarının,

· Varlık yönetim şirketlerinin,

· Sermaye piyasası kurumlarının,

· Sigorta ve reasürans şirketlerinin,

· Emeklilik şirketlerinin,

Kurum kazançları üzerinde yüzde 25 oranı yüzde 30’a yükseltildi.

İHRACATÇININ KURUMLAR VERGİSİ ORANI YÜZDE 20, SANAYİCİNİN YÜZDE 24

Daha önce yüzde 1 indirimli olarak uygulanmakta olan yalnızca ihracattan elde ettikleri kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli yani yüzde 20 olarak uygulanması şeklinde yeniden düzenlendi.

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan yani yüzde 24 olarak uygulanacaktır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yüzde 5 indirimli uygulananlara ayrıca yüzde 1 indirimi uygulanmaz.

Yukarıdaki indirimli oranlar, diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerinden uygulanır.

KURUMLARIN TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI KALDIRILDI.

7456 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce kurumların;

15.07.2023 tarihinden itibaren iktisap ettikleri taşınmazların satışından elde edilen kazançlarda istisna uygulamasına son verilmesi,
Daha önce iktisap edilip aktifte en az iki yıl süreyle bulundurulan taşınmazların satışında uygulanan istisna ise kazancın % 25’i ile sınırlandırılması,
15.07.2023 tarihinden itibaren iktisap ettikleri taşınmazların satışında uygulanan katma değer vergisi istisnası kaldırılması,
Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

Genellikle küçük işletmelerin kredi için ipotek göstermek ve benzeri nedenlerle işletme aktiflerinde tuttukları taşınmaz satış kazançlarının istisna dışı tutulurken, büyük sermaye guruplarının iştirak hissesi satış kazançlarında hem kurumlar vergisi hem de katma değer vergisi istisnası eskisi gibi devam etmektedir.

TAŞINMAZLAR KISMİ BÖLÜNME KAPSAMINDAN ÇIKARTILDI

Bilindiği gibi; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun değiştirilmeden önceki 19/3-b maddesine göre; taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmeleri, belirli koşullar çerçevesinde, kısmi bölünmeye konu edinebilmekteydi. Değişiklikle, 2024 yılında başlamak üzere, taşınmazlar kısmi bölünme uygulamasından çıkartıldı. İştirak hisselerinin kısmi bölünme uygulamasına eskiden olduğu gibi devam edilecektir.

Yani işletmelerin aktifinde kayıtlı taşınmazların bölünmesi için istisna uygulanmayacak, genel esaslar göre vergilendirilmesine devam edilecek iştirak hisseleri ise bölünme halinde vergi istisnasından yararlanacaktır.

SERMAYE FONLARINA KORUMA

Diğer yatırım fon ve ortaklıklarından elde edilen gelirlerde kurumlar vergisi istisnası kaldırılırken girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirler için uygulanan istisaya devam edilmektedir.

Yapılan değişiklikle 15.07.2023 tarihi itibariyle edinilen yatırım fonu katılma paylarına istisna uygulamasına son verilmektedir. Bu tarihten önce edinilenler için ise istisna uygulamasına devam edilmektedir.

Yatırım fon ve ortaklıkları ile ilgili düzenlemeleri ilgili kapsam, yürürlük tarihi ve benzeri konular ilerde yayınlanacak açıklayıcı genel tebliğ veya tebliğlerle daha anlaşılır hale gelecektir.

Son günlerde Meclis’te yasalaşan bilmem kaçıncı Torba Yasası ile, iki yıldır üst üste getirilen Ek Bütçe ve vergi ve zamları ile bastırılan gıcır gıcır 200 liraların azdırdığı enflasyonun şişirdiği vergi gelirleri ile de kapatılamayan açıklar, Arap Çöllerinde para aramakla da kapatılmazken tuhaftır herkes CHP’yi konuşuyor!