250 bin dolara Türk vatandaşlığı

Para gelsin de nereden gelirse gelsin! Çünkü Dolara ihtiyacımız var! Türk Vatandaşlığı haraç mezat! Mültecisi, kaçakçısı, ajanı kim olursa olsun veriyor 250...

Para gelsin de nereden gelirse gelsin! Çünkü Dolara ihtiyacımız var! Türk Vatandaşlığı haraç mezat! Mültecisi, kaçakçısı, ajanı kim olursa olsun veriyor 250 Bin Amerika Doları veya eşiti parayı alıyor bir mütevazi evi. Al sana vatandaşlık. Önceleri böyle değildi. Taşınmazlar yabancılara satılsaydı bile vatandaşlık verilmezdi. Gelinen noktaya bakalım.

2012 YILINDAN İTİBAREN YABANCILARA TAŞINMAZ EDİNİMİ İÇİN ÜLKELERLE KARŞILIKLIK İLKESİ KALDIRILDI

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz ya da sınırlı ayni hak edinmesine ilişkin düzenleme Tapu Kanunu 35’nci maddesinde 18 Mayıs 2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6302 sayılı Kanunun 1’inci maddesi yapıldı.

Paralel düzenleme 12.01.2017 tarihinde, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te de değişiklik yapılarak Ülkemizden taşınmaz satın alan yabancı gerçek kişiler için istisnai olarak Türk Vatandaşlığının kazanılabilmesinin yolu açılmıştır. Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimi konusuyla ilgili olarak ortaya çıkan belirsizlikler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan genelge, açıklama ve özelgelerle çözülmeye çalışılmaktadır.

3 milyonla başlayıp 8 milyona yani nüfusumuzun yüzde 10’u kadarını ifade edilen, göçmen mi, sığınmacı mı, istilacı mı olduğu belli olmayan kimisi yalılarda, kimisi ise sokaklarda yatan dilenen ve kimisi ise bizden çok daha haklara sahip ayrıcalıklı yabancılar! İşte bu düzenlemelerle yaşadığımız yabancı istilasının resmi adımları da atılmış oldu. Sokakları, varoşları dolduran yabancılar bu kapsamda değil. Bu düzenlemeler talancı Arap şeyhleri ve zengin diğer ülke vatandaşları için yapıldı.

CUMHURBAŞKANI YÖNETMELİK YAYINLADI

"Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası 13 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlandı. Yayınlanmasına yayınlandı ama 1 ay sonra yürürlüğe girecek! Yani bir daha 250 bin Dolar ile alımlara devam edilebilecek!

Karara göre, Türk Vatandaşlığı için alınması gereken konut fiyatı 250 bin Amerikan Dolardan 400 bin dolara yükseltiliyor. Ama 1 ay sonra yürürlüğe gireceği için bu süre zarfında daha hızlı bir taşınmaz alım satımı da teşvik edilmiş olacaktır. Yani 13 Haziran 2022 tarihine kadar yabancılar vatandaş olmak için 250 bin dolar veya eşiti para ile taşınmaz alabilecekler.

Uygulama aynen devam edecek ve ancak 13 Haziran 2022 tarihinden sonra ise en az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı dövize yükseltilmiş olmaktadır.

Taşınmazın tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ve kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı ile peşin alınacak taşınmazın 3 yıl satılmama koşulu bulunmaktadır.

Bu husus ile ilgili taahhüt şerhi tapu kaydına işlenmektedir. Noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmaz satış vadinin yapıldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecekler.

İSTİSNAİ VATANDAŞLIK EDİNİMİ

​Türk Vatandaşlığı Kanunun 12/1-b’nci maddesine göre;

-Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yaparak 6458 sayılı Kanunun 31/1-j bendi uyarınca oturma izni alanlar,

-Turkuaz Kart sahibi yabancılar,

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Vatandaşlığını kazanabilmektedir.

Bilindiği gibi; Türkiye'ye çeşitli şekilde faydalı olabilecek ve belirli özellikleri taşıyan yabancılara süresiz çalışma ve ikamet izni hakkı veren hatta ilgili yabancının yakınlarına da süresiz ikamet hakkı tanıyan karta turkuaz kart denir.

19 Eylül 2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre belirlenen kapsam ve tutarlar aşağıda belirtilmiş olan şartlardan herhangi birini karşılayan yabancılar, Cumhurbaşkanı kararıyla Türk Vatandaşlığını kazanabilmektedirler:

-En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,

-En az 250.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tespit edilen,

-En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca tespit edilen,

-En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

-En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen,

-En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen,

Türk Vatandaşı olabilecekler.​

2018 YILI ÖNCESİ UYGULAMA

Çağdaş ve çoğulcu demokrasi ile yönetilen ülkelerde konut alınabiliyor. Ama iğneden ipliğe sorgulanmadan da vermiyorlar. Hele ki gayrimenkul aldın diye vatandaşlık verileceği söz konusu olmamaktadır. Çevre, eğitim, uyum ve birçok değer ele alınarak vatandaşlığın verilmesini gerektirecek bütün koşulların oluşması halinde vatandaşlık verilmekteydi.

Ülkemizde de öyleydi. Hatta daha da sıkı tutuluyordu. Güvenlik nedenleriyle her ülke bu konuyu çok sıkı tutuyordu. Sovyetlerin dağılması ile başlayan yumuşama etkisi ile bütün dünyada bu yönde anlayış değişikliği oldu. Ama Konut alınması vatandaşlığın alınması anlamına gelmemekteydi.

Nitekim, gelinen noktada Ülke’mizin kıyı şehir ve kasabalarında yabancıların daire, kat, villa, rezidans, malikane, milyarlık yalılar ve kıyılardaki değerli oteller, arsalar ve koyunumuzun, keçimizin, sığırımızın yayıldığı yaylalar da yabancıların elinde.
Ama toplumumuzla yaşam biçimi, kültürü, inancı ve ortak yaşam değerleri ile uyuşmayan değerlerimizi herc ü merc eden bir keşmekeş sürüp gitmekte.

YABANCILARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİ KDV’YE DE TABİ DEĞİL

1 Nisan 2017 tarihinden itibaren, yabancılar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarına konut veya işyeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde KDV istisnası uygulanıyor. Ancak tabii ki bu istisna herkes için geçerli değil. Yabancılar yararlanırken Türk vatandaşları ise sadece; çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurtdışında yaşayanlar yararlanabiliyor. Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarda görevli olanlar ile geçici bir iş için yabancı memleketlere gönderildiği için orada oturan Türk vatandaşları ise bu istisnadan yararlanmamaktadırlar.
Bu istisna normal Türk Vatandaşlarına göre yabancılara yüzde 18 bir fiyat azalışı yani avantajı sağlamaktadır.