Bak kardeşim;

1919 Eylülünde Sivas’ta bir kongre yapıldı ve bu kongrede milletin kendi ülkesini kendisi kurtarma kararı alındı.Çünkü Osmanlı Devleti 1918 Mondros Mütarekesiyle yıkılmış, Ocak 1919 Paris Konferansı kararlarıyla parçalanmış ve ülke işgal edilmişti.

1919 Mayısında Atatürk Samsun’a çıktı ve Milli bir mücadelenin fitilini Amasya bildirisi ile ateşledi. Türk Milletine çağrıda bulundu. Uyandırdı.

1919 Ağustosunda Erzurum Kongresi ile mücadeleyi başlattı.

Ardından Sivas’a geçti.

Atatürk Eylül 1919’da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneklerini birleştirdi.

23 Nisan 1919 bir meclis kurdu ve adına Türkiye Büyük Millet Meclisi dedi.

Osmanlıdan kalma 2-3 kırık dökük Kolordu vardı, Onu Atatürk kendisi İşgalcilerden bizzat saklamış ve kurtarmıştı bu Kolorduları Kuvayı Milliye ile birleştirdi ve düzenli ordu kurdu.

Bu orduyu silahlandırdı, giydirdi, donattı.

Atatürk, Polatlı’ya kadar gelmiş İngiliz destekli Yunanı, Konya’ya kadar gelmiş İtalyanları, Sivas’a kadar gelmiş İngilizleri, Maraş Antep, Urfa’ya kadar gelmiş Fransızlar ile savaştı hepsini de ülkeden kovdu.

Padişah mı?

Keşke Yunan galip gelse diyor ve bunun için çalışıyordu. Çünkü İngilizlere teslim olmuş ve ülkeyi onlara satmıştı.

Halk ise perişandı. Balkan Savaşlarından beridir tam 10 yıldır savaşmış, uçurumun kenarına gelmişti.

Atatürk kurduğu Ordu ile Kurtuluş Savaşı sonunda İstanbul’u, Ege’yi, Doğuyu, Batıyı, Kuzeyi Güneyi ülkenin her yanını kurtardı.30 Ağustos 1922’de büyük bir zafer kazandı.

29 Ekim 1923 te Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurdu.

Devletin temellerini attı. Anayasayı getirdi, Demokrasiye geçildi.

1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisinin Olağan Kongresi vardı. Konuşmasında bu kongrenin Atatürk 2’nci Kongre olduğunu söyledi. Herkes şaşırdı. Cumhuriyet Halk Partisinin ilk Kongreyi, yani kuruluş Kongresini ne zaman yaptık ki dedi. O sorunun cevabını yine Atatürk verdi. “İlk Kongre, Sivas Kongresidir” dedi.

Bu şu demekti;

Önce Cumhuriyet Halk Partisi Kuruldu, sonra bu günkü Meclis kuruldu. Ardından düzenli ordu kuruldu. O orduyla büyük bir savaş verildi. Zaferler kazanıldı. İşgalciler denize döküldü, ülkeden kovuldu,  işbirlikçiler yurt dışına kovuldu. Ülke kurtarıldı.

Sonra Cumhuriyet ilan edildi ve bu günkü devlet kuruldu.

Ankara Başkent ilan edildi ve bu günkü bayrak Türk bayrağı olarak ilan edildi.

Yani kısaca bu ülke Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti önderliğinde kuruldu.

Çünkü önce Sivas’ta Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu.

Tüm bunlara rağmen “C.H.P.nin bir dikili ağacı yok” demek nankörlüktür. Çünkü C.H.P’nin dikili ağacı, üzerinde yaşadığın topraklar ve ait olduğun devlettir.

30 Ağustos Zafer Bayramını yasaklamak, “Keşke Yunan kazansaydı” demektir.

Atatürk’e ayyaş demek, onunla bütünleşen Türk Milletine saygısızlıktır.

Bak kardeşim;

Cumhuriyet Halk Partisi otel odalarında kurulmadı. Savaş Alanlarında kuruldu..

Cumhuriyet Halk Partisine cibilliyetsiz demek ise, sadece Cumhuriyet Halk Partisine değil,  tüm bu mücadelelerinin sayesinde dalgalanan aşağıdaki Türk bayrağına hakarettir.