MEB, yine sorumluluktan kaçıyor: Öğretmene tehlikeli görev

MEB MESEM’de çocuk ölümlerinin ardından geçtiğimiz günlerde valiliklere genelge gönderdi. Bakanlık yine işi uzmanlarından alıp alanında uzman olmayan ve görevi olmayan öğretmenlere yüklüyor. Bu hazırlanan formlara imza atan öğretmen, işletmelerde yaşanacak her türlü kazada sorumluluğu almış olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, MESEM’de çocuk ölümlerinin ardından geçtiğimiz günlerde valiliklere “Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu bir genelge gönderdi. Genelgede birçok konuya değinilmiş. Ancak en çok işletmelerde alınması gereken tedbirlerle ilgili öğretmenlere yeni bazı sorumluluklar yüklenmesi meselesi çok tartışılıyor.

Bugüne kadar mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki işletmelerde tedbirlerin denetimi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından yapılmaktaydı. Genelgeye göre öğretmenler haftada dört gün çalışan öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitime veya staja başlamadan önce alanın özelliği, iş yeri şartları, öğrenciden sorumlu eğitici personel/usta öğreticinin görev sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme yapması gerekecek. İSG uzmanı gibi işletmelerin eksikliklerini belirleyecek ve öğrencilere konu ile ilgili bilgi verecek.

Genelgede 2024 yılı Şubat ayı içerisinde öğretmen ve personele iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin alınıp alınmadığına bakılmaksızın farkındalık eğitiminin il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından verilmesi isteniyor. Ayrıca Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden de birkaç saatlik videonun izlenmesi isteniyor.

Verilecek bu göstermelik eğitim ile öğretmenlerin bu işletmeleri denetlemesi imkansızdır. Öte yandan Kaymakamlıklar tarafından da meslek eğitim merkezlerine “Staj Yapılacak İşletmelerde Aranacak İş Sağlığı ve Güvenliği Şartları” başlıklı bir form gönderiliyor ve bu formun altına öğretmenlerin imza atması isteniyor. Formda öğrencilerin staj yapacakları işyerlerinin İSG şartlarına ilişkin tedbirlerin alınıp alınmadığı soruluyor.

Ve bu denetimi, iki saatlik ‘farkındalık eğitimine’ alınan, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmayan öğretmenlerin yapması bekleniyor.

Bakanlık yine işi uzmanlarından alıp alanında uzman olmayan ve görevi olmayan öğretmenlere yüklüyor. Bu hazırlanan formlara imza atan öğretmen, işletmelerde yaşanacak her türlü kazada sorumluluğu almış olacak.

MEB, yine sorumluluktan kaçıyor: Öğretmene tehlikeli görev - Resim : 1

Buradan Milli Eğitim Bakanı’na çağrı yapıyorum: Çocuklarımızın çalıştığı tüm işletmelerde yaşanan kazaların, yaralanma ve ölümlerin en büyük sorumlusu bakanlığı yönetenlerdir. Sizler sıcak koltuklarınızda otururken konunun uzmanı olmayan öğretmenlere sorumluluğu atmak iş bilmezliktir. Şimdi diyeceksiniz ki ‘Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre biz bu görevlendirmeleri yaparız’. Yapamazsınız Sayın Bakan… Yönetmeliğin 89. maddesinde değişiklik yapmadan bu görevlendirmeleri yaptığınızda yaşanacak sorunların en baştaki sorumlusu siz olacaksınız.

Buradan öğretmen arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum: Size dayatılan formları imzalamayın. Aksi halde işletmelerde yaşanacak tüm olumsuzlukların sorumluluğu üzerinizde kalabilir. Ayrıca EĞİTİM ALANINDAKİ GELİŞMELERİ ÇOOOK YAKINDAN TAKİP EDEN! sendikalarınıza da bir uyarıda bulunun…

Etiketler
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) MESEM Okul Sendika