Özgür Özel'den hukuk fakültelerine mektup: Hukukun üstünlüğü lehine akademinin sesini yükseltmesi bir görevdir

CHP Lideri Özgür Özel, ülkedeki tüm hukuk fakültelerindeki öğretim üyelerine mektup gönderecek.

Özgür Özel'den hukuk fakültelerine mektup: Hukukun üstünlüğü lehine akademinin sesini yükseltmesi bir görevdir

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel imzasıyla Türkiye genelindeki tüm hukuk fakültelerindeki öğretim üyelerine gönderilecek mektubu açıkladı.

CHP Ankara İl Hukuk Komisyonu Başkanı Onur Boyacı’nın okuduğu mektupta Özgür Özel, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin anayasayı yok sayan kararı ile toplum nezdinde zaten tükenmekte olan hukukun üstünlüğüne olan inanç, büyük bir yara daha almıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Cumhuriyeti’ni anayasasızlaştırma ve güçler ayrılığını ortadan kaldırma girişimine karşı hukukun üstünlüğü lehine akademinin sesini yükseltmesi sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir görevdir" dedi.

Özel'in mektubu şöyle:

Sayın Öğretim Üyesi. Malum olunduğu üzere Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 08.11.2023 tarihli kararı ile tutuklu milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından kurulan hak ihlali kararını bugüne dek görülen tüm hukuka aykırı davranışların üzerinde açıkça anayasayı reddeden bir bilinç ile görmezden gelmiş, meşruiyet temelini anayasadan alan Yargıtay’ın ilgili dairesi, anayasayı açık bir şekilde ihlal etmiştir.

Hukuk Fakültesi sıralarında hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, normlar hiyerarşisi gibi temel hukuk ilkeleri siz değerli hocalarımız tarafından öğretilmektedir. Bu öğreti doğrultusunda anılan kararın, tüm bu ilkelere aykırı olduğu, hukuken bir karşılığının olmadığı açıktır. Evrensel hukuk ilkeleri ışığında asıl olanın anayasaya mutlak itaat olduğunu, anayasa hükmünün emredici niteliğini, kişi ve kurum ayrımı gözetilmeksizin her türlü keyfiyetten ari bir şekilde uyulmasının bir zorunluluk olduğunu unutmadan, hukuka aykırı keyfi tutum ve davranışlar son bulana dek hukuksuzluklara en yüksek sesle itiraz edeceğinize inanıyoruz.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin anayasayı yok sayan kararı ile toplum nezdinde zaten tükenmekte olan hukukun üstünlüğüne olan inanç, büyük bir yara daha almıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Cumhuriyeti’ni anayasasızlaştırma ve güçler ayrılığını ortadan kaldırma girişimine karşı hukukun üstünlüğü lehine akademinin sesini yükseltmesi sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir görevdir. Bu görev sizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ankara Hukuk Mektebi açılışında kullandığı ‘Cumhuriyet’in müeyyidesi olacak büyük müessese’ ifadesi ile verilmiştir. Bu bağlamda toplumun adalete ve hukuk sistemine olan güveninin yeniden tesis etmek için ‘biz hukukçular buradayız’ demek ve bu hukuksuzluğa karşı durmak adına siz kıymetli hocalarımızı konuya ilişkin hukuki görüşlerini kamuoyu ile buluşmaya davet ediyoruz. Saygılarımla. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.”

Kaynak: ANKA

Etiketler
Özgür Özel CHP