DEVA Partisi'nden, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz: YSK'ya başvuruldu!

DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Parti Sözcüsü İdris Şahin, "İki defa Cumhurbaşkanlığı yapmış bulunan Erdoğan’ın tekrar aday gösterilmesi Anayasa’ya aykırı olduğundan geçici aday listesinin iptali gerekmektedir" dedi.

DEVA Partisi'nden, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz: YSK'ya başvuruldu!

DEVA Partili İdris Şahin, iki kez cumhurbaşkanı seçildiği ve üçüncü kez aday gösterilemeyeceği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin de yer aldığı cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesinin iptali için YSK’ye itiraz başvurusu yaptıklarını açıkladı.

Şahin, bugün yaptığı açıklamada, "YSK 24.03.2023 tarihinde yapmış olduğu kurul toplantısıyla 2023/254 sayılı kararıyla Sayın Erdoğan’ın adaylık müracaatının kabulüne ilişkin karar vermiştir. Bu karar Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren iki günlük itiraz süresine tabidir. İki günlük itiraz süresi içerisinde yapılan başvuruları ise üç gün içerisinde kesin olarak karara bağlamakla yükümlüdür. Olayın başından itibaren, seçim sürecine girdiğimiz aşama öncesinde de seçim sürecinde de DEVA Partisi olarak net bir itirazda bulunmuştuk. ‘Sayın Erdoğan’ın adaylığına ilişkini işlemler anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrası haricinde asla ve asla mümkün değildir’ demiştik. Böyle bir durumda açıkça anayasa ihlali gerçekleşeceğinden bu konuyu YSK nezdinde itiraza dönüştüreceğimizi ifade etmiştik" dedi.

"TARİHE NOT DÜŞMEK İSTİYORUZ"

Şahin, "Şimdi geldiğimiz nokta itibarıyla her türlü uyarımıza rağmen YSK, Sayın Erdoğan’ın aday olamayacağı açık şekilde anayasa hükmüyle ifade edilmiş olmasına rağmen başvurusunu kabul etmiş bulunmaktadır. Bu nedenle Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 48 saat içerisinde itirazımızı yine YSK’ye yaparak tarihe not düşmek istiyoruz. Çünkü DEVA Partisi farklı bir siyasi anlayışın ve hukuk devletinin yılmaz savunucusu olduğunu partiyi kurduğu ilk günden itibaren ifade etmiş bir siyasi harekettir" ifadelerini kullandı.

Şahin'in okuduğu DEVA Partisi’nin YSK’ye sunduğu itiraz dilekçesi şöyle:

"Malumunuz 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Resmî Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adının da Anayasa’nın 101. maddesinin 2. fıkrasına aykırı olarak adaylar arasında yer aldığı görülmüştür. Daha önce iki defa cumhurbaşkanlığı görevini yapmış bulunan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday gösterilmesi Anayasa’ya aykırı olduğundan geçici aday listesinin iptali gerekmektedir.

Buna ilişkin gerekçelerimiz aşağıda YSK Başkanlığı’na sunulmaktadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı Anayasa’nın 101. maddesinin 2. fıkrasına açıkça aykırıdır. Sayın Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihli seçimde birinci, 24 Haziran 2018 tarihli seçimde ikinci kez cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Anayasa’nın 101. maddesine göre, bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu maddeden açıkça anlaşılacağı üzere iki defa cumhurbaşkanlığı yapmış bir kimsenin üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün olmadığından bu göreve ilişkin adaylığı da geçersizdir.

İki dönem kuralının tek istisnası olan seçimlerin Meclis tarafından yenilenmesi kuralı gerçekleşmemiştir. Zira seçimlerin Meclis tarafından yenilenmesi Anayasa’nın 116. maddesinin 3. fıkrasında ifade edilmektedir. Sayın Erdoğan, Anayasa’nın 116. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde seçimlerin yenilenmesini arzu ettiği için bu ilke gerçekleşmemiş ve bu nedenle sayın Erdoğan, açıkça Anayasa ihlalinde bulunmuştur.

Bilindiği üzere 10 Mart 2023 tarih ve 32128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/121 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla seçimlerin yenilenmesi kararı verilmiştir. Seçimlerin yenilenmesine ilişkin söz konusu karar TBMM tarafından değil Cumhurbaşkanı tarafından alındığından anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrasına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 2017 anayasa değişikliğinin Sayın Erdoğan’ın süresine bir etkisi bulunmamaktadır. Bir kimsenin en fazla iki defa Cumhurbaşkanı olabileceğine ilişkin düzenleme ilk defa 31 Mayıs 2007 tarihli anayasa değişikliğiyle kabul edilmiştir. 16 Nisan 2017 tarihli anayasa değişikliğiyle de bu hüküm herhangi bir değişiklik yapılmadan korunmuştur. Buna göre bir kimsenin iki kere Cumhurbaşkanı olmasına engel teşkil eden söz konusu hüküm 2007 yılından bu yana kesintisiz olarak Anayasa’da yer almaktadır. Bu kapsamda 2017 değişikliğiyle de korunan dönem ve görev süresine ilişkin kuralların bir değişiklik niteliği taşımadığı açıktır. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören kural da iki dönem adaylığını öngören kural da 2017 anayasa değişikliğinin getirdiği bir yenilik değildir. Değişiklik sonrasında da korunması öngörülen eski hükümlerden birisidir. Dolayısıyla 2017 Anayasa değişikliğinin Sayın Erdoğan’ın yeniden aday olmasına bir etkisi söz konusu değildir.

2017 Anayasa değişikliğinde mevcut cumhurbaşkanının statüsüne ilişkin özel bir düzenleme yapılmamış bu konuda istisnai bir statü de öngörülmemiştir. Buna ilişkin bir geçiş hükmünün Anayasa’da yer almaması Sayın Erdoğan’ın adaylığı bakımından özel bir durum sağlanamadığından Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığının kabul edilmesi Anayasa’nın açıkça ihlali anlamına gelmektedir. Anayasa’da bir hüküm açık şekilde ifade edilmişse o konuda asla ve asla içtihat aranmaz. Tüm bu gerekçelere rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığının kabul edilmesi Anayasa’nın yok sayılmasıdır.

İşte DEVA Partisi olarak anayasanın yok sayılmasına açıkça itiraz ettiğimizi ve tarih huzurunda açık Anayasa ihlalinin çok ağır müeyyidelerinin olacağını bir sefer daha ifade etmekte fayda görüyoruz. Anayasa’nın 11. maddesine göre, Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Buna göre devletin tüm organları ile kurum ve kuruluşları anayasayla bağlıdır. Yukarıda belirtilen gerekçelerle TBMM tarafından erken seçim kararı alınmadığı sürece Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığı Anayasa’ya aykırı olup bu açık hükümlere rağmen adaylığın kabul edilmesi Anayasa’nın yok sayılması anlamına gelmektedir.

Bu ülkede yaşayan her bir vatandaş ve fert Anayasa’nın yok sayılmasına açıkça itiraz etmelidir. Milletçe Anayasa’nın ilga edilmesine, yok sayılmasına itiraz etmemiz gerektiğini ifade ettim. Ezcümle tüm detaylarıyla anlattığımız üzere Resmi Gazete’de yayınlanan 14 Mayıs 2023 tarihli cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin geçici aday listesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olarak gösterilmesinin Anayasa’nın 101. maddesinin 2. fıkrasına açıkça aykırılık teşkil ettiğini, ‘bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir’ hükmü ve 11. maddesinin ‘Anayasa hükümleri, Anayasa yürütme, yasama ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır’ hükmüne aykırı olduğu gözetilerek Sayın Erdoğan’ın adaylığına açıkça itiraz ediyoruz. Ve tarihe not düşmek adına itirazımın kabulü ile aday listesinin düzeltilmesine karar verilmesini ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı geçici adayları listesinden çıkartılmasını saygılarımızla yüksek kuruldan arz ve talep ediyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
DEVA Partisi AKP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Recep Tayyip Erdoğan