İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç: "Can Atalay, AYM kararı doğrultusunda derhal tahliye edilmelidir''

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, AYM kararına rağmen 7. günde tahliye edilmeyen Can Atalay için yapılan basın açıklamasında konuştu.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç: "Can Atalay, AYM kararı doğrultusunda derhal tahliye edilmelidir''

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesi üzerine avukatların Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başlattıkları adalet nöbeti 7. gününde.

CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA, ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI UYGULANMAYARAK, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ AYAKLAR ALTINA ALINARAK GİRİLMEKTEDİR

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermesinin ardından hala tahliye edilmeyen Can Atalay ile ilgili yapılan basın açıklamasında konuştu. Saraç, AYM kararı doğrultusunda Atalay'ın derhal tahliye edilmemesinin hürriyeti tahdit ve görevi kötüye kullanma olduğunu vurguladı. Saraç, ''Anayasa Mahkemesi, AİHM’nin kararlarının tanınmadığı, hukuka saygının olmadığı bir ülkede demokrasi yoktur'' diye konuştu:

''Anayasa Mahkemesi (AYM), 27.10.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve Baromuzun üyesi Av. Şerafettin Can Atalay'ın Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı ile Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakları'nın ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa'nın 153/6 maddesine göre 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.'

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra görevli olan mahkemedir.

Bu husus Anayasa Mahkemesi kararında 'Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2021/178) GÖNDERİLMESİNE' denilerek açıkça belirtilmiştir.

Can Atalay, AYM kararı doğrultusunda derhal tahliye edilmelidir. Aksi durum hürriyeti tahdit ve görevi kötüye kullanmadır.

100. Yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz, kuruluşunda hukuk devletinin temellerini atmıştır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmayarak, hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınarak girilmektedir.''

Bağımsız ve tarafsız yargının olmadığı, Anayasa Mahkemesi, AİHM’nin kararlarının tanınmadığı, hukuka saygının olmadığı bir ülkede demokrasi yoktur.

Yargılama süreçlerinde yaşanan hukuksuzluklar silsilesine AYM kararına uyulmayarak bir yenisi daha eklenmiştir.

Ceza Muhakemesi Kanunu 311. Maddesine göre AYM’nin kararı yargılamanın yenilenmesi nedeni olup görevli mahkeme ilk derece mahkemesi olan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'dir.''

''İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HEYETİ GÖREVİNİ YAPMAMAKTADIR''

''Resmi olarak henüz doğrulanmasa da dosyanın, üstelik sadece mahkeme başkanı imzası ile Yargıtay’a gönderme kararı verildiği yönünde bir evrak sosyal medyada dolaşmaktadır. İddia edildiği gibi şayet böyle bir işlem varsa AYM'nin ihlal kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti görevini yapmamaktadır. Ayrıca ağır ceza mahkemeleri heyet halinde karar verir. Sadece Başkanın imzası ile böyle bir karar verilemez.

Daha önce AYM’nin vermiş olduğu Enis Berberoğlu kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi için, dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. AYM’nin vermiş olduğu Can Atalay kararı için de aynı süreç işlemelidir.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yok hükmünde olan kararından dönerek taleple ilgili ivedilikle karar vermelidir.''

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP Anayasa Mahkemesi (AYM) İstanbul Barosu