Kafkaesk hikâye: Dilekçelerin ardı arkası kesilmiyor, kaya her an düşebilir ancak kimse 'dokunmuyor'

Muğla Fethiye İlçesi’nde anayol üzerinde bulunan kaya kütlesinin düşme riskine karşı önlem alınmıyor. Resmi evraklar Belediye, Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü arasında mekik dokuyor.

Kafkaesk hikâye: Dilekçelerin ardı arkası kesilmiyor, kaya her an düşebilir ancak kimse 'dokunmuyor'

Muğla İli Fethiye İlçesi, Faralya Mahallesi’nde anayol üzerinde bulunan kaya kütlesi düşme riski taşıdığı halde kurumlar arasında "bizim görev alanımızda değildir" denildiği için önlem alınamıyor.

İlk olarak Mart 2020’de muhtar Hasan Karaburun tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na verilen dilekçede "Faralya Mahallesi girişinde anayol üstünde büyük bir kaya kütlesi bulunduğu bu kaya kütlesinin her an ana yola kayma ve göçme tehlikesi bulunduğu konunun incelenerek gereğinin yapılması" talep edildi.

Şubat 2021’de Muğla Büyükşehir Belediyesi, Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun'un 10 Mart 2020 tarihli dilekçeye ilişkin olarak;

-Muğla Valiliği,

-Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,

-Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,

-Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,

-Muğla Kültür Varlıklarımı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve

-Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bilgi verildiğini kaydetti.

KAYA İÇİN KOMİSYON OLUŞTURMAYA GEREK YOK

2022 Ocak ayında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanı Deniz Yaşar, muhtarın dilekçesinin incelenerek gereğinin yapılmasını talep etti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan inceleme raporunda ise yolun üst kısmında bulunan kaya parçalarının temizlenmesi veya kaldırılmaya çalışılması halinde yolun alt kısımlarında bulunan konutlara ve Kelebekler Vadisi’nde bulunan yapı ve tesislere zarar verebileceği tespit edildiği kaydedildi.

İlgili kaya kütlesi için “Afete Maruz Bölge” kararı alınabilmesi maksadıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından oluşturulacak bir komisyon kurulması talep edildi. Ardında bu talep Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne iletildi.

KAYANIN YERİ İÇİN CUMHURBAŞKANI KARARI HATIRLATILDI

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ise farklı kurumlardan komisyon oluşturmaya gerek bulunmadığına karar verdi.

Ayrıca Müdürlük, bahse konu alanda muhtemel kaya düşme olayının yerleşimi tehdit edici bir unsur taşmadığına kanaat getirdi. Bu nedenle Afete Maruz Bölge çalışması yapılmasına gerek olmadığını ifade etti.

Kaya ile ilgili yazışma burada bitmedi.

Muğla Büyükşehir Belediye’si muhtemel kaya düşme olayının ulaşım yolunu tehdit etmesi nedeniyle yol güzergahında ilgili kurum ve kuruluşlarca ıslah çalışması yapılması gerektiğine ilişkin sorumluluğun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde olduğunu söyledi.

Söz konusu evrakta şunlar kaydedildi:

“Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan 04-04 yol kontrol kesim numaralı 04-02 İltisak-Uzunyurt (Faralya) -Kabak Mevkii yolu bulunmaktadır.

Söz konusu kaya düşme tehlikesinin bulunduğu alan, Muğla Nazım İmar Planında Plan Onama Dışı alanda bulunduğundan ve söz konusu mahalde Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları bulunması ve 05.10.2019 tarih ve 30909 sayılı resmî gazetede 1626 karar sayısı ile yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda Kesin Korunacak Hassas Alan kararı olması sebebiyle Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır.”

SON DURUM: KAYA YERİNDE DURUYOR

Ayrıca belediye, kaya düşmesi talebinin değerlendirilmesi için talebin ilgisi nedeniyle Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne iletilmesi, mahalde kaya düşme tehlikesi talebinin yapıldığı alanın tapuda Fethiye İlçesi Faralya Mahallesi 107 ada, 330 parselde kayıtlı orman tahdit sınırları içerisinde kalması sebebiyle mülkiyet sahibi kurum olan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce gerekli düzenleme çalışmalarının yapılmasını talep etti.

Son olarak kaya kütlesi yerinde duruyor. Gerçek Gündem’e konuşan yurttaş “Ne bakanlıklar ne belediyen yanıt alamıyoruz. Bir gün kayanın altında kalacağız” dedi.

Etiketler
Muğla Fethiye