Gerçek Gündem duyurmuştu: Kaya kütlesi ile ilgili yeni gelişme! Yetki ve sorumluluk Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde

Muğla ili, Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi’nde bulunan kaya bloklarıyla ilgili alınacak tedbir için 2020’den bu yana ilgili kurum bulunamıyor. Son olarak bahse konu kayanın yetki ve sorumluluğunun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde olduğu açıklaması yapıldı. Ancak halen tedbir alınmadı.

Gerçek Gündem duyurmuştu: Kaya kütlesi ile ilgili yeni gelişme! Yetki ve sorumluluk Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde

Muğla İli Fethiye İlçesi, Faralya Mahallesi’nde anayol üzerinde bulunan kaya kütlesi ve blokları düşme riski taşıdığı halde kurumlar arasında "bizim görev alanımızda değildir" denildiği için önlem alınamıyor.

Gerçek Gündem, 2020’den bu yana kaya kütlesi ve bloklarıyla ilgili alınacak tedbir için ilgili kurum bulunamadığını “Kafkaesk hikaye: Dilekçelerin ardı arkası kesilmiyor, kaya her an düşebilir ancak kimse ‘dokunmuyor’” başlıklı haberle duyurmuştu.

Son olarak bahse konu kayanın yetki ve sorumluluğunun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde olduğu kanaatine varıldı.

"Fethiye İlçesi Faralya Mahallesi girişinde bulunan kayaların düşme tehlikesinin olduğu, kayanın kayması durumunda felaket yaşanacağı ve o bölgede yolun aylarca kapanacağı konusunda endişelerin olduğu vatandaşların can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike arz eden kayalarla ilgili mahallinde gerekli önlemlerin alınması" talebine istinaden 22 Haziran 2023 tarihli, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada kayanın yetki ve sorumluluğunun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde olduğu belirtildi.

İlgili açıklamada “Söz konusu kaya düşme tehlikesinin bulunduğu alan, Muğla Nazım İmar Planında Plan Onama Dışı alanda bulunduğundan ve söz konusu mahalde Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları bulunması ve 05.10.2019 tarih ve 30909 sayılı resmi gazetede 1626 karar sayısı ile yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda Kesin Korunacak Hassas Alan kararı olması sebebiyle Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır” denildi.

KAYA KÜTLESİ İÇİN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE ÇAĞRILDI

Ayrıca kayanın olduğu alan ile ilgili Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan inceleme raporundaki ifadeler hatırlatıldı. Buna göre; “kaya bloklarının dağa bağlı bir şekilde bağlayıcılık görevi üstlendiği, kırılarak temizlenmesi veya kaldırılmaya çalışılması halinde yolun alt kısımlarında bulunan konutlara ve Kelebekler Vadisi’nde bulunan yapı ve tesislere zarar verebileceği” hatırlatılarak Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce gerekli düzenleme çalışmalarının yapılması hususunun Muğla Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirildiği belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Muğla Çevre mücadeleleri