İSİG: Ağustos, Soma'dan sonraki en çok işçinin öldüğü aylardan birisi oldu. İşsizlik ve düşük ücret yaygınlaşacak

İSİG, Ağustos raporunu yayımladı. Raporda, OVP'nin işçilere olacak yansımaları aktarıldı. İşçilerin geçim krizinin derinleştiği ve şehir merkezlerinden dışlandığının vurgulandığı raporda, ailelerde çalışan sayısının arttığını ve iş güvenliği sorunlarının çoğaldığı belirtildi. Geçen ay 201 işçi öldü.

İSİG: Ağustos, Soma'dan sonraki en çok işçinin öldüğü aylardan birisi oldu. İşsizlik ve düşük ücret yaygınlaşacak

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Ağustos ayı raporunu açıkladı. Raporda, işçi sınıfının sürdürdüğü direnişler, iş cinayetleri ve geçen günlerde açıklanan Orta Vadeli Programın (OVP) işçilere yönelik etkilerine dair bilgiler verildi.

Türkiye farklı şehirlerinde devam eden işçi mücadelelerinin aktarıldığı raporda, “Türkiye’nin dört bir yanında ismini sayamadığımız işçi direnişlerini selamlıyoruz.. İnsanca yaşanabilir bir ücret, işten atmalara karşı iş güvencesi, sağlıklı ve güvenli çalışma ve diğer haklarımız için direnmekten başka çaremiz yok” ifadeleri kullandı.

İŞSİZLİK, GÜVENCESİZLİK VE DÜŞÜK ÜCRET YAYGINLAŞACAK

İSİG raporunda, Orta Vadeli Program’la ilgili maddeler halinde bilgiler paylaşıldı. Raporda, OVP’yle ilgili özetle şunlar aktarıldı:

-2023’te kişi başına milli gelir 12 bin 415 dolar olacak deniyor. Oysa 2013’te resmi olarak açıklanan gelir bu civardaydı ve o zaman 2023 hedefi için 25 bin dolar deniyordu.

-Bu yıl için enflasyon hedefi yüzde 65 deniyor. Oysa sene başında hedef yüzde 35’ti. Türkiye’nin kronik bir enflasyon sürecinden çıkışı gözükmemektedir.

-Mehmet Şimşek “Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak.” diyerek ücretlerin daha da düşürüleceğini belirtmiş oldu.

-Büyüme hedefleri bizim gibi ülkeler açısından bakınca düşüktür. Bu da işsizliğin yaygınlaşması sonucunu doğurabilir.

-Nüfusun büyümüyor olduğunu belirten Dünya Bankası raporuna atfen göçmen istihdamının önünün açılacağı belirtiliyor.

-Kıdem tazminatının hedefe alındığı ve bu saldırının adının “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” olacağı belirtiliyor. Diğer yönü ise emeklilik yaşında artık esneme yapılmayacağı ve emeklilik maaşının düşürüleceği oluşturuyor.

-“İstihdam” başlığında ise, “yeni nesil esnek çalışma modelleri” hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirilip “güvenceli esneklik” sağlanacak deniyor. Yani 12 Eylül’de başlayan, Özal ile devam eden sonrasında AKP/Cumhur İttifakı ile süren sermaye politikaları daha da derinleşerek sürecek...

YOKSULLAŞTIRMA SÜRECİ SÜRÜYOR

“2018 yılında başlayan ancak 2021 yılının sonbaharından beri iliklerimize kadar hissettiğimiz bir yoksullaştırma süreci yaşıyoruz” tespitinin yapıldığı İSİG Ağustos ayı raporunda, “TÜİK uzun bir süredir aynı SGK’nın işçi ölümlerini gerçeğin çok altında göstermesi gibi bir tahribat yaptığı için maaşlarımız gün be gün eriyor. Geçinemiyoruz!” vurgusu yapıldı.

“İŞÇİLER KENTSEL YAŞAMDAN DIŞLANIYOR ASGARİ ÜCRET İŞÇİ SINIFININ ÇOĞUNLUĞUNUN ORTALAMA MAAŞI HALİNE GELMİŞTİR”

Geçinmek için her evde çalışan ücretli sayısının arttığının belirtildiği raporda, şu tespitler yapıldı:

“Erkek ve kadının yanında çocukların çalışmaya başlamasıyla, aile dayanışmalarıyla (aynı evde, semtte oturma, köyle ilişkiler), yan gelirlerle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Tüm toplum işçileşiyor ve yeniden işçileşiyor! Bu noktada mücadele alanımız olan işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG/emeğin korunması) sorunları giderek artıyor. İş cinayetleri, yaralanmalar, sakat kalmalar, meslek hastalıkları, çocuk-kadın-yaşlı-göçmen emeğinin kuralsız sömürüsü derinleşiyor. Adeta bir iş cinayetleri rejiminde yaşıyoruz!

Diğer yandan işçiler kentsel yaşamdan dışlanıyor, doğanın tahribatı-talanı yaygınlaşırken su, gıda vd. yeni krizler kapımızda bekliyor.

Bugün asgari ücret Türkiye işçi sınıfının çoğunluğunun ortalama maaşı haline gelmiştir. Şirket ciro ve karları ise rekor kırmaktadır. Her işkolunda ve şehirde patronlar karlarına kar katmakta bu durum da yoksullaştırma, işçileştirme ve güvencesiz çalıştırma ekseni üzerinden olmaktadır. Devlet ve sermaye bu süreci çocuk yaştan itibaren gerek okulda gerek işyerlerinde dinsel kurallarla, diyanet-tarikat ilişkileriyle ve gerektiğinde de baskıyla, zorla yönetiyor. Tam da bu noktada İSİG mücadelesi, işçi sınıfının birliğini, direnç noktalarını güçlendirmenin temel bir aracı olabilir.”

AĞUSTOS’TA İŞÇİ ÖLÜMLERİ ZİRVE NOKTAYA ULAŞTI

İSİG, raporunda 2023’ün ilk sekiz ayında en az 1255 işçinin hayatının kaybettiğini kaydetti.

İSİG’in aktardığına göre; Ocak’ta 116, Şubat’ta 195, Mart’ta 130, Nisan’da 123, Mayıs’ta 146, Haziran’da 161, Temmuz’da 183 ve Ağustos’ta 201 işçi iş cinayetlerinde öldü.

İSİG: Ağustos, Soma'dan sonraki en çok işçinin öldüğü aylardan birisi oldu. İşsizlik ve düşük ücret yaygınlaşacak - Resim : 3

Raporda, Ağustos ayında artan işçi ölümleriyle ilgili çarpıcı bir tespit yer aldı:

“2011 yılının Eylül ayından beri düzenli olarak aylık iş cinayetleri raporunu çıkarıyoruz. Bugüne kadar koronavirüs salgını ve Soma işçi katliamı dışında 200 işçi ölümünün aşıldığı ayların sayısı beşti. Ağustos 2023 ile birlikte altı oldu. Bu tablo ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak ifade edilen sürecin işçilere vaat ettiği gerçekliği göstermesi açısından okunmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında ölümler, yaralanmalar, sakat kalmalar ve meslek hastalıkları...”

İSİG: Ağustos, Soma'dan sonraki en çok işçinin öldüğü aylardan birisi oldu. İşsizlik ve düşük ücret yaygınlaşacak - Resim : 4

“BU YIL 18’İ 14 YAŞ VE ALTI OLMAK ÜZERE EN AZ 40 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ”

Ağustos ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

“14 yaş ve altı 4 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 6 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 39 işçi, 30-49 yaş arası 82 işçi, 50-64 yaş arası 49 işçi, 65 yaş ve üstü 9 işçi, yaşını bilmediğimiz 12 işçi hayatını kaybetti…

İSİG: Ağustos, Soma'dan sonraki en çok işçinin öldüğü aylardan birisi oldu. İşsizlik ve düşük ücret yaygınlaşacak - Resim : 5

Başta tarım olmak üzere sanayide, inşaatta, hizmet işkolunda çocuklarımız ölüyor. Bu yıl 18’i 14 yaş ve altı olmak üzere en az 40 çocuk işçi hayatını kaybetti. Tarım, inşaat ve taşımacılık başta olmak üzere 60 yaş üstü işçi ölümlerindeki artışın da altını çizelim...”

İSİG: Ağustos, Soma'dan sonraki en çok işçinin öldüğü aylardan birisi oldu. İşsizlik ve düşük ücret yaygınlaşacak - Resim : 6

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İşçi İşçi direnişleri Enflasyon Emekli Ekonomik kriz Türkiye ekonomisi