Bir yapının yalıtımlı hale getirilmesi için doğru sistem seçimi ve doğru uygulama çok önemli.

Türkiye’de mevcut binalarda sadece ısıtma verimliliğini artıracak uygulamalardan bile enerji tasarrufunda yüzde 15’lik iyileşme sağlanabilir. Bu şekilde Türkiye enerji konusunda yılda yaklaşık 10 milyar dolar tasarruf edebilir.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberi şöyle:

Türkiye’de sanayi, konut ve ulaştırmada kullanılan enerji yüzde 70-75 oranında ithalat yoluyla karşılanıyor. Bu nedenle enerji verimliliği uygulamalarına önem verilmesi gerekiyor. ‘Enerji Verimliliği Haftası’ dolayısıyla konutlarda enerji tasarrufu için atılması gereken adımları özetledik:

-Tüketici bilincinin artırılmasıyla birlikte piyasa denetim ve gözetimin artırılması gerekiyor. 

4 Pencere ve kapıların hava sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Hava sızıntısı olabilecek yerler, sünger ve benzeri bantlarla kapatılmalı.

- Enerjiyi etkin, verimli kullanan projeler, teknolojiler uygulanmalıdır; yeni yapılan konutlarda ısı yalıtım kuralları standardı ve Isı Yalıtım Yönetmeliğinin uygulandığından emin olunmalı.

-Yalıtımsız veya yetersiz yalıtımlı ise; çatının, duvarların ve döşemelerin ısıtılmayan mekânlarla komşu olması durumunda yalıtılmalı.

-Isıtılmayan bölgelerden geçen sıcak su boruları yalıtılmalı.

-Evde kullanılacak ısıtma sistemleri ve cihazları en yüksek enerji verimliliği ve tasarrufu sağlanacak şekilde seçilmeli.

Cihaz kapasitesi (soba, kombi, elektrikli ısıtıcı, kat kaloriferi, kalorifer kazanı, klima vb.), ısıtılacak/soğutulacak yerin gereksinimine göre seçilmeli.

-Çevreci cihazlar ön planda tutulmalı.

Yüzde 15 iyileşme


Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, yalıtımla kışın ısıtma, yazın da soğutma amacıyla harcanan enerjiden ortalama yüzde 50 tasarruf sağlandığını anlatarak, “Türkiye’deki binaları ısı yalıtımlı hale getirerek, ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık yüzde 15 azaltmamız mümkün” dedi.