Türkiye’deki gelir dağılımından kaynaklanan ekonomik eşitsizlik, eğitim harcamalarına da yansıdı. Eğitim-İş’in araştırmasına göre, en yoksul yüzde 20’lik dilimde bulunan aileler eğitime 579 milyon TL kaynak ayırırken en zengin yüzde 20’lik kesimdeki ailelerin eğitim harcamaları 18.4 milyar TL oldu.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Türkiye’de yaşamın her alanında yaşanan eşitsizlik, eğitimde de kendisini gösteriyor. Ailelerin eğitim harcamaları 2017 yılına göre 2018 yılında yüzde 19,86 artarken zengin ile yoksul arasındaki makas da giderek açıldı. Zengin aileler eğitime, yoksul ailelere göre 32 kat fazla para harcadı.

En yoksul yüzde 20’lik kesimdeki aileler eğitime 579 milyon TL, en zengin yüzde 20’lik kesimdeki aileler ise 18 milyar 445 milyon TL ayırdı. Yoksul ailelerin eğitim harcamaları içindeki payı yüzde 2’de kaldı.

EĞİTİM HARCAMALARI ARTTI

Eğitim-İş’in 124 kırtasiye ürününün fiyatları üzerinden yaptığı araştırma, eğitim harcamalarının velilere getirdiği yükü ortaya koydu. Servis, öğle yemeği, kitap ve kırtasiye gibi harcamaların dahil edildiği araştırmaya göre, okulöncesi eğitime başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri bin 198 TL olarak belirlendi. İlkokul birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç giderinin bin 813 TL olduğunu tespit eden sendika, bu harcamanın 2017 yılına oranla 2018’de yüzde 13,81 arttığını açıkladı. Araştırmada, liseye başlayan bir öğrencinin eğitim masrafının 2 bin 144 TL olduğu belirtildi.

ASGARİ ÜCRETİN YARISI

Eğitim İş’ten yapılan açıklamada, 2 bin 20 TL olan asgari ücretle yaşamını devam ettiren bir ailenin, ilkokula başlayan çocuğu için bir aylık maaşının yarısını okula başlama gideri olarak harcadığı vurgulandı. Açıklamada, velilerin sırtındaki yükün her geçen yıl arttığının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yaptığımız bu araştırmada belirtilen rakamlar içerisinde, okula zorunlu alınan bağışlar, sınıfların dizaynı için toplanan paralar, velilerin çocuklarına verdikleri harçlıklar bulunmuyor. Yasadışı yollardan bağış adı altında alınan bu ücretleri de eklediğimizde, özellikle alt ve orta gelir düzeyindeki ailelere, okul giderleri ciddi bir yük olacak. Sabit ve dar gelirli aileler bu yükün altından çok zor kalkacak.”