Öğretmenin ve Türk öğrencilerin sevgi ve ilgi gösterdiği, özgür ve rahat bir sınıf iklimiyle karşılaşan yabancı uyruklu öğrencilerin çabuk uyum gösterdiği sonucuna ulaşılırken, aksi durumlarda öğretimden uzaklaşma, kültürel uzlaşmalık ve diğer problemler artarak büyüdü.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine neden uyum sağlayamadığı MEB’in yayımladığı araştırma ile ortaya çıktı.

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi’nde sunulan ve Milli Eğitim Dergisi’nde yayımlanan “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Bulunduğu İlkokullarda İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının İncelenmesi” araştırmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yüzde 80 olumsuz: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk okullarına alınmasıyla öğretmen-öğrenci ilişkilerinin nasıl etkilendiği konusunda sınıf öğretmenleri tarafından ifade edilen görüşlerin yüzde 80.4’ü ‘olumsuz, yüzde 19.6’sı ‘olumlu’ oldu. Bulgulara göre, öğretmenin ve Türk öğrencilerin sevgi ve ilgi gösterdiği, özgür ve rahat bir sınıf iklimiyle karşılaşan yabancı uyruklu öğrenciler çabuk uyum gösterdi. Dil ve iletişim problemlerinin olduğu, ara sınıflara alınan ancak hazır bulunuşluk düzeyi düşük olan, Türk kültürüne yabancı ve uyum problemi çeken yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ise öğretmen-öğrenci ilişkileri olumsuz etkilendi.

Kötü koşullar etkiledi: Türk öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ortak etkinliklerle birbirlerine kaynaştırıldığı, yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı, öğrencilerin birbirlerinin yanında oturtulduğu sınıflarda yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe’yi daha çabuk öğrendikleri ve Türk öğrencilerle aralarındaki ilişki olumlu yönde geliştiği sonucuna ulaşıldı. Kamplardaki yabancı uyruklu öğrencilerin enerjilerini boşaltacak oyun alanlarının olmaması, yaşam koşullarının kötü olması gibi nedenlerden dolayı ise öğrencilerin birbirleriyle olan ilişkilerinin olumsuz yönde etkilendiği tespit edildi.

Savaş ve ilgisizlik: Yabancı uyruklu öğrencilerin maddi sıkıntılarından dolayı Türk öğrencilerin eşyalarını alma gibi bir takım güvenlik ve disiplin sorunları yarattı. Savaş ortamından gelme, kültür farklılıkları ve ailede yeterince ilgi görememe gibi nedenlerden dolayı da yabancı uyruklu öğrencilerin birbirlerine ve Türk öğrencilere fiziksel şiddet uyguladıkları görüldü. Savaş ortamından gelen çocukların psikolojik desteğe ve sevgiye ihtiyaç duydukları belirtildi.

Okullar iyileştirilmeli: Öğretmenler, yabancı uyruklu öğrencilerin okulların alt yapı yetersizliğinin giderilmesi, yeni derslikler inşa edilerek sınıf mevcutlarının azaltılması, hem Türk hem de yabancı uyruklu öğrencilerin ders materyallerinin içeriğinin günlük ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olması, öğrencilerin kamp ortamından çıkartılarak müstakil bir derslikte iyi bir seviyeye getirildikten sonra okullara alınması önerilerinde bulundu.