Bugün Kurban Bayramı. Yazı yazmadan önce basılı ve görsel medyaya baktım. Hiç kimse konunun ekonomik ve sosyal boyutu üzerinde durmamış. Sadece kurban nasıl kesileceği ve benzeri inanç bilgileri var çokça. Ben de 2018 Kurban Bayramı için bu köşede yazdığım yazıma bir daha baktım. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın 2018 Kurban Bayramı açıklamalarına baktım. Bu açıklamalar ve bu yıl ki bayramı düşüncelerimi birlikte değerlendirdim. Ama önce Temel-Fadime fıkrası.

TEMEL-FADİME KURBANLIK ALMAYA ÇIKMIŞLAR

Temel ile, Fadime kurbanlık almaya çıkmışlar. Gezip dolaşmışlar. Temel çok yorulmuş yorgun argın Fadime’ye:

- Fadime kurbanın olayım çok yoruldum. Yeter demiş.

- Fadime’nin cevabı şöyle; ‘’çok üzgünüm Temel’um ama bu yıl öküz kesmeyeceğum.’’ Fadime Temel’i bir güzel öküze benzetmektedir.

BU YIL NE KADAR KURBAN KESİLECEK?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarına dayanarak yaptığı açıklamalara göre; ‘’Bu yıl için kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 350 bin büyükbaş, 3 milyon 700 bin küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon civarında kurbanlık bulunduğunu, son yıllardaki kurban satışları göz önüne alındığında, bu yıl geçen yıla yakın bir oranla 960 bin büyükbaş ve 2 milyon 800 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin kesim yapılacağı tahmin ediliyor." açıklamasında bulundu.

Yani yaklaşık olarak 4 milyona yakın kurban kesilecek. İnanca göre sığır 7, koyun 1 hisse sayılmaktadır. Buna göre, 1 milyonu sığır 7 milyon hisse, 2 milyon 800 bin koyunu eklediğimizde 9 milyon 800 bin hisse etmektedir. Köylerde kendi hayvanını da kesenleri de sayarsak 10 milyon hisse kurban kesilecek demektir.

İslam inancına göre; kesenlerin kesmeyenlere hisse dağıttığı, ayrıca Kızılay, çocuk esirgeme, LÖSEMİ ve benzeri çeşitli dernek ve vakıflar da kurban eti dağıtımında bulundukları bilinmektedir.

101 ÜLKENİN SIĞIR SAYISINDAN, 135 ÜLKENİN KOYUN VARLIĞINDAN FAZLA KURBAN KESİYORUZ!

Üç yıl önceki Kurban Bayramı yazımda da belirtmiştim. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın o zaman basında çıkan görüşlerini bir kez daha yinelemek istiyorum:

-"4 günlük bayram döneminde kesilecek büyükbaş hayvan sayısı 101 ülkenin sığır, 135 ülkenin küçükbaş hayvan sayısı varlığından daha fazla olacak!" demişti.

-Yıllar itibariyle kesilen kurban sayıları hakkında da bilgi veren Başkan, 2017 yılında 817 bin 805 büyükbaş, 2 milyon 720 bin 271 küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğini’’ belirtmiş.

Doğaldır ki bu sayı, artan nüfus sayısı ve sair nedenlerle bu yıl daha da artacak.

Hayvancılığımızın son yıllarda İthalata dayalı olması ve döviz sıkıntısı gibi nedenlerle, 20, 25 yıl önce gıda konusunda kendi kendine yeten ülkelerin başında gelen ülkemizin, şimdilerde de hayvan ithalatçısı olmasından bir terslik yok mu?

Hem de önemli bir terslik var! Türkiye bu sorunu ancak üretimi artırarak çözebilir.

HAYVAN SAYIMIZ ARTMALI

1970 yılların insan varlığı sayımızla hayvan varlığımızı karşılaştırdığımızda 2 kişiye 1 sığır düşerken, şimdilerde 5 kişiye 1 sığır düşmektedir. Yani hayvan varlığımız ithalata rağmen azalmaktadır.

Hayvancılığa gereken önem verilmeli. Ülke koşullarına uygun küçük ve büyükbaş hayvan yetiştirilmesi için Devlet öncülüğünde kurulacak birlik ve mesleki örgütler ile kooperatiflerin  üniversiteler ile yapacağı bilimsel çalışmalar hayvan varlığımızın artması için önem taşıdığı kuşkusuzdur.

Bu arada göç ve işsizlik konusunun çözümü için büyük işletmeler gibi küçük işletmelerin de desteklenmesi kısa sürede hayvancılığımızın gelişmesini ve kendi kendimize yetmemizi sağlayacaktır.

Çayır ve meralarımızın ıslahı, yem bitkileri konusunda üretimi artıracak çalışmalar da ülkemizin içine bulunduğu ithalat tuzağında kurtarılmasını sağlayacaktır.

KURBAN PAYLAŞILMALI

Devam etmekte olan ekonomik sıkıntı ve iki yıldır devam eden pandemi nedeniyle büyük sıkıntılar içinde bulunan yoksul halkımız bari bu bayramda et görsün. Kurban kesenler buzdolaplarınızı kurban eti ile doldurmayın. Hem inancınızı hem de sosyal ve toplumsal görevlerinizi yaşayın!

Nice sağlıklı ve mutlu bayramlara…