Seçim kampanyası başlarken Millet İttifakı’na notlar

Evet, illaki her sandıktan ıslak imzalı tutanak şart. Bunun için partiler Türkiye Gönüllüleri (turkiyegonulluleri.org) ve Oy ve Ötesi (oyveotesi.org) gibi bağımsız unsurlarla da işbirliği yoluna gidebilir.  

Millet İttifakı partilerinin sözcüleri haklı ve yerinde olarak üretilen iki bin küsürlük maddeden oluşan Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni iftiharla, gururla anlatıyorlar. Bendeniz de büyük deprem felaketi sonrasında kaleme aldığım “kentsel dönüşüm” ve “afet yönetimi” bağlamındaki iki yazıda söz konusu metni referans aldım.

KAMPANYA BAŞKA BİR ŞEY…

Fakat seçim kampanyası başka bir şey… Seçmene kısa, özlü ve akılda kalacak şekilde kim olduğunuzu, ne yapmak istediğinizi, başlıca vaatlerinizi anlatmak, belletmek durumundasınız. Yani iki bin küsürlük maddeleri bir, hadi en fazla iki elin parmaklarına indirgemek durumundasınız. Aksi takdirde seçmenin aklında vaatlerinizle ilgili pek bir şey kalmaz. Ayrıca avantajlarınızı öne çıkarmak, dezavantajlarınızı örtmek durumundasınız. Kampanya böyle bir şey.

Şu anda seçime bir buçuk ay kala ülkenin durumu nedir, temel sorunlar nedir, halkın yakıcı gündemi nedir; ülkenin kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarına; halkın yakıcı sorunlarına çözüm önerileriniz nedir? Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayının da partilerinin de seçim kampanyasında bu soruların yanıtı öne çıkmalıdır seçmenin anlayacağı şekilde. Kılıçdaroğlu ve ekibi “temel sorunları kendilerinin çözeceklerini, Türkiye’yi ileri taşıyacaklarını; halkın yakıcı sorunlarını da 100 ve 500 günlük şok önlemlerle çözme yoluna sokacaklarını net ve anlaşılır şekilde ifade etmelidirler. Afaki değil, somut konuşmalılar, üretilen ve seçmene televizyondan, sosyal medyadan ya da elden dağıtılacak propaganda ürünlerinde net mesajlar vermeliler.

Memleketin temel sorunları bellidir. Dış politika ve güvenlik açısından Suriye meselesinin ve Suriye, Afganistan’dan gelenler başta olmak üzere göçmen meselesinin çözümüne ilişkin kısa, orta ve uzun erimli vaatler net verilmelidir. Türkiye’nin çok yönlü ilişkilerinin sürdürüleceği vurgulanmalı, bununla birlikte Batı ile bozulan ilişkilerinin onarımı için adımlar atılacağı mesajı verilmelidir. Teknolojiye ve bilişime dayalı ekonomik sıçrama için alınacak önlemler, eğitimin üretime ve gereksinimlere göre planlanacağı ve fırsat eşitliği sağlayacak şekilde eğitimde kamunun öne çıkarılacağı görünür olmalıdır. İşsizliğin nedenlerinden birisi de ülkemizde çok şişen göçmen olgusudur. Başta Suriyeli olmak üzere göçmenler iş gücü içine ucuz emek olarak katılmış, ucuz emeği tercih eden işveren de onları tercih ettiği için vatandaşımız işsiz kategorisine girmiştir. Dolayısıyla göçmenlerin tasfiyesiyle işsizlik sorununun da bir ölçüde hafifleyeceği vurgulanmalıdır. Verginin tabana yayılacağı, çok kazanandan çok vergi alınacağı ve dar gelirlinin vergi yükünün hafifletileceği vurgulanmalıdır. Çok yakıcı bir sorun olan, aynı zamanda azalan tarım iş gücü ve çiftçi unsurun da ilaçlarından biri olan bölgeler arası dengesizliğin ortadan kalkması için ne yapılacağı açıklanmalıdır.

HALKIN YAKICI GÜNDEMİ

Bugün için halkın yakıcı gündemi barınma, sağlığa ve kaliteli eğitime erişim, işsizlik, yüksek enflasyon, geçim zorluğu ve hayat pahalılığı sarmalıdır. Artık gıdaya erişim bile ciddi bir sorundur. TOKİ’nin artık sadece evsizlere ev ve öğrenci yurdu, yaşlı bakım merkezi vb. gibi inşaatlarla meşgul olacağı kuvvetle vurgulanmalıdır. Tarım ve hayvancılığın canlanması için ne yapılacağını açıklamak yaşamsaldır. Kısacası nelerin öne çıkarılacağı saptanıp en yaşamsal olanlarla propagandanın forse edileceği iyi belirlenmelidir.

“GÜÇLÜ-GÜVENİLİR-İNANILIR” İMAJI

Güçlü, güvenilir, inanılır kimliği imaja dökmek önemlidir. Kapsayıcı ve pozitif kampanya tercih edilmelidir. Bu aşamada Erdoğan’a sataşmak yerine onun bozduğu ne varsa nasıl düzeltileceğini anlatmak öne çıkarılmalıdır. Unutulmamalı ki ülkemizdeki seçmen yaklaşık yedinci sınıf düzeyinde bir eğitim ortalamasındadır. Genel propagandada bu unutulmadan hareket edilmeli, ancak farklı gruplara o gruplara göre bir dil ve anlatım yoluna gidilmelidir. Örneğin, ilk defa oy kullanacak olan ve kategorik olarak genç seçmen üzerinde onların temasta olduğu iletişim araçları ve teknikleriyle güler yüzlü bir iletişime özen gösterilmelidir. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu bazı yerlere +5+2 ile bazı yerlere sadece +2 ile, bazı yerlere Akşener+2 ile, bazı yerlere ise sadece beş partnerinden birisiyle veya sadece İmamoğlu veya Yavaş ile gitmelidir. Örneğin Kılıçdaroğlu Karadeniz’e İmamoğlu ile giderken Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kayseri vb. merkezlere Yavaş ile gitmelidir. Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisinin Trakya, Bursa, Kocaeli, Bolu, Düzce, Adapazarı gibi merkezlere birlikte gitmesi başka bir sinerji oluşturacaktır. Keza Isparta, Burdur, Afyon, Kütahya, Denizli gibi merkezlerde Kılıçdaroğlu-Akşener-Uysal’ın birlikte gözükmesi etkisini gösterecektir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz.

KAMPANYADA HASSAS AYARLAR

Özetle, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile kazandığında erki paylaşacağı ekibine de CHP’ye ve diğer ittifak unsurlarına da tavsiyem kürsülerde bir, hadi iki elin parmaklarıyla konuşmaları; seçmenin aklında sandığa kadar doğru ve net vaatler bırakmaları… Kampanya ne kadar yalın olursa o kadar iyi… Ne kadar sahici olursa o kadar iyi… Kampanyada ne kadar ortak dil olursa o kadar iyi, çünkü altılı bir ittifak söz konusu… Rakip, “biri kuzeyi, biri güneyi gösteriyor” diyememeli… Ve hiç unutulmamalı; spesifik gruplara yaklaşım dışında ortaya karışık-genel yaklaşımlarda seçmenin ortalama eğitiminin yedinci sınıf olduğu hiç ama hiç akıldan çıkarılmamalı. Ve yine hiç unutulmamalı; eğitim ve kültür düzeyi arttıkça Millet İttifakı’nın oyu artıyor, tersinde ise azalıyor. Böyle bir korelasyon var. O yüzden, Millet İttifakı seküler ve eğitimli olan arkayı (kent merkezlerini) sağlama alıp olabildiğince arka taraflara, kenarlara ve kırsala doğru hamleler de yapmalı.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütecek ekibe ve aynı zamanda ittifak partilerinin ekibine önerilerim bunlar… Akıl yolu ve doğru bir. İbrahim Uslu’nun Kılıçdaroğlu-İnce buluşmasına ilişkin yorumunu dinledim. Çatallaştığını gördüm, Uslu, Kılıçdaroğlu’nun İnce’ye gitmesini yanlış buluyor. Bu ve benzeri olsun, kampanya ilerledikçe başka çatallaşmalarda olsun çok dikkatli olmak ve “bir” olan aklı, doğruyu bulmak gerek. “Bir” olması için de iyi ve sıkı istişare, beyin fırtınası şart.

SEÇİM GÜVENLİĞİ VE SAĞLAM NET SONUÇLAR İÇİN

Bir önceki seçimde CHP’nin 12 bin küsur sandıkta görevlisinin olmadığı açıklanmıştı. Şimdi de hala 3 bin küsur sandıkta eksik olduğu bilgisi düştü basına. Umarım seçime kadar tamamlanır. Ancak Millet İttifakı ve dışarıdan destek olacaklarla birlikte ülkedeki tüm sandıkların izlenebileceği, yedekleriyle birlikte görevli ve müşahit bulunacağı bir organizasyon seçim kontrolü ve güvenliği için şart. Unutulmamalı ki seçim hilesine karşı da biricik güvence her sandıktan alınacak ıslak imzalı bir tutanak. Bunlar üst üste konulup toplanarak sağlaması da yapıldıktan sonra elde edilecek seçmen sayısı gerek duyulduğunda tek itiraz unsuru olacaktır. Evet, illaki her sandıktan ıslak imzalı tutanak şart. Bunun için partiler Türkiye Gönüllüleri (turkiyegonulluleri.org) ve Oy ve Ötesi (oyveotesi.org) gibi bağımsız unsurlarla da işbirliği yoluna gidebilir.