Özel'e ilk tavsiyem

Bilgili, donanımlı bir CHP değişimin içini de daha iyi doldurabilir. O nedenle genelgenin CHP’ye iyi geleceğini düşünüyorum. Takip edeceğim.

CHP 38. Olağan Kurultayı ertesindeki bir yazıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir "tavsiyem" olacağını belirtmiştim. Devir teslim yapıldı, kurullar oluştu. İlk haftalar geride kaldı. Şimdi yeni genel başkan Özgür Özel'e o tavsiyeyi yapabilirim....

Olağan Kurultayda seçilen PM ve YDK üyeleri arasında, hatta göreve getirilen MYK ve Gölge Kabine simaları arasında genç insanlar da yer alıyor. Onların yanında ayrıca CHP’nin parlamento grubunun, il ve ilçe başkanlarının ve yöneticilerinin, keza kadın ve gençlik kolları başkanı ve yöneticilerinin, belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin CHP’nin tarihini ve o tarih içindeki gelişmelerini, aşamalarını iyi bilmesi; partilerini geçmişiyle iyi tanımaları şart. Partinin tarihsel boyutunun doğru kaynaklardan öğrenilmesi için, üyelere ve etrafa doğru bilgiler yayılması için, partiden bazı kritik konular hakkında tek ses çıkması için, bugün yaşananları anlamak için şart. Sıraladığım partililer aşağıda anacağım kitapları okumakla kalmayıp evlerinde, ofislerinde mini bir kitaplık da oluşturabilirse ne iyi olur. Bu kitapların kimine kitapçılardan, kimine internetten kitap satan sitelerden, kimine sahaflardan kimine de kütüphanelerden ulaşmak mümkün.

ATATÜRK DÖNEMİNİ ANLAMAK İÇİN

CHP’lilerin okuması gereken ilk kitap CHP Tüzüğü ve Programı ile birlikte kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 Ekim’inde 2. CHP Kurultayı’nda ilk kez okuduğu Nutuk’tur. Dünya siyasi tarihinin de çok önemli belgelerinden birisi olan Nutuk yanında, CHP’liler partilerinin

kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazılan Tek Adam (Ş. Süreyya Aydemir), Atatürk’ün Halkçılık Programı (İsmail Arar), Çankaya (F. R. Atay) gibi eserleri de okumalıdır.

İNÖNÜ DÖNEMİNE İLİŞKİN ESERLER

CHP'nin Atatürk dönemindeki genel başkan vekili ve ondan sonraki ikinci genel başkanı İsmet İnönü’nün hatıraları, söylev ve demeçleri de her CHP’linin parti tarihi açısından mutlaka elde bulundurması, okunması gereken eserlerdir. Yine Ş, Süreyya Aydemir’in İkinci Adam, Paşa’nın damadı Metin Toker’in 4 ciltlik İsmet Paşa’yla 10 Yıl (1954-1964) ve 7 ciltlik Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları, Paşa’nın torunu Gülsün Bilgehan’ın Mevhibe’si de okunması gereken kitaplar.

ECEVİT DÖNEMİ KİTAPLARI

1972 Mayısı'nda CHP Genel Başkanı seçilen ve 12 Eylül cuntasınca CHP’nin kapatılmasına kadar yaklaşık dokuz buçuk yıl genel başkanlığını, 1966-1972 arası da genel sekreterliğini yapan Bülent Ecevit’in konuşma, röportaj ve demeçlerinden derlenen 60’lar ve 70’lerde yayınlanan kitaplar da CHP’lilerin elinin altında olup okuması gerekenler arasındadır. Keza, başka yazarlarca Ecevit ile ilgili olarak kaleme alınan kitapları da öneriyorum.

Ecevit’in imzasını taşıyan ve onunla ilgili bazı kitaplar şöyle: Atatürk ve Devrimcilik (1970, Tekin Yayınevi), Bu Düzen Değişmelidir (1968, Ulusal Basımevi-2. Baskı 1973, Yaylacık Matbaası), Ortanın Solu (1968, Yaycılık Matbaası), Başbakan Ecevit’le Sohbet (1974, Ankara Tanıtma Komitesi Yayınları; Abdi İpekçi, Özgür İnsan ve Yeni Ortam ile mülakatlar), Demokratik Solda Temel Kavramlar ve Sorunlar (1976, Ajans Türk), Ecevit Olayı 2 Cilt (1974, Kayhan Sağlamer, Belge Yayınları), CIA’nın Namlusunda Üçüncü Adam (1974, Semih Altan, Haşmet Matbaası), Karaoğlan Geliyor (M. Erhan, M. Yayınevi), Ecevit’in Açıklamaları (1976, A. İpekçi, Ajans Türk Matb.), Hapishanedeki Ecevit (C. Arcayürek, 1986).

GENEL OLARAK CHP'YE İLİŞKİN ESERLER

Atatürk, İnönü ve Ecevit dönemi CHP’si ile ilgili yukarıdaki eserlerin ötesinde CHP ile ilgili genel olarak ciddi ve güvenilir bilgiler içeren referans niteliğindeki mutlaka edinilmesi, okunması gereken başlıca eserler ise şunlar:

Türk Siyasi Tarihinde CHP’nin Mevkii 2 Cilt, Fahir Giritlioğlu; Cumhuriyet Halk Partisinde Gelişmeler (1960-1975), Prof. Dr. Suna Kili; Siyasi Partiler, Tarık Zafer Tunaya; Türkiye’de Sol Akımlar (1918-1925), 1967, Prof. Dr. Mete Tunçay, 1976, Boğaziçi Ün. Yayını; CHP Tarihi (1919-1979), Hikmet Bila, 1979, 2. Baskı: 2009; Ali Nejat Ölçen, Demokratik Sosyalizme Giriş, 1976; Yunus Emre, CHP, Sosyal Demokrasi ve Sol, 2013; Muzaffer Ayhan Kara, Türk Siyasal Yaşamında Koalisyonlar, 3. Baskı: 2015 (Kaleme aldığım bu eserde CHP'nin kurduğu bütün koalisyon hükümetleri de anlatılıyor); Sırrı Atalay, Bir Ömür Politika: Kars’tan Zincirbozan’a, 1986; Şeref Bakşık, CHP İle Bir Ömür, 2008 (Bu önemli anı kitabının editörlüğünü üstlendim ve adını koydum. İnönü’nün o zamanki yaşayan son genel sekreteri ile söz konusu kitap için birlikte çalışmak unutulmaz bir anı); Ayşe Güneş Ayata, CHP Örgüt-İdeoloji, 1992; Rahmi Kumaş, CHP’nin Soyağacı, 1999; Şerafettin Turan, Kökeni Ulusal Direnişe Dayanan Bir Devrim Partisi: CHP, 2000; Hakkı Uyar, 100 Soruda CHP Tarihi (1923-2015), 2015; Fikret Bila, CHP Nasıl İktidar Olur?; Serhat Hürkan, Halk Fırkası’ndan CHP’ye: Soru ve Cevaplarla CHP Tarihçesi (1923-2010); Yunus Emre, Kökler-CHP, Devamlılık ve Değişim.

O GENELGE CHP'YE İYİ GELECEK

Yukarıda önerdiğim kimi eserler benimsenmeyebilir, yeni eserler eklenebilir. Ancak CHP'nin bekletmeden, şimdi seçim dönemi demeden bir genelge ile yukarıda belirttiğim çıtanın üzerindeki partililerce bu kitapların okunması, mümkün olanların kütüphanelerde bulundurulması istenebilir.

Bilgili, donanımlı bir CHP değişimin içini de daha iyi doldurabilir. O nedenle genelgenin CHP’ye iyi geleceğini düşünüyorum. Takip edeceğim.