İbrahim Kaboğlu kanun teklifine sert çıktı: '6 vekilin imzası var kendi yok'

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, limanların özelleştirmesini ve zeytinlikleri madenciliğe açılmasını öneren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

İbrahim Kaboğlu kanun teklifine sert çıktı: '6 vekilin imzası var kendi yok'

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği limanlara ilişkin yasa, bu kez 2/4780 esas sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”yle TBMM Sanayi Komisyonu’na 4.kez 75.torba teklifle sunuldu.

Limanların yanı sıra zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını ve OHAL mağduriyetlerini sürdürecek önerilere ilişkin olarak CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu şunları söyledi:

RANT VE YANDAŞ İÇİN LİMANLARDA 4. HAMLE

CHP, Cumhur İttifakı’nın limanlara ilişkin Anayasa’ya aykırı şekilde getirmeye çalıştığı 3 girişimin ikisini 7346 sayılı “TRT” ve 7421 sayılı “Cemevleri” ile ilgili kanunlaşan tekliflerin komisyon görüşmelerinde geri çektirmiş ancak, TBMM Genel Kurulu’nda 6 Ocak 2022 tarihinde kabul edilerek 7350 sayı yasalaşmıştı. CHP’nin, Anayasa Mahkemesi iptal davası açması sonucu ortalama karar sürecine göre çok hızlı bir şekilde karar vererek bu düzenlemenin, Anayasa’nın 10. 13. ve 48. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar vermişti. Kaboğlu, 4.kez limanlarla ilgili getirilen teklif;

“Anayasa’ya aykırı bu teklifte ısrar, açık bir anayasa suçudur. Milletvekili andının gereği olarak bu yasa önerisi açık bir şekilde reddedilmelidir. Yasa teklifi ile bu aykırılıkta ısrarın amacı kamu yararı değil; bir avuç yandaşın rantını korumak, gelecek kuşakların haklarını görmezden gelmektir.” dedi.

AKP’DEN 6 MİLLETVEKİLİNİN İMZASI VAR KENDİLERİ YOK

Limanlarla ilgili teklifin ilk önce İstanbul AKP Milletvekili Osman Boyraz tarafından Sanayi Komisyonu’na, ikinci olarak Zonguldak AKP Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile Muğla AKP Milletvekili Yelda Erol Gökcan tarafından yine Sanayi Komisyonu’na, üçüncü olarak İstanbul AKP Milletvekili Abdullah Güler ve Erzurum AKP Milletvekili İbrahim Aydemir tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’na ve son olarak Düzce AKP Milletvekili Fahri Çakır tarafından yine Sanayi Komisyonu’na getirildiğini söyleyen CHP Anayasa Komisyonu sözcüsü Prof. Dr İbrahim Kaboğlu, teklif sahiplerinin AYM kararını okumaları bir yana, birbirlerinden bihaber Saray ve yandaş zorlamalarıyla imzacı olduklarını söyledi.

ZEYTİNLİKLERDE MADEN RANTI

Kaboğlu, 14 maddelik teklifin “zeytinlik alanlarına” ilişkin maddesiyle ilgili olarak:

“Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin yönetmelik Danıştay tarafından iptal edilmişti. Bu sefer görmekteyiz ki, Anayasa’nın 138’inci maddesinde düzenlenen mahkeme kararlarının bağlayıcılığına açıkça aykırı bir şekilde aynı konu yasa teklifi ile getirildi. Oysaki bu öneri zeytinlik alanları yok edecek olabilmesi itibari ile tarımsal alanların amaç dışı kullanımı engelleyen 45’inci maddenin de açık ihlalidir. Ülkenin doğal varlıklarını ranta kurban eden bu düzenleme, yoksulluğun da derinleştiği bir ortamda tarımsal üretimi yok edip kötü koşullarda maden faaliyetini teşvike yöneliktir. Köylüyü tarımsal üretimden alıkoyup Soma’da Amasra’da olduğu gibi ilkel ve ölüm tehlikesi altında çalışmaya zorlama sonucunu da doğurmaktadır. Kaz dağlarına, Cerattepe’ye göz koyanlar, binlerce yıllık zeytinlikleri yok etmeyi amaçlamaktalar.” değerlendirmesinde bulundu.

OHAL MAĞDURLARINA “AĞAÇ KABUKLARINI BİLE FAZLA GÖREN” SİVİL ÖLÜ FAİLLERİ

İbrahim Kaboğlu, teklifin 10’uncu maddesinin görev süresi sona erdikten sonra OHAL Komisyonu’nun yetkilerinin çeşitli kamu kurumlarına devredilmesine ilişkin düzenleme için;

“685 sayılı OHAL KHK’sinin aynen kabulü ile yasalaşan 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’a yeni bir madde eklenmesi önerilmektedir. OHAL KHK’leri ek listelerine isimlerini eklemek suretiyle kamudan uzaklaştırılan ve kısıtlanan birçok hak ve özgürlükleri ile birer sivil ölü haline getirilen mağdurların mahkemeye erişim hakları kısıtlanmıştı. Binlerce mağduru, adeta gaz odası işlevi gören ve iki yıllığına kurulan OHALİİK önünde 6 yıldır bekleten kanuna eklenen madde ile başvurusu sonuçlanmayanlara ilişkin kararların ilgili kurumlarca verilmesini öneriliyor. Kamu görevinden hukuk dışı şekilde çıkarılmasına sebep olan kuruma iadelerine sen karar ver deniliyor. Ağaç kabuğu yesinler denilen bu insanların, haklarını araması sürekli olarak engellenmek isteniyor. Oysaki iki yıllığına görevini tamamlaması gereken Komisyon’un görev süresi daha sonra dört defa uzatıldı ve hala sonuçlanmayan başvurularla insanların mağduriyetleri devam ediyor. Kaldı ki bu başvurulardan sonra da yargı süreci özel yetkili idare mahkemeleri ile kitlenmiş durumdadır. 15 Temmuz Darbe Girişimini siyasi fırsatçılığa çeviren ve ülkeyi tek kişi yönetimine mahkûm eden Cumhur İttifakı hukuksuzluklarını sürdürmekte ısrar ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaboğlu, sonuç olarak teklifin özellikle üç maddesinin çok yönlü olarak Anayasa’ya aykırı olduğunu ve kabulünün de milletvekili andına açıkça aykırı olacağını belirterek, Anayasaya aykırılığını bilerek yasa yapmanın anayasa suçu oluşturacağına dikkat çekti.

Etiketler
İstanbul Maden Milletvekili Zeytinli