Altılı Masa'nın 2 bin 500 maddelik hükümet programında öne çıkan başlıklar

Altılı Masa, uygulayacağı hükümet programının detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak. Üzerinde anlaşılan 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde bazı önemli başlıklar netleşti.

Altılı Masa'nın 2 bin 500 maddelik hükümet programında öne çıkan başlıklar

Altı muhalefet partisi lideri yola ittifak olarak devam etme kararı aldı. Altılı Masa liderleri, 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' üzerinde de anlaşma sağladı. Metin, önümüzdeki günlerde Ankara'da açıklanacak. İktidara gelmeleri halinde hükümet programı olarak uygulanacak olan programda yaklaşık 2 bin 500 eylem sıralanacak.

9 ANA BAŞLIK BELİRLENDİ

'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde 9 ana, 73 alt başlıktan oluşan 2 bin 500'e yakın maddede eylemler ve vaatlerin sıralanacağı kaydedildi. Metnin yaklaşık 200 sayfa olacağı belirtildi.

Metnin, "hukuk, adalet ve yargı", "kamu yönetimi", "yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim", "ekonomi, finans ve istihdam", "bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm", "sektörel politikalar", "eğitim ve öğretim", "sosyal politikalar" ile "dış politika, savunma, güvenlik ve göç" olmak üzere 9 ana başlıktan oluşacağı ifade edildi.

75 alt başlıkta ise "işsizliğin önüne geçilmesi", "enflasyonla mücadele", "yoksulluğun önlenmesi", "siber güvenlik", "israfla mücadele", "beyin göçüyle mücadele ve tersine beyin göçü", "savunma sanayi", "barınma krizi çözümü", "uyuşturucu ile mücadele", "sınır ve güvenlik" gibi konular ele alınacak.

İŞSİZLİKLE MÜCADELE

DW Türkçe'de yer alan habere göre, ekonomi, basın özgürlüğü, insan hakları ile kadın hakları programın ana çerçevesini oluşturacak ve bu yönde mesajlar verilecek. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanacağı da belirtilecek. İstihdamın artırılması, işsizlikle mücadeleye dair vaatler sıralanacak. İşsizliğin ilk etapta tek haneli rakamlara düşürülmesi ardından da yüzde 5 seviyesinin altına çekilmesi hedefi vurgulanacak. Bu noktada, "İşsizlerin yeni yetenekler kazandırılarak istihdama geçmelerini sağlamayı amaçlayan 'İkinci Şans Okulları' kurulacağı" kamuoyuna duyurulacak.

"İşsizlik Sigortası Fonu"nun işsizlikle mücadele için kullanılacağı belirtilecek. İktidara gelinmesi halinde söz konusu fonda toplanan ve toplanacak paranın yarısının "Yarına Hazırlık Fonu" adı altında kurulacak fona aktarılacak. Bu fon işsiz kalma riski olan çalışanların eğitimi ve KOBİ'lerin çalışanlarına beceri geliştirme yatırımlarına finansman sağlayacak. Part-time yani yarı zamanlı çalışma için yasal alt yapı çalışmaları yapılacağı duyurulacak.

"VARLIK FONU KAPATILACAK"

Ekonomi başlığında, enflasyon ile mücadele edileceği ve 2 yıl içinde tek hanelere indirileceği vaadi yer alacak. Özellikle kamuda israfla mücadele kapsamında araç politikasından kiralama politikasına kadar birçok başlıkta vaatler kamuoyuna duyurulacak ve israfın önüne geçileceği vurgulanacak. Bu noktada STK'ların desteği ile yolsuzlukla mücadele strateji ve eylem planı hazırlanacağı ve Meclis'te de "TBMM'de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu" kurulacağı açıklanacak. Kişi başı milli gelirin de 5 yıllık iktidarın son yılında 20 bin dolar seviyesini aşacağına dair öngörüde metinde yer alacak. Başkanlığını cumhurbaşkanının yaptığı Türkiye Varlık Fonu'nun da lağvedilmesine yönelik mesaj verilecek. Kredi ve faiz politikasına dair de mesajların metinde olması bekleniyor.

SAVUNMA SANAYİ MESAJLARI

Yürütülen projelerin sürdürüleceği mesajının verilecek metinde, "Milli Muharip Uçak", "Altay tankı", "5G alt yapısı", "yeni iletişim uydularının" hayata geçirilmesi ve sistemlerin tamamen yerlileştirilmesi için çalışmaların süreceği mesajı verilecek.

Yüzde 100 yerli tank çalışmalarına hız verileceği ifade edilecek.

Terörle mücadelenin yurt içi ve yurt dışında süreceği mesajının da yer alması beklenen metinde ayrıca sınır politikasına dair mesajlar da olacak.

KAMUYA ALIMDA LİYAKAT

"Millet İttifakı"nın politika belgesinde "liyakat" da ayrı bir başlık. Kamu atamalarında ve yapılacak her türlü görevlendirmede liyakatın esas alınarak yapılacağı deklare edilecek. Bu konuda yeni ve bağımsız bir denetim mekanizması kurulması vaadi de olacağı kaydedildi.

Programda, "beyin göçüyle mücadele eylem planı hazırlanarak tersine beyin göçünün başlatılması", "çocuklara süt ve yemek dağıtılması", "yabancı yatırımcıların çekilmesi", "tarım ve sosyal politikalarda hayata geçecek projeler" de geniş yer alacak. Tarım ve gıda güvenliği alanında atılacak yeni adımlar da açıklanacak.

Metinde çıkarılacak bazı kanunlara dair mesajlar da yer alacak. Meclis içtüzüğü, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu üzerinde ilk çalışılacak kanunlar olarak sıralanacak. "Siyasi etik kanunu" ise atılacak adımlar arasında en başlarda yer alacak düzenlemelerden olacak.

Avrupa Birliği üyelik süreci için gerekli adımlar atılacağı mesajının verileceği metinde, Rusya ile kişisel temelli değil devletler arası iş birliği temelli ilişki süreci inşa edileceği ve dış politika mesajları da yer alacak.

Etiketler
altılı masa