Tepki çekmişti: İBB, Danıştay kararına rağmen devam edilen projeyi iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'taki eski Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi üzerindeki yapı ruhsatının iptaline karar verildiğini bildirdi.

Tepki çekmişti: İBB, Danıştay kararına rağmen devam edilen projeyi iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beşiktaş'taki eski Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, webtapu belgesi incelendiğinde, 6 Aralık 2021'de söz konusu 2011 Ada, 272 parselin mülkiyetinin "Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ne geçtiği aktarıldı.

Yapı ve Yapı İnşaat AŞ'nin 31 Mayıs 2022 tarihli dilekçesi ile bahse konu yere yeniden yapı ruhsatı düzenlenmesini talep ettiğine vurgu yapılan açıklamada, 15 Haziran 2022 tarihli KİPTAŞ yazısıyla bahse konu yere ait iksa ve yapı ruhsatlarında adı geçen teknik personelin şantiye şefliği, fenni mesul sorumluluklarının istifaname nedeniyle sona erdiğinin bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 3 Haziran 2022 tarihli Şehir Plancıları Odası ve 8 Haziran 2022 tarihli Mimarlar Odası yazısıyla bahse konu yeri kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların iptal kararının da Danıştay 6. Dairesince 28 Haziran'da onandığı belirtilerek, "20 Haziran tarihli yazımızla ilçe belediyesi ve firmaya kazı çukurunun stabilitesi, iksa sisteminin performansı ve kazı güvenliğini tehdit eden hususlara karşı alınması gereken önlemlerle ilgili konunun uzmanı kurum ve kuruluşlara (teknik üniversite vb.) teknik rapor hazırlatılarak ilgili kurumlara sunulması ve bu önlemlerin, imar planlarının yapılması ve yeni yapı ruhsatı düzenlenmesi beklenilmeden uygulanması istenmiştir" denildi.

Söz konusu alanda 22 Temmuz 2022'de yerinde yapılan kontrolde, iksa imalatının devam ettiği, kısmi hafriyat, temel ve bodrum kat seviyesinde inşai faaliyet tespit edildiği belirtilen açıklamada, 28 Temmuz'da Hukuk Müşavirliğine yazı yazılarak yapı ruhsatlarının iptal edilip edilmemesi hususunda uygulamaya esas görüşün bildirilmesinin istendiği aktarıldı.

"İKSA VE YENİ YAPI RUHSATLARI 15 AĞUSTOS'TA İPTAL EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, bunun üzerine Hukuk Müşavirliğince hazırlanan mütalaada, İstanbul Büyükşehir Belediyesince avan projeye göre yeni yapı ruhsatı düzenlenmesinin hukuken mümkün olmadığına yer verilerek, yapı ruhsatıyla ilgili işlemlerin, söz konusu alanı kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlanmanın onaylanarak yürürlüğe girmesi sonrasında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesi kapsamında Beşiktaş Belediyesince yürütülmesi gerektiğinin anlatıldığı belirtildi.

Söz konusu mütalaada, yapının inşai faaliyete devam edebilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yeniden hazırlanarak onaylanması ve sonrasında ilgili idareden yeni yapı ruhsatının alınması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Ağustos 2022 tarihli Başkanlık Oluru ile plansız hale gelen ve Danıştay 6. Dairesinin 28 Haziran 2021 tarih ile de onandığı Başkanlığımızca düzenlenen ve fenni mesuliyetin üstlenilememesi nedeniyle hükümsüz hale gelen 27 Temmuz 2018 tarih 133 nolu iksa ruhsatının ve 1 Kasım 2018 tarih 158, 159, 160 sayılı yeni yapı ruhsatlarının iptal edilmesi uygun bulunmuştur. 15 Ağustos 2022 tarihinde iksa ve yeni yapı ruhsatları Başkanlığımızca iptal edilmiştir."

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Danıştay’ın Etiler Polis Okulu arazisinde üç gökdelen yapılmasının önünü açan imar planlarını iptal etmesine rağmen projeye devam edilmişti. Projeyi devam ettiren İBB ve Beşiktaş Belediyesi’ne tepki gösterilmişti.

(AA)

Etiketler
Danıştay İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş İstanbul