İkinci Yüzyıl Dergisi'nin yeni sayısı okurlarıyla buluştu | CHP'li Yunus Emre: Atacağımız adımlar ile vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz

İkinci Yüzyıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, okurlarla buluşan yeni sayının detaylarını anlattı. Yeni sayıda Kılıçdaroğlu'nun verdiği mülakat da yer aldı.

İkinci Yüzyıl Dergisi'nin yeni sayısı okurlarıyla buluştu | CHP'li Yunus Emre: Atacağımız adımlar ile vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz

“Ekonomi, Devlet ve Toplum ” başlığıyla çıkan sekizinci sayısında gelir dağılımında adalet, vergi reformu ve vergi adaleti gibi temel konuları okurlarıyla buluşturan İkinci Yüzyıl Dergisinin bu sayısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu soruları yanıtladı.

İkinci Yüzyıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre dergiye ilişkin yaptığı açıklamada; "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiğimiz bu sayımızda, AK Parti iktidarının yanlış ekonomi politikalarının neden olduğu gelir adaletsizlikleri, vergi adı altında vatandaşı soyup soğana çeviren vergi adaletsizliğini ele aldık. İktidarın halkın vergilerinden toplanan kamu kaynaklarını tek adam ve bir avuç azınlığa peşkeş çekmesini ve ilk seçimde iktidara gelecek olan partimizin, herkesin ürettiği ve kazandığı bir Türkiye’yi nasıl kuracağını, emeğe sahip çıkarak insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı için ortaya koyacağı politikaları yorumladık" dedi.

CHP’li Yunus Emre'nin açıklaması şöyle oldu:

"CHP olarak bizim en önemli hedeflerimizin başında, Türkiye’de gelir dağılımında adaletin sağlandığı, şeffaf, hesap verebilir, adil bir ekonomik düzen kurmak gelmektedir.

Üretimin artırılması ve hakça bölüşümü, vatandaşlarımızın refah içinde yaşayacağı bir ülke kurmak için mücadele ediyoruz. Artan ekonomik kriz karşısında devletin bir avuç zengin için değil, üreten, alın teri döken geniş halk kesimlerinin yanında olması gerektiğini hemen her platformda dile getiriyoruz. Bunun için atacağımız adımlar ve yapacağımız politikalar ile vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz.

Biz CHP olarak herkesin ürettiği ve kazandığı bir Türkiye’yi hedeflemekte, emeğe sahip çıkarak insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı kurmayı amaçlamaktayız. Bunun da gelir adaletini ve vergide adaleti hayata geçirerek mümkün olacağını bilerek hareket ediyoruz. Bu nedenle dergimizin “Ekonomi, Devlet ve Toplum ” başlıklı sayısında gelir dağılımı ve adaleti, vergi, vergi reformu ve vergi adaleti gibi başlıkları konunun uzmanları ve CHP’nin kurmayları ile ele aldık.

Yoğun programı arasında bizlere zaman ayıran Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız söyleşide vergilendirme, kamu harcamaları, vergi ve harcamaların millet adına denetimi gibi kamu ve maliye politikalarını ele aldık.

Ayrıca Şevket Pamuk “Devlet, vergi ve iktisadi gelişme dün, bugün ve yarın”, Faik Öztrak “Küresel konjonktür değişirken Türkiye’de borçların durumu”, Selin Sayek Böke “Neoliberalizmden sonrası: Hak Temelli Kalkınma”, A. Aylin Bayar, Öner Günçavdı ve Haluk Levent Hocalarımız “Türkiye’de vergilerin gelir dağılımı üzerine etkileri”, Bülent Kuşoğlu “Devlet ekonomi ilişkisi ve vergi sorunsalını yeniden değerlendirmek”, M. Akif Hamzaçebi “Uluslararası vergi gelişmeleri”, Tahsin Tarhan “Türkiye sanayisi geleceği tasarlayabilir”, Burhan Şenatalar “Vergi ve demokrasi”, Deniz Yavuzyılmaz “Sayıştay ama nasıl bir Sayıştay”, Burak Cop “Türkiye ve Avrupa’dan örneklerle vergi üzerine düşünceler”, Eren Toprak “Vergilendirme ve kamu hizmeti ilişkisi üzerine notlar”, Ozan Bingöl “Vergilerin toplanması ve harcanmasında sivil inisiyatiflerin ve sivil toplum kuruluşlarının rolü”, Ferhat Emil “Bütçenin niteliği ve siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan önemi”, Emrah Karaoğuz “Yirmi birinci yüzyılda devlet-odaklı kalkınmacılık: Neler yapılmalı, kim için ve nasıl olmalı?” başlıklı makaleleri kaleme alırken Gazeteci Necdet Saraç “CHP ne diyor” dosyasını hazırladı. Ben de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmasının önemi ve gerekliliği üzerine kaleme aldığım “Mecbur adamın adaylığı” başlıklı yazımı sayfalarımıza taşıdım"

Etiketler
Mülakat İstanbul Milletvekili Urla