CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Sayıştay raporları ile ortaya konan usulsüzlüklerin TBMM tarafından da araştırılmasını istedi.

Ahmet Akın, “Anayasal bir kurum olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay’ın raporları incelendiğinde 5 bin 703 işlemin kurumlar tarafından usulsüz yapıldığı ortaya çıktı. İktidarın bu usulsüzlükleri örtbas etme girişimleri var. Buna izin vermeyeceğiz. TBMM gerekirse bu 5 bin 703 usulsüzlüğü tek tek araştırmalıdır. Talanın hesabı verilmeli” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın hazırladığı ve 21 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na verilen araştırma önergesinin gerekçesinde Sayıştay’ın 36’sı genel bütçeli, 133’ü özel bütçeli idare ile 8 düzenleyici ve denetleyici kurum, 2 sosyal güvenlik kurumu, 8 il özel idaresi, 30 büyükşehir belediyesi başta olmak üzere 395 kamu idaresinin denetlendiği bildirildi. 1903’ünün mali rapor ve tabloları etkileyen, 3800’ü ise mevzuata uygunluğa ilişkin hataları içeren toplam 5703 işlemin usulsüz yapıldığı vurgulanan araştırma önergesinin gerekçesinde Sayıştay’ın istatistiki bilgilerine yer verildi.

“Vatandaşa hizmet vermek amacıyla iş ya da işlem yapan devlet kurumlarının vatandaşın parasını usulüne uygun olmadan harcadığı ortaya çıkmıştır” denilen araştırma önergesinin gerekçesinde, vatandaşın parasının harcanırken hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilmesi için çalışan Sayıştay’ın ortaya koyduğu usulsüzlüklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulacak bir araştırma komisyonu ile araştırılması istendi.