Selçuk Havutçulu’da Efes Selçuk ilçesi sınırları içine yapılması planlanan JES projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından  yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Söz konusu JES projesi için ÇED raporu alınmış mıdır?" diye sordu.

Yazılı ve görsel medyadaki pek çok habere göre Efes Selçuk ilçesi sınırları içine bir JES (Jeo-termal Enerji Santrali) yapılacağı, bu doğrultuda yatırımcı firmaların Havutçulu’da ikisi tarım arazisi, biri orman arazisi olan üç noktada sondaj yaparak jeotermal kaynak arama faaliyeti ve bir noktada ise işletme faaliyeti gerçekleştirmek istediklerine dikkat çeken CHP'li Murat Bakan, "Bu gelişmeler başta Havutçulu’da olmak üzere Gökçealan ve Çamlık mahallelerinde de tedirginlik yaratmıştır. Bu sondaj çalışmaları üzerine bir araya gelen yöre halkı olası bir JES projesine itiraz etmek üzere birliktelik göstermişlerdir. Uzmanlarla birlikte toplantı yapan yöre halkı jeotermal enerji santrali projesine ilişkin pek çok önemli tespitte bulunmuşlardır. Bunlardan en önemlisinde bir JES projesinin kurulması halinde bölgede su kaynaklarının kirleneceği; bor, arsenik, lityum gibi ağır maddeler ve radyoaktif maddelerin su kaynaklarına karışabileceği öngörülmektedir. Ağır çevre problemlerinin yaşanacağının belirtildiği toplantıda Aydın ilinde JES’lerin yapılmasından dolayı bölgede tarımın yok olduğu, havanın kirlendiği, hava kirliliği nedeniyle kentte yaşayan insanlarda akciğer problemlerine neden olduğu ve asırlık zeytin ağaçlarının kuruduğu; jeotermal enerji santrali projelerinin getirisinden çok götürüsünün olduğu sıklıkla anlatılmıştır. Toplantı sonucunda projenin açık bir şekilde doğaya ve çevreye zarar vereceği, bundan dolayı olası projenin yöre halkı tarafından reddedileceği bir tutanakla belirtilmiştir." dedi.

CHP'li Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan şu soruların yanıtını istedi:

1 - Bakanlığınız herhangi bir yatırımcı firmaya Havutçulu veya çevre mahallelerde jeotermal kaynak arama faaliyeti için sondaj yapma yetkisi vermiş midir? Vermişse bu firma veya firmaların isimleri nelerdir? Bu yetkinin süresi nedir?

2 - Bakanlığınızın Havutçulu veya çevresindeki mahallelerden herhangi birinde JES yapma projesi bulunmakta mıdır? Böyle bir projeniz varsa ihale süreçleri dahil olmak üzere bir eylem planınız var mıdır?

3 - Bu olası eylem planı içerisinde su kaynaklarının ağır maddeler ve radyoaktif maddelerle kirletilmesi olasılığına karşı tarafınızdan bir önlem alınmış mıdır?

4 - Bakanlığınız ve bağlı kurumlarınız nezdinde bu proje için bir kurul veya istişare toplantısı yapılmış mıdır?

5- Söz konusu JES projesi için ÇED raporu alınmış mıdır? Bölgede JES’in tarımın, havanın kirliliğine etkisinin ve bölge insanının sağlığının bundan nasıl etkileneceğinin; geçmişte benzer projelerin sonuçlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle raporda bir değerlendirmede bulunulmuş mudur?