Cumhurbaşkanlığı, milletvekillerinden gelen yazılı soru önergelerinin büyük bölümüne “görev alanında olmadığı” gerekçesiyle yanıt vermiyor. “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” olarak adlandırılan yeni sistemde, milletvekilleri, farklı konulara ilişkin soru önergelerine yanıt alamıyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı, soruların büyük bölümü için bakanlıkları adres gösteriyor. Sadece Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarla ilgili önergelere yanıt veriliyor.

 

Anayasanın 98. maddesinde, “Yazılı soru, yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir” tanımlaması yapılıyor.

Bu kapsamda milletvekilleri de Meclis’te, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle çok sayıda yazılı soru önergesi veriyor. Önergelerdeki konular da farklılık gösteriyor. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, soruların büyük bir bölümünü “Cumhurbaşkanlığı’nın görev alanında olmadığı” gerekçesiyle yanıtlamıyor. Bu soruların hepsine ortak yanıt veriliyor.

TBMM Başkanlığı’na gönderilen yanıtta şöyle deniliyor:

TOP BAKANLIĞA ATILIYOR

 

“Anayasanın 98. maddesi uyarınca başkanlığınızca tarafıma gönderilen yazılı soru önergelerinden, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların görev alanına giren konulara ilişkin önergeler cevaplandırılmaktadır. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır.”

Yanıtta, milletvekili tarafından verilen soru önergesi için hangi bakanlığın görev ve yetki alanına girdiği düşünülüyorsa, yanıt için de o bakanlık adres gösteriliyor. Bu kapsamda milletvekillerinin, Kanal İstanbul projesine ilişkin önergeleri de yanıtsız kaldı.

 

Vekiller, proje güzergâhındaki arsa ve arazilerin kimlere satıldığı, ne kadar arazi satıldığı, Katar Emiri’nin annesinin satın aldığı arazi, projeden zarar göreceği belirtilen tarım ve orman alanları, su kaynakları, Sit alanları ile ilgili önergelerine Cumhurbaşkanlığı’ndan yanıt alamadı. Oktay, bu sorulara da aynı yanıtı vererek, adres olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı adres gösterdi.