Sonunda hukuku hatırlayan bir hakim çıktı: Yargıtay 4. Daire üyesi hakim muhalefet şerhi düştü: Can Atalay'ın hakları ihlal edildi

TİP milletvekili Can Atalay hakkında verilen karara Yargıtay 4. Dairesi'ne yapılan itiraz da reddedildi. Yargıtay 4. Daire üyesi Özgür Cevahir karara muhalefet şerhi düştü.

Sonunda hukuku hatırlayan bir hakim çıktı: Yargıtay 4. Daire üyesi hakim muhalefet şerhi düştü: Can Atalay'ın hakları ihlal edildi

GERÇEK GÜNDEM - Yargıtay 3. Dairesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Can Atalay’ın tahliye talebine gecikmeli bir cevapla ret kararı verdi. Atalay’ın avukatları 3. Dairenin ret kararına itiraz etti ve tahliye talebini Yargıtay 4. Dairesine taşıdı.

Ancak, Yargıtay 4. Dairesi, Atalay hakkındaki yapılan itirazı da reddetti.

Yargıtay 4. Daire Üyesi Özgür Cevahir karara muhalefet şerhi düştü.

Cevahir, muhalefet şerhinde “Netice olarak milletvekili seçilmesinden ve genel olarak yasama dokunulmazlığına sahip olmasından sonra yargılanmasına devam edilerek mahkûm edilmesinin başvurucunun Anayasa'nın 67. maddesi ile korunan haklarını ihlal ettiği ve ihlalin yasama dokunulmazlığının, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının korunmasına ilişkin temel güvencelere sahip, belirliliği ve öngörülebilirliği sağlayan anayasal veya yasal bir düzenlemenin bulunmamasından kaynaklandığı' sonucuna ulaşılmıştır.

AİHM'nin aradığı kanunilik ölçütünün somut olayda gerçekleşmemesi, Daha önceden benzer olay nedeniyle Anayasa mahkemesinin verdiği Gergerlioğlu kararında ulaşılan Anayasanın 14. maddesindeki sınırlamanın belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerini sağlayamadığı sonucu da göz önüne alınarak sanık Şerafettin Can Atalay'ın Milletvekili seçilmekle birlikte Anayasanın 83/2 maddesinde düzenlenen ve yargılama engeli olan yasama dokunulmazlığına sahip olması nedeniyle Anayasa'nın 83/2 maddesi uyarınca tutuklanamayacağından tahliyesine karar verilmelidir” ifadelerini kullanarak, Yargıtay 4. Dairesi’nin itirazın reddi kararına muhalif olduğunu belirtti.

Hakim Cevahir, Can Atalay’ın milletvekili olması nedeniyle tahliye olması gerektiğini savundu.

YARGITAY 4. DAİRESİ İTİRAZI REDDETTİ

Yargıtay 4. Dairesi, 3. Dairenin Can Atalay hakkında verdiği karara yapılan itirazı reddetti.

Kararda, “Sanığın temyiz konusu edilen suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında bulunması ve bu nedenle de Anayasa'nın 83 maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağına ilişkin, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2023/12611 Esas ve 2023/112 değişik is sayılı kararla sanık Şerafettin Can Atalay’ın tahliye talebinin reddine dair 13.07.2023 tarihli kararında herhangi bir isabetsizlik, usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından adı geçen sanık müdafisinin yerinde görülmeyen itirazının REDDİNE,

2- Verilen kararın bir suretinin itiraz edene Dairesince tebliğine,

3- İtiraz hakkında karar verilmiş olmakla dosyanın Dairesine iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu oy çokluğuyla CMK'nin 271. maddesine göre kesin olmak üzere karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP Yargıtay