CHP'li Taşkın'dan soru önergesi: İktidar İzmir'i yıllardır görmezden geliyor

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İzmir'de bakanlık eliyle yıllardır engellenen proje ihaleleri Meclis gündemine taşıdı. Taşkın, 3 bakanın yanıtlaması için ayrı ayrı soru önergeleri verdi.

CHP'li Taşkın'dan soru önergesi: İktidar İzmir'i yıllardır görmezden geliyor

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İzmir’de bakanlıkların yıllardır onaylamadığı proje ihalelerini Meclis gündemine taşıdı. Taşkın, Meclis’e verdiği soru önergelerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sorularını yanıtlamasını talep etti.

Taşkın, İzmir’in yaşamakta olduğu çoğu sorunun arkasında kamu kurumlarından kaynaklanan aksama ve gecikmelerin olduğunu belirtti.

Bakanlıklardan kaynaklanan gecikmelerden dolayı Halkapınar-Otogar Metrosu’nun ihalesi 7 yıldır yapılamadığını belirten Taşkın, Elektrik Fabrika ’sının satış ihalesine 4 yıldır çıkılamadığını ya da Çiğli Tramvayı’nın bir yıldır yurt dışı borçlanma için beklediğine dikkat çekti.

Narlıdere Metrosu için gerekli 30 Milyon Euro’luk kredinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notu AAA olmasına rağmen, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda onay beklediğini belirten Taşkın, Dünya Bankası Kentsel Dönüşüm Projesi Finansmanı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan İller Bankası A.Ş. aracılığı ile kredi sağlanmasına dair talebinin tam 2,5 yıldan bu yana cevaplanmadığını aktardı.

Deniz ulaşımında kullanılan iskelelerin yenilenmesi maksadıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devrine ilişkin talebin ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tam 9 yıldır bekletildiğini vurgulayan Taşkın, bu gecikmelerin ulaşım, elektrik ve su gibi elzem ihtiyaçların giderilmesinde İzmirlileri mağdur ettiğini dile getirdi.

İHALELERİN ENGELLENMESİ İZMİR'İN DOĞASINI VE TARİHİNİ ETKİLİYOR

Taşkın, kamu kurumlarında bir adım atılması için bekleyen bir diğer alanın çevre olduğunu söyledi. Taşkın, “Gediz Deltası'nın Dünya Doğal Mirası Geçici Listesine alınması ve böylece bu deltanın korunması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuruya yanıt gelmemiş; Güney-2 Entegre Atık Yönetim Tesisi (MENDERES) Projesi kapsamında aynı bakanlıktan talep edilen destek ise reddedilmiştir” ifadelerini kullandı.

Taşkın, bu gelişmelerin İzmirlilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ve İzmir’in ise doğası ve tarihiyle yaşanılır bir kent olma özelliğini olumsuz etkilediğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen bir diğer konu su arıtma tesisleridir. İZSU Genel Müdürlüğü’nün bünyesindeki 39 arıtma tesisi, önceki yıllardan devralınan küçük köy arıtmalarıdır. Bu tesisler için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden çevre izin başvurusu için gereken bilgi ve belgeler talep edilmesine rağmen bu başvurulara yanıt gelmediğinin altını çizen Taşkın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlemediği belgeler nedeniyle tüm İzmirlilerin cezalandırıldığını belirtti.

ÜÇ BAKANA AYRI AYRI SORULAR

Taşkın’ın bakanların yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorulardan bazıları ise şöyle:

1) F. Altay-Narlıdere İstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi 06.07.2022 tarihli ve 825714 sayılı yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Dış Finansman İzni Süre Uzatımı talebinde bulunmuş ve ayrıca 17.03.2023 tarihli ve 1261362 sayılı hatırlatma yazısı göndermiş olup ilgili taleplere Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından neden bir yılı aşkın süredir geri dönüş sağlanmamaktadır?

2) Benzer şekilde,

· Çiğli Tramvay Hattı Projesi ve Alt Projesi Olan Araç Alımı İşi

· Konak Tramvay Hattı Araç Alımı Projesi

için Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne ayrı ayrı yapılan Borçlanma İzni Süre Uzatımı taleplerine ne zaman geri dönüş sağlanacaktır?

3) Dünya Bankası Kentsel Dönüşüm Projesi Finansmanı (Deprem Kredisi) kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katıldığı toplantıda Dünya Bankası yetkilileri söz konusu finansman enstrümanlarının kullanılabilinmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı uygun görüşüne tabi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan İller Bankası A.Ş. aracılığı ile kredi sağlanmasının daha uygun olabileceğini ifade 2,5 yıldan bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bilgi talebi yazısına herhangi bir cevap alınamamıştır. Bu cevap ne zaman verilecektir?

4) 2022 Yılında; 5393 sayılı Belediye Kanunun 68 inci maddesi (e) bendi gereğince; İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce 16.02.2022 tarih ve 97509404.301.05.224 sayılı kararla görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla %10'u aşan kısım kapsamında kullanılacak 421.000.000,00 TL kredinin iç borçlanma ile karşılanması için oy birliği ile karar alınmış ve onay için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 01.04.2022 tarih 70318 sayılı yazımız ile onay talebimiz gönderilmiştir. Bu talebe ne zaman cevap verilecektir?

5) Gediz Deltası'nın Dünya Doğal Mirası Geçici Listesine alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı başvuruya ne zaman yanıt verilecektir?

6) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerel bankadan 300.000.000 TL tutarına kadar kredi kullanılabilmesi için ilgili kuruluşunuz olan İller Bankası A.Ş. 'den istenilen (08.08.2022) teminat mektubuna ne zaman cevap verilecektir?

7) İlgili kuruluşunuz İLBANK ve AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) tarafından yürütülen ''Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik ve Güvenilir Ulaşım (SUMART)' projesi kapsamında ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ''100 adet Elektrikli Toplu Taşıma Aracı Alımı'' projesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10.10.2022 tarihli ve 990827 sayılı yazısıyla ESHOT Genel Müdürlüğü adına Belediye tarafından İLBANK'a başvuruda bulunulmuş ve 11.10.2022 tarihli ve 991770 sayılı yazı ile de İLBANK'a tekrar bildirimde bulunulmuştur. İLBANK proje finansmanı konusunda ne zaman bir yanıt verecektir?

8) İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan Çiğli Tramvay Hattı Projesi ve alt bileşeni olan Araç Alımı İşine finansman sağlama amacıyla İller Bankası A.Ş.’nin Garantörlüğünde veya İller Bankası A.Ş. ile İslam Kalkınma Bankası Grubu (IsDB Group) arasında yapılan alt finansman anlaşmaları ile ya da İller Bankası A.Ş. tarafından sağlanan diğer yurt dışı finansman kuruluşları ile destek olunması hususunda 05.01.2023 tarihli ve 1144299 sayılı yazı ile Kredi ve Hibe Başvurusu talebinde bulunulmuştur. Bu talebe ne zaman yanıt verilecektir?

9) Halkapınar-Otogar Metro yapımı yatırım programında yeralmasına karşın neden 7 yıldan bu yana izbedelle bütçe ayrılmakta ve herhangi bir çalışma yapılmamaktadır?

10) "Mürselpaşa Caddesi - Zafer Payzın" yol düzenlemesi işi kapsamında Zafer Payzın Kavşağından Liman Hinterland Bölgesine direkt bağlantı sağlayacak olan kavşak kolunun ön tasarımı yapılmış olup kavşak kolunun uygulama projelerinin yapılabilmesi için Hinterland Bölgesine bağlantı yapılan noktanın değerlendirilerek bilgi verilmesi 06.04.2022 ve 15.08.2022 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilmiştir. Bu talebe ne zaman cevap verilecektir?

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İzmir Meclis CHP Yüksel Taşkın