MEB'de büyük 'ihale' skandalı!

Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılı denetim raporunu yayımladı.

MEB'de büyük 'ihale' skandalı!

Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılı denetim raporunu yayımladı. Raporda, teknik şartnameleri bire bir aynı olan mart ve temmuz ayında yapılan kırtasiye setleri alım ihalelerindeki bazı kalemlerde, yaklaşık maliyet ve ihale fiyatlarında yaklaşık 3-4 kat fiyat farkı tespit edildi.

Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılı denetim raporunu yayımladı. Raporda, çok sayıda usulsüzlük ve eksiklik yer aldı. Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; raporda öne çıkan bulgular şöyle:

2020’de 49 personel, asaleten atanabilme için en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olma şartını taşımadıkları halde ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarında görevlendirildi. MEB, bu durumu “insan kaynağı yetersizliğinin getirdiği zorunluluklar” gerekçesiyle açıkladı. Sayıştay ise “bu zaruriyetin, mevzuatın dışına çıkılmasının gerekçesi olamayacağını” vurguladı. 17 ilçe milli eğitim müdürü hakkında yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak eğitim kurumu müdürlüğüne atandığına dair bilgi ve belgeler valiliklerden temin edilemedi.

GEREKÇESİ YOK

Gerekli şartlar oluşmadığı halde bazı yapım işlerinde pazarlık usulü ihaleler yapıldı. Bu ihalelerde rekabetin yeterince sağlanamaması nedeniyle ihale/sözleşme bedeli, işlerin yaklaşık maliyetine çok yakın gerçekleşti. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan üç ihalenin onay belgelerinde herhangi bir hukuki gerekçelendirme yer almadı.

Temizlik ve kırtasiye malzemeleri üreten ve pazarlayan firmalar yerine yolcu taşımacılığı, filo kiralama, ilaç ve tıbbi cihaz, bilişim ve yazılım gibi ilgisiz alanlarında faaliyet gösteren firmalardan, hem yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas piyasa araştırması yapıldığı hem de ihaleye davet edilerek alımlar yapıldı.

BİR AYLIK ŞİRKET

Bazı firmalar, ihale tarihinden yaklaşık bir ay önce kuruldu. Bu firmaların hangi özelliklerinden dolayı ihaleye davet edildiği konusunda herhangi bir gerekçe ileri sürülemedi.

Teknik şartnameleri bire bir aynı olan mart ve temmuz ayında yapılan kırtasiye setleri alım ihalelerindeki bazı kalemlerde, yaklaşık maliyet ve ihale fiyatlarında yaklaşık 3-4 kat fiyat farkı tespit edildi. Hem yaklaşık maliyet hem ihale fiyatlarının gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmadığı görüldü.

MEB eğitim kurumları ile dağıtım şirketleri arasında imzalanan doğalgaz kullanım sözleşmeleri kapsamında 2018-2020 arasında toplam 94 milyon 44 bin lira tutarında doğalgaz güvence bedeli ödendi. Ancak, MEB eğitim kurumlarından doğalgaz güvence bedeli alınmaması gerekiyor.

lSigorta iş ve işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan toplam 4 milyon 921 bin liralık idari para cezası bakanlık bütçesinden ödendi ancak ilgililere rücu edilmedi.

Etiketler
MEB Sayıştay Milli Eğitim Bakanlığı