İzmir Tabip Odası, onur plaketinden Atatürk'ü çıkardı!

İzmir Tabip Odası her yıl 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında vermekte olduğu “Meslekte 40.yıl” onur plaketinden kalpaklı Atatürk fotoğrafını kaldırdı.

İzmir Tabip Odası, onur plaketinden Atatürk'ü çıkardı!

İzmir Tabip Odası her yıl 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında vermekte olduğu “Meslekte 40.yıl” onur plaketinden kalpaklı Atatürk fotoğrafını kaldırdı.

Atatürk fotoğrafının kaldırılması tartışma yarattı.

Karar, 2018 seçimlerini kazanan “Demokratik Katılımcı Hekimler” yönetimi tarafından alındı. Aynı ekip tarafından düzenlenen Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Şebnem Korur Fincancı da, “Pandemi de örgütlü olmak“ konulu zoom toplantısının açılış konuşmasını yapmak üzere davet edildi.

Atatürk fotoğrafı, ilk olarak 2019 yılında plaketlerden çıkartılmış, hekimler dilekçe vererek, oda merkezine telefonlar açarak ve e-posta atarak duruma tepki göstermişti.

Bu yıl da Atatürk fotoğrafı yer almayınca yine tepkiler geldi. 81 mezunu hekimler adına bir heyet İzmir Tabip Odası başkanı Dr Lütfi Çamlı’yı ziyaret etti. Heyet, Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı resminin plaketlerde olması gerektiğini ifade etti. “Oda yönetimi böyle uygun gördü” yanıtının verildiği belirtildi.

Meslekte 40. yılını dolduran hekimler, bu yıl plaketi istemediklerini, Atatürksüz plaketi almaya gitmeyeceklerini ifade ettiler ve Atatürk’e sansür kararının gerekçesini resmen açıklamalarını talep ettiler.

İzmir Tabip Odası, onur plaketinden Atatürk'ü çıkardı! - Resim : 1

“ATATÜRK RESMİNE RAHATSIZLIĞINIZ NEDİR?”

İzmir’de uzun yıllar oda başkanlığı yapan Dr. Suat Kaptaner, Aydınlık’tan Belma Yücel’e konuştu, bu tutumun TTB yönetiminde ilk olmadığına dikkat çekti:

“Türk Tabipler Birliği yönetiminde de son yıllarda Atatürk resmi, Türk bayrağı, İstiklal marşı hep tartışılmıştı. TTB’yi uzun yıllardır yönetenler şiddetli mücadelemiz ile bunlara engel olamaz hale geldi. Kurtuluş savaşımızın kahramanı olan Mustafa Kemal Atatürk bugün değersizleştirilmeye çalışılıyor! Ne acı ki bu karanlık düşünce, plaketlerden Atatürk’ü çıkartma noktasına kadar ilerlemiştir.

14 Mart haftası boyunca Tabip Odası tarafından yapılan etkinliklerde yine görüyoruz ki ne tıbbiyeli Hikmetlerin ne de kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk’ün adına rastlamak mümkün değil. Ben buradan sizler aracılığıyla soruyorum. Sizin Atatürk resmine rahatsızlığınız nedir?”

PROTESTO EDİYORUZ

Tabip Odası yönetimine 2018 yılında gelen Demokratik Katılımcı Hekimler grubunun TTB Merkez Konseyi destekçisi olduğuna dikkat çeken İzmir Hekim Güçbirliği sözcüsü Dr. Kaptaner, “Oda başkanı Atatürk’ün resminin onur plaketlerine konulmasının gereksiz bir gösteriş olduğunu belirtti.

Oda yönetimineyken 25 yıl boyunca hekimlerin Atatürk’e ve Tıbbiyeli Hikmet geleneğine bağlılığının ifadesi olarak onur plaketlerine Atatürk resmini koyan İzmir Hekim Güçbirliği grubu olarak bu tutumu şiddetle protesto ediyor ve hekimleri de Oda Yönetiminin bu tutumunu protesto etmeye davet ediyoruz.”

Etiketler
İzmir