Sayıştay raporları gerçeği ortaya çıkardı: Yurtlarda büyük risk var

İzmir depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken, Sayıştay raporları depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Uyarılara rağmen karayolları deprem yönetmeliğine göre yapılmamış, öğrenci yurtları da depreme dayanıksız

Sayıştay raporları gerçeği ortaya çıkardı: Yurtlarda büyük risk var

Türkiye, İzmir'de yaşanan depremin yaralarını sarmaya çalışırken, Sayıştay raporları depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu.

TBMM'ye sunulan 2019 yılı Sayıştay raporlarına göre, bazı karayollarının yapımında Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uyulmadı. Yurtlarda da durum vahim.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; depreme dayanıksız ve elverişsiz binalar, öğrenci yurdu olarak kullanılıyor ve bu binalarda büyük risk var. Bursa Şehir Hastanesi'nde ise sözleşmede yer almasına rağmen deprem izolatörleri bulunmuyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin Entegre Sağlık Kampüsü'ne de fore kazık temel sistemi yapılmadı.

Sayıştay'ın kurumlara yaptığı uyarılar şöyle:

YURTLAR RİSK ALTINDA

Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu denetim raporuna göre, bazı öğrenci yurtlarının fiziki ve teknik altyapısının uygunsuz olduğu saptandı. Kullanıma elverişli olmayan binaların faal olduğu, biten kira sözleşmelerinin de yenilendiği belirtildi.

Raporda “Yönetmelikte yurt binaları uzun süreli ve yoğun kullanılan binalar olarak tanımlanmaktadır. Konut ve işyeri binası olarak tasarlanmış binaların yurt olarak kullanılması, can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olacaktır” denildi.

KARAYOLLARINDA ÇATLAKLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Sayıştay raporlarına göre bazı yolların yapımında deprem yönetmeliği ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan Yapım Kuralları TS 500'e uyulmadı. Trabzon Şehir Geçişi Kanuni Bulvarı ile Akyazı ve Sahil Bağlantı Yolları'nın projeye uygun olduğu ancak projelendirme hatası yapıldığı, minimum donatı aralığı yönünden TS 500'deki koşulu sağlamadığı, çok sayıda prefabrik kapağın çatlak olduğu ve risk oluşturduğu, ‘Trabzon-Aşkale Yolu'nun ise minimum donatı aralığı yönünden TS 500'deki koşulu sağlamadığı için risk oluşturduğu görüldü.

DEPREM İZOLATÖRÜ YOK

Sağlık Bakanlığı'na ilişkin raporlarda ise Bursa Şehir Hastanesi'nde sözleşmede yer alan deprem izolatörlerinin tamamlanmadığı saptandı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Entegre Sağlık Kampüsü'nün proje aşamasında da “Her türlü zemin iyileştirmesi yapılacak, kazık temel sistemi uygulanacaktır. Yapının temel sisteminin tamamında deprem sismik izolatörleri kullanılacaktır” ifadesi geçmesine rağmen, temel sisteminin fore kazık temel olmadığı tespit edildi.