Deniz hukukçusu emekli subay: Meis’e karşı Fener Adası ve Kara Ada gündeme getirilsin

Akdeniz’de gerilim sürerken Kardak krizi sırasında dönemin Başbakanı Tansu Çiller’i bilgilendiren deniz hukukçusu emekli subay Ali Kurumahmut, atılabilecek adımları değerlendirdi.

Deniz hukukçusu emekli subay: Meis’e karşı Fener Adası ve Kara Ada gündeme getirilsin

Akdeniz’de gerilim sürerken Kardak krizi sırasında dönemin Başbakanı Tansu Çiller’i bilgilendiren deniz hukukçusu emekli subay Ali Kurumahmut, atılabilecek adımları Sözcü'den Saygı Öztürk'e değerlendirdi.

Kurumahmut “Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye ilişkin olarak Yunanistan'a ait Meis Adası'na önem atfedilebilecek bir durum ortaya çıkarsa; Türkiye Meis Adası'nın batısında yer alan Kara Ada ve doğusunda yer alan Fener Adası'nın egemenlik statüsünü tartışmaya açmaya hazırlıklı olmalı” dedi.

‘BM'YE BİLDİRİLMELİ'

Kurumahmut, ulusal düzenlemeyle Doğu Akdeniz'de karasularımızın 12 deniz mili olduğu vurgulanarak, Birleşmiş Milletler'e bildirilmesini önerdi.

Türk Kıta Sahanlığı'nın münhasır ekonomik bölge olarak ilan edilmesi gerektiğini belirten Danıştay emekli Üyesi Karamahmut, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de öncelikli olarak yapması gereken, karasularının 12 mil olduğunu Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası topluma ilan etmesidir. Doğu Akdeniz'in yarısında 6 mil, yarısında 12 mil karasuyu uygulamasının; Türkiye'nin hakları ve temel ulusal çıkarları ile deniz alaka ve menfaatleri bakımından politik, stratejik ve hukuki izahı yoktur.

Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip bir kıta ülkesi olan Türkiye'nin ilan edilmiş bir münhasır ekonomik bölgesi yoktur. Münhasır ekonomik bölgenin ilan mükellefiyeti vardır. Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Libya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Birleşmiş Milletler'e bildirilmiş değişik münhasır ekonomik bölge uygulamaları mevcuttur. Türkiye için önem ve öncelik arz eden ikinci konu, Doğu Akdeniz'de daha fazla gecikmeye fırsat vermeden, Birleşmiş Milletler'e bildirilen Doğu Akdeniz Türk kıta sahanlığını, yayınlayacağı bir ulusal düzenleme ile münhasır ekonomik bölge olarak da ilan etmesi, Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası topluma bildirmesidir.”

Etiketler
Akdeniz Tansu Çiller