Pandemi sürecinin getirdiği tüm yükü çalışanlarının sırtına yüklemekle eleştirilen Türk Hava Yolları (THY) dikkat çekici bir adım daha attı.

Sözcü Gazetesi'nden Yusuf Demir'in haberine göre; THY'nin yüzde 50 sahibi olduğu yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services (TGS), personelin ikramiye haklarından gönüllü olarak vazgeçtiklerini gösteren bir form hazırladı.

Sayıları 15 bini bulan personelin, ilgili birime giderek imzalamaları istenen “ikramiye kesintisi muvafakat onay formu”nda şu ifadeler yer alıyor:

İSTİHDAM İÇİNMİŞ

“Corona virüsü tedbirleri kapsamında uçuşların azalması ile şirketimizin faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi neticesinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı 2020 yılı 2. ve3. ikramiyelerinin, 2021 yılı 1., 2. ve 3. ikramiyelerinin tarafıma ödenmemesine, başkaca bir işlem ve bildirim yapılmasına ihtiyaç olmaksızın muvafakatimin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.”

İkramiyelerin ödenmeyeceği TGS tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle duyuruldu: “Mevcut ve beklenen uçuş sayıları ve içinde bulunulan belirsizlik şartlarında bugünkü istihdam servislerimizi koruyabilmek şirketimizin gelir gider dengesini nakit akışını ve devamlılığını sağlayabilmek için ikramiye uygulaması 2020 yılı 2. ve 3. dönem, 2021 yılı 1. 2. ve 3. dönemleri için kaldırılmıştır.”

“EMEĞİ GASP ETMEK”


Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN) Yönetim Kurulu da yazılı bir açıklama yaparak TGS'ye tepki gösterdi. Açıklamada, “Çalışanların güçleri oranında sürece katkı vermeleri ve özveride bulunmaları ilkesel olarak kabul edilebilir ancak salgının 2021 yılında da devam edeceğini temel alarak işçinin 2021 hakedişlerine de el atmak tam anlamıyla işçinin emeğini gasp etmektir” denildi.

THY'nin yer hizmetleri şirketi TGS, 15 bin çalışanına “ikramiye kesintisi muvafakat onay formu” imzalatmak istiyor.

“Aba altından sopa gösteriliyor”

Yapılan işlemin tamamen hukuksuz olduğunu kaydeden HAVASEN Genel Başkanı Kaptan Pilot Seçkin Koçak, “TGS de, bağlı olduğu ana şirket THY'nin izinden gitmiş ve salgının faturasını, çalışanlarına çıkarma kolaycılığını seçmiştir” dedi.

Koçak, “İşçiler çağrılarak 2020 ve 2021 yılına ait ikramiyelerinden feragat ettiklerine dair muvafakatname imzalatılmak isteniyor. Güçlü işveren karşısında yalnız, çaresiz ve sahipsiz işçilere abanın altından sopa gösterilerek itiraz edenlere iş akdinin feshi tehdidi hissettiriliyor” diye konuştu.