Borç yapılandırmaları nasıl yapılır?

Yapılandırma ile ilgili yasa düzenlemesine şirketlerin birleşme ve devirlerinin desteklenmesi amacıyla iştirak hissesi alımı nedeniyle yüklenilen finansman giderlerinin devir sonrası da indirimine olanak sağlayan düzenleme de araya sıkıştırılmaktadır.