AKP’li Bergama Belediyesi’nde üyesi oldukları Genel-İş Sendikası’ndan zorla istifa ettirilip, aynı iş kolundaki başka bir sendikaya üye olmaları istenen işçiler ve sendika yöneticileri, belediye binası önünde oturma eylemi başlattı ve bir basın açıklaması düzenledi.

AKP’li Bergama Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’na üye olan işçilerin, ‘baskı ve tehditle’ sendikadan istifa ettirilip aynı iş kolundaki Hizmet-İş Sendikası’na üye olmaları istenmişti. DİSK yetkilileri ise dün konuyla ilgili oturma eylemi başlatmış ve suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün ise işçiler ve DİSK’e bağlı tüm şube yöneticileri belediye binası önünde bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada AKP’den Bergama Belediye Başkanı seçilen Hakan Koştu’nun, göreve başladığı 100 günlük icraatında göze çarpan ilk icraatlarından birisinin, işçilerin örgütlenme hakkının ‘serbestçe’ kullanılmasının tanınmayarak ayaklar altına alınmış olduğu söylendi.

‘SENDİKAL HAKLAR GASP EDİLSİN DİYE OY VERİLMEDİ’

Başkan Koştu’nun, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak sözleşmelerine imza atılan İLO ilkelerini ihlal etmekte, onunla da kalmayarak Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 118’inci maddesine göre açıkça suç işlemekte olduğu vurgulanan açıklamada, “Bergama halkı, belediye başkanına Anayasamızca ve imzaladığımız İLO sözleşmeleri prensipleri ile güvenceye alınmış işçilerin en temel hakları olan sendikal haklarını gasp etmek için oy vermemiştir. Bergama belediye işvereni ve belediye bürokratları siyasi iktidarın yandaşı olan sendikaya işçiler baskı, zor, tehdit ve korkuyla üye yaptırmaya çalışmaktadır. Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na belediyede oda verilerek işçilerin iktidar gücüyle sindirilip istifa etmelerini sağlamaya çalışmak olsa olsa baskıcı ve otoriter yöntemlerle sonuç almaya çalışmaktır.” denildi.

‘HİZMET-İŞ SENDİKASI’NIN TUTUMU İÇLER ACISIDIR’

Sendikal haklar ve özgürlükler açısından işveren baskılarına karşı durmaları gerekirken, işveren yanlısı bir sendika olarak devam eden Hizmet-İş Sendikası’nın tutumunu içler acısı olduğu ve teşhir edilmesi gerektiği de belirtilen açıklamada, “ Sendikal haklar, günümüzün en önemli ve evrensel kolektif haklarındandır. Her ne kadar tüm dünyada siyasal iktidarlar ve işverenler işçilerin sendikal haklarını zayıflatmak ve ortadan kaldırmak isteseler de bu haklar artık evrensel hukukun teminatı altındadır. Bu hakları içselleştiremeyen iktidarlar ve işverenler bulundukları toplumu çağdışına sürüklemektedirler. Bu yaklaşım işçi sınıfının toplumsal açıdan gelişmesini, siyasete ağırlık koymasını engellemek isteyenlerin boş hayalleridir. Bu yol çıkmaz sokaktır.

Sendikalar, sendikal hakları tüm boyutlarıyla güçlü bir biçimde sahiplenmeli ve işverenlerin işçilerin sendikal haklarına müdahalesine kapı açacak girişimlerden kaçınmalıdırlar. Bunun aksine davranan sendikalar sendika olma vasıflarını yitirecek ve iktidar desteğiyle tırmandıkları tepelerden hızla aşağılara yuvarlanarak yok olacaklardır.” ifadeler kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

Buradan tüm sendikalara sesleniyoruz: Sendikal haklara saygı gösterin, işçinin sendika seçme özgürlüğünü elinden almayın. İşverenlerin ve siyasi iktidarların işçi sınıfı iradesine müdahale etmelerini engelleyelim. İşveren ve iktidar gücünü kullanarak sendikacılık yapmayı tarihe gömelim.

Buradan belediyelerde çalışan tüm işçilere sesleniyoruz: İradenize ipotek koymaya çalışanlara karşı çıkın, baskı ile şu veya bu sendikaya üye olmayın. Sizi baskıyla, tehditle ve korkutmayla herhangi bir sendikaya üye olmaya zorlayanlar, hem Türk Ceza Kanunu’na hem de altına imza attığımız İLO sözleşmelerine göre açıkça işlemektedirler. Bergama Belediyesinde 20 yıldır örgütlü ve yetkili olarak haklarından ödün vermediğimiz işçilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız. İşçilerin kendi sendikalarını seçebilme özgürlüklerinin baskı ve tehdit ile önüne geçilmesi insanlık suçudur, bu suçun işlenmesine göz yummayacağız.

Buradan Bergama Belediyesi işverenlerine tekrar sesleniyoruz: İşçilerin sendika seçme özgürlüğüne ve sendikal haklarına saygı gösterin ve işçi düşmanı, emek düşmanı uygulamalarınızdan derhal vazgeçin!