Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden ortak açıklamada 'liyakat' çağrısı: Usulsüz atamaların takipçisi olmaya devam edeceğiz

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tüm akademik birimlerde görev yapan akademisyenler yaptıkları ortak açıklama ile bilim ve liyakat dışı atamalara tepki gösterdi. Açıklamada, "kişiye özel ilanlarla hukuksuz ve kayırmacı atamalar yapılmaktadır" vurgusu yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden ortak açıklamada 'liyakat' çağrısı: Usulsüz atamaların takipçisi olmaya devam edeceğiz

Prof. Dr. Melih Bulu’nun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar Prof. Dr. Naci İnci'nin atanmasıyla devam ederken üniversitede siyasetin etkisiyle, liyakate dayalı olmayan atamaların devam etmesi tepki çekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tüm akademik birimlerdeki (29 bölüm ve üç enstitü) öğretim üyeleri ortak bir açıklama yaparak üniversite bünyesindeki akademisyenlerin görev yapmasının Rektör Naci İnci yönetimi tarafından engellendiği ve liyakatsiz atamaların sürdüğü ifade edildi.

Akademisyenlerin açıklamasında; "Akademik birimlerin görüşü alınmadan veya bu görüşlerin hilafına yapılan atamalar adil değildir. Saygın bir akademik kurumdaki görevlerine bu şekilde başlayan kişiler, yerleştirildikleri konuma emekle ve hak ederek gelmedikleri izlenimini perçinlemekte, kendi kariyerlerine gölge düşürmektedirler" ifadeleri kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin tepkilerini dile getirdiği ortak açıklama şöyle oldu:

AKADEMİK BİRİMLERİN GÖRÜŞÜ ALINMADAN YAPILAN ATAMALAR ADİL DEĞİLDİR

Art arda geçirdiğimiz büyük depremler ve sonrasında yaşanan felaketler, ülkemizde bilim, araştırma ve liyakatin ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hal böyleyken, üzülerek belirtmek isteriz ki, üniversitemizde şeffaflıktan uzak ve konunun uzmanı olan öğretim üyelerinin bulunduğu birim ve fakültelerin hiçbir görüşü alınmadan tepeden inme akademik atamalar devam etmektedir. Üniversitemizde yıllardır bölümlerde titizlikle uygulanan, kamuya açık akademik sunumları da içeren, şeffaf ve liyakate dayalı işe alım süreçleri tümüyle göz ardı edilmekte, kişiye özel ilanlarla hukuksuz ve kayırmacı atamalar yapılmaktadır.

Kurumumuza bu şekilde atanan akademisyenlere, kendi niteliklerinden bağımsız olarak hatırlatmak isteriz ki, şeffaf olmayan süreçlerin işletilmesine razı olarak girdikleri bu kurumu yıllardır Türkiye’nin en iyi kamu üniversitelerinden biri yapan etmenlerin başında titizlikle uygulanan işe alım süreçleri gelmektedir. İşe alınmalarında bu prensiplerin ihlal edilmiş olması akademik etikten son derece uzak bir durumdur. Akademik birimlerin görüşü alınmadan veya bu görüşlerin hilafına yapılan atamalar adil değildir. Saygın bir akademik kurumdaki görevlerine bu şekilde başlayan kişiler, yerleştirildikleri konuma emekle ve hak ederek gelmedikleri izlenimini perçinlemekte, kendi kariyerlerine gölge düşürmektedirler.

Bu nedenle, aşağıda isimleri bulunan birimlerde görevli öğretim üyeleri olarak kurumumuza bu şekilde atanmış ve atanması planlanan tüm akademisyenlere, usulsüz atanma süreçlerinin hukuken takipçisi olduğumuzu ve olmaya da devam edeceğimizi belirtiriz. İşe alınma süreçleri liyakate dayalı, şeffaf ve demokratik yöntemlerle yürütülmüş olan tüm akademisyenlere ise kapımızın her zaman açık olduğunun da altını çizeriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

1.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2.Eğitim Bilimleri

3.Temel Eğitim

4.Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

5.Yabancı Diller Eğitimi

6.Batı Dilleri ve Edebiyatları

7.Çeviribilimi

8.Dilbilim

9.Felsefe

10.Fizik

11.Kimya

12.Matematik

13.Moleküler Biyoloji ve Genetik

14.Psikoloji

15.Sosyoloji

16.Tarih

17.Türk Dili ve Edebiyatı

18.Ekonomi

19.Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler

20.İşletme

21.Uluslararası Ticaret

22.Turizm İşletmeciliği

23. Yönetim Bilişim Sistemleri

24. Bilgisayar Mühendisliği

25. Elektrik-Elektronik Mühendisliği

26. Endüstri Mühendisliği

27.İnşaat Mühendisliği

28 Kimya Mühendisliği

29. Makine Mühendisliği

Enstitüler:

1.ATA enstitüsü

2. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

3. Çevre Bilimleri Enstitüsü

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Boğaziçi Üniversitesi protestoları Boğaziçi Üniversitesi Ağrı Akademisyen