Gezici köpek eğitmeni ile köpek gezdirenin vergi telaşı!

Ama garibim yurdum insanı köpek eğitse ya da gezdirse vergi vermek için Devlet’in kapısını aşındırır! Kara paracı da yalvar yakar vergisiz bile beyandan çekinir!

Yurdum insanı bir başka! Kimi vergi vermemek için her türlü kanunsuzluğa başvuruyor. Sahte fatura kullanıyor. Hesap hata ve muhasebe hileleri yapıyor. Kimi de köpek eğiticiliğinden veya başkalarının köpeklerini gezdirerek aldığı üç kuruş paranın vergisinin telaşında!

KÖPEK EĞTİCİSİ SERBEST MESLEK SAHİBİ OLARAK VERGİ VERECEK

Antalya da gezici olarak köpek eğiticiliği yapan bir yurdum insanı vergi kanunları karşısında ileride cezai bir işlem ile karşılaşmamak için Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’na başvurarak görüş sorar.

Görüş talebi aynen şöyledir:

- ‘’Bir işyeri açmaksızın gezici olarak köpek eğitmenliği faaliyetiyle iştigal etmekteyim. Bu faaliyetim nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’ncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağım konusunda Başkanlığı’nız görüşünü talep etmekteyim.’’ Der.

Bunun üzerine Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı aşağıdaki gibi bir özelge tayin eder:

‘’193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’ncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre; ticaret ve sanat erbabından kimlerin esnaf muaflığından faydalanabilecekleri maddede bentler halinde sayılmıştır. Maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde;

- " Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike yani tüketiciye iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbablarının yararlanacağı,

- Aynı maddenin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinde ise söz konusu bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenlerin söz konusu esnaf muaflığından yararlanabilecekleri,

- Aynı Kanunun 65 inci maddesinde "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı olduğu,

- Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olduğu,

- Aynı Kanunun 66’ncı maddesinde; serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabı olduğu,

- Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmeyeceği,

Düzenlenmiştir.

- Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun 9’ncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan; ‘’Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike yani tüketiciye iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbablarının yararlanacağı, sayılan bu meslek kollarında faaliyet gösterenlerin esnaf muaflığından yararlanabilmesi mümkün olup bu kapsamdaki ticaret ve sanat işleri kapsamına girmeyen köpek eğitmenliği faaliyetiniz nedeniyle esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

- Dolayısıyla, şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayanarak kendi nam ve hesabınıza devamlılık gösterecek şekilde yapılan köpek eğitmenliği faaliyetinizin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi, söz konusu köpek eğitmenliği faaliyetiniz dolayısıyla elde ettiğiniz kazancın da serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.’’

BAŞKALARININ KÖPEKLERİNİ GEZDİREN VERGİ VERECEK Mİ?

4 Mayıs 2019 ve 10 Ocak 2022 tarihinde de yazmıştım. Ankara Angora Evleri Sitesinde yaşayan varlıklı insanların köpeklerini cüzi para karşılığı gezdiren ve bir yurttaşımız Ankara Gelir İdaresi Başkanlığı’na dilekçe ile başvurarak ‘’köpek gezdirme işinden para kazanıyorum vergi verecek miyim?’’ diye görüş sormuş.

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Kanunu hükümler uyarınca köpek gezdiren yurttaşımıza aşağıdaki resmi özelge ile cevap vermiş!

‘’Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlı olmadan, herhangi bir işyeri açmaksızın sadece köpekleri sokakta gezdirme faaliyetiniz dolayısıyla elde ettiğiniz gelir nedeniyle esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.’’

Yani ‘’vergiden muafsınız’’ diyor.

Sonra devam ediyor: ‘’Ancak, herhangi bir internet sitesine üye olarak faaliyette bulunmanız veya tüketiciler ile hizmet sunanları buluşturan organizasyonlar vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak ve devamlılık arz edecek şekilde faaliyette bulunmanız halinde esnaf muaflığından faydalanamayacağınızdan durumunuza uygun olarak, gelir vergisi mükellefiyeti tesis edileceği veya Gelir Vergisi Kanunu’nun ücret gelirinin vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre vergilendirileceğiniz tabiidir.’’ (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 26.02.2016 tarih ve 38418978-120[9-15/27]-8343 özelgesi).

AKP İktidara geldiği 20 yılda 8 defa ‘’Varlık Barışı, Vergi Barışı’’ Kanunları çıkardı. ‘’ Yurt içinde ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları yurda getir yüzde 1 veya yüzde 2 vergi ver. Kara paranı akla.’’ Denildi. Büyük bir kısmı gelmedi. ‘’Olmadı vergi de verme, ama paranı yurda getir beyan et.’’ Denildi yine de gelmedi.

Ama garibim yurdum insanı köpek eğitse ya da gezdirse vergi vermek için Devlet’in kapısını aşındırır! Kara paracı da yalvar yakar vergisiz bile beyandan çekinir!

Etiketler
Köpek Para Vergi