Geçtiğimiz günlerde birden fazla yerden maaş alan bazı siyasi ve üst düzey bürokratlar tartışıldı. Hatta Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kendisi ve eşinin ikişer olmak üzere dört maaş aldıkları kamuoyunda tartışıldı.

İktidar ve muhalefete bağlı bazı belediyelerde de bu tür işlemlerin olduğu yazılıp çizildi. Birden fazla yerden maaş, huzur hakkı, ikramiye ve sair adlarla ücret alanların belli miktarı aşan ücretlerini beyannamelerinde birleştirerek beyan etmemeleri gerektiği bu yazımızın konusu.

GELİR VERGİSİ KANUNU NE DİYOR?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’nci maddesinde ücret tanımlanmış, aynı Kanunun 103’ncü maddesinde vergi çizelgesi (tarifesi) artan oranlılık esasına göre düzenlenmiştir.
 
Geçen hafta bir özel üniversitemizin tıp doktoru profesörü dostum endişeli olarak yanıma geldi. ‘’Vergi dairesinde kendisine bir yazı geldiğini ve çok endişe ettiğini bu nedenle kendisine bu konuda yardım etmemi’’ istedi.
 
Kadrolu olarak görev yaptığı Üniversiteden başka LÖSEV’e sunduğu sınırlı sağlık hizmetlerinden dolayı elde ettiği ücreti beyan etmediğinden dolayı eksik beyanda bulunduğu gerekçesiyle vergi idaresinden bir yazı ile uyarılmıştı. Sevgili Hoca’mıza 23.000 TL vergi ve zam farkını internet üzerinden hesapladık. Bir bilim adamı titizliği ile endişe duyan Hoca’mızın endişesine kaynaklık eden düzenlemeleri açıklayalım.

Gelelim bu konularla ilgili yasal düzenleme ve uygulamalara.

Yıl içerisinde iş değiştirenler (Grup şirketleri içinde yapılan iş değişiklikleri dahil) veya öteden beri iki veya daha fazla işverenden ücret alanlar gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar. Bu durumda olanlardan Maliye bilgi istemektedir. Beyanda bulunmayanları beyana davet etmekte, beyan etmeyenlere ise vergi ve ceza uygulamaktadır.

Birden fazla iş verenden ücret alıp da kesinti yoluyla vergisini ödemiş, sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Kanunu’nda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı yani 2018 yılı için 34.000 TL’yi 2019 yılı için ise 40.000 TL’yi aşmayan ve tamamı kesinti yoluyla vergilendirilen ücretliler yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir.

Ancak, birden sonraki iş verenden alınan vergi kesintisine tabi ücretlerin toplamı 34.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerinin tamamı ilk iş verenden alınan ücret de dahil olmak üzere yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla iş verenden ücret alınması halinde, birinci iş verenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

BİLGİ İSTEME YAZISI ALAN NE YAPACAK?

Bilgi isteme yazısı alanların, yazıyı gönderen vergi dairesine 15 gün içerisinde neden beyanname vermediklerini izah etmeleri ya da beyannamelerini bağlı bulunulan yani ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine kağıt ortamında veya Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamında vermeleri gerekmektedir.

VERGİ CEZALI Mİ ALINACAK?

Vergi Usul Kanunu’nun 370 inci maddesi uyarınca, kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, Vergi Usul Kanunu’nun 371’nci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamamaktadır; ancak bu uygulamada İdare, beyannamelerin pişmanlıkla verilmesine olanak tanımaktadır. 

Buna göre, vergi dairesi yazısına istinaden 15 gün içerisinde beyannamelerini veren mükelleflere vergi farkıyla birlikte sadece pişmanlık zammı tahakkuk ettirilecektir. Ancak tahakkuk eden tutarın 15 gün içerisinde ödenmemesi halinde %50 oranında vergi ziyaı cezası uygulanacaktır.

DAHA ÖNCE BEYANNAME VERİLMİŞSE

Diğer taraftan, ücret geliri dışındaki gelirleri için yıllık beyanname vermiş olan bir mükellefe eğer söz konusu yazı tebliğ edilmişse, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gelirin Toplanması ve Beyan” başlıklı 85 inci maddesi uyarınca, ilgili kişinin ücret gelirlerini daha önce vermiş olduğu yıllık beyannameye ekleyerek, düzeltme yapmak suretiyle beyan etmesi gerekmektedir.

DEVLETE, YASALARA VE MEVZUATA SAYGILI OLAN VE FAKAT TEKNİK VERGİ YASALARINI YETERİ KADAR KAVRAYAMAYAN (NÜFUZ EDEMEYEN) SEVGİLİ HOCA’MIZIN GÖSTERDİĞİ ÖZENİ BÜROKRAT VE SİYASİLER DE AYNI ŞEKİLDE ÖZEN GÖSTERECEKLER Mİ? BEKLEYİP GÖRECEĞİZ!