CHP'li Başarır: Yasalara aykırı şekilde doğa ve çevre katlediliyor

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Silifke İlçesi Yeşilovacık Mahallesine Bağlı Tisan’da MHP’li Belediye tarafından yapılaşmaya açılan alanda Çevre ve Kıyı Koruma Kanunlarına aykırı hareket edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Başarır: Yasalara aykırı şekilde doğa ve çevre katlediliyor

Doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Tisan Yarımadasının MHP’li Silifke Belediyesi tarafından yapılaşmaya açıldığını hatırlatan CHP’li Başarır, “Çevre ve Kıyı kanunlarına açıkça aykırı işlemler yapılıyor. Deniz kenarlarındaki bazı alanlara kaçak dolgu yapılıp üzerine prefabrik yapılar inşa ediliyor. Çıkan hafriyat malzemeleri kanunsuz bir şekilde dere içlerine dökülüyor. Yapılan uyarılar da ne yazık ki dikkate alınmıyor. Yasalara aykırı bir şekilde Tisan’da doğa ve çevre katlediliyor” dedi.

CHP'li Başarır: Yasalara aykırı şekilde doğa ve çevre katlediliyor - Resim : 1

KANUNLARA AYKIRI DAVRANMAK ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ

Hemen hemen her konuda yapılan kanunsuz işlerin mevcut siyasi iktidarın bu zamana kadar ki tutumundan kaynaklandığını dile getiren CHP’li Başarır, “Ne yazık ki siyasi iktidar, o kadar yasalara aykırı işlem yapıyor ki bu tutum iktidar belediyelerinden tutun da yandaş şirketlere kadar yansımış durumda. Kanunlara aykırı hareket etmek adeta alışkanlık hale geldi. Bu anlayış da doğal olarak hem çevreye hem insanlarımıza büyük zararlar veriyor” dedi.

CHP'li Başarır: Yasalara aykırı şekilde doğa ve çevre katlediliyor - Resim : 2

CHP’li Başarır yazılı olarak yanıtlanması için vermiş olduğu önergesinde;

“MHP'li Silifke Belediyesi'nin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği sebebiyle Mersin’in doğal güzelliğiyle meşhur yarımadalardan biri yapılaşmaya açılmıştı. Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesine bağlı Tisan Yarımadasında, inşaat sebebiyle ortaya çıkan hafriyatlar dere kenarlarına dökülmüş, kontrollü alanlar oluşturulmamıştır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, inceleme alanında Faras Akdeniz Konut Yapı Kooperatifi’nin inşaat faaliyetleri sırasında çıkan kazı malzemelerinin dere içlerine, Yeşilovacık ve Dibekli Mahallelerindeki muhtelif alanlara kaçak bir şekilde döküm yapıldığını tespit etmişlerdir. Sadece bununla da kalmayıp deniz kenarındaki bazı alanlara dolgu yapılarak prefabrik yapıların da inşa edildiği tespit edilmiştir.

Bilindiği gibi alandan çıkan hafriyat malzemelerinin izin alınarak izinli döküm alanlarına taşınması yasal bir zorunluluktur. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği bu zorunluluğu düzenlemektedir. Bu atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler ancak bu tedbirlerin alınması bir yana hem Çevre Kanunu’na hem de Kıyı Kanunu’na aykırı davranılmıştır.

Ayrıca bu yönetmeliğe göre taşıma işinin yapılması için gerekli izin ve evrakların alınması gerekmektedir ancak firma alanda bulunan 1 araç hariç birçoğuna atık taşıma belgesi düzenlememiştir. Hem kontrollü, izinli alanlara hafriyat dökülmemiş hem gerekli tedbirler alınmamış hem de gerekli uyarılar dikkate alınmamıştır.

Basına yansıyan haberlere göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İlgili firmaya kaçak bir şekilde doğaya döküm yaptığı için Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulamıştır ancak firma işlemlerine ve hareketlerine devam etmektedir” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1-İlgili firma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gerekli izinleri, belge ve evrakları almış mıdır? Almışsa hangi gerekçelerle ve hangi mevzuat hükümlerine göre almıştır?
2-Narlıkuyu, Canbazlı, Uzuncaburç, Sökün, Kurtuluş ve birçok mahallelerimizde sit alanlarından dolayı vatandaşlarımız bir çivi bile çakamazken, tapulu arazisini ekip biçemezken, nakliye esnafımız bir kamyon hafriyatı izinsiz dökemezken, bu firma hangi ayrıcalıklarla bu yetkiyi alabilmiştir?
3-Anayasa madde 43 gereği devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kıyılar üzerinde öncelikle kamu yararının gözetilmesine rağmen prefabrik binaların kurulmasının gerekçesi nedir? Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 13.maddesine açıkça aykırı bir olan bu uygulamaya yönelik herhangi bir işlem yapılacak mıdır?
4-Kıyı Kanunu madde 6 gereği kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıkların dökülemeyeceği düzenlenmesine rağmen ilgili firmanın aykırı davranışlarına herhangi bir yasal işlem uygulanmış mıdır?
5-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği hafriyatların, yıkıntı atıklarının izinli döküm sahasına dökülmesi gerekirken dere kenarlarına, orman içlerine dökülmesiyle çevre katliamına izin mi verilecektir? Araçların üzerinde herhangi “İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma Aracı” ibarelerinin bulunmaması vs. gibi işlemler için herhangi bir cezai işlem uygulanacak mıdır?
6-İnşaat alanında konkasör makinasının kullanılması için ve beton santralinin faaliyeti için herhangi bir izin alınmış mıdır?

CHP'li Başarır: Yasalara aykırı şekilde doğa ve çevre katlediliyor - Resim : 3