İçişleri Bakanlığı’nın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bakanlık, Danıştay 10. Dairesi’nin iptal ettiği “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ifadelerini yönetmelikten çıkararak, yerine “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” ifadelerini ekledi.

Danıştay’ın iptaline konu olan hüküm, “il ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahının kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde” belirlenmesini öngörüyordu.

OY BİRLİĞİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, 5 Ağustos 2015 tarih ve 29436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ve Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10. maddelerin iptali istemiyle Danıştay 10’uncu Dairesinde dava açmıştı. Danıştay, “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresini oy birliğiyle iptal etmişti.