CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, 2020 yılı için öngörülen bütçe açığı rakamlarının 7 ayda gerçekleşmesinin nedenlerini sordu. 

Tanrıkulu'nun Albayrak'tan yanıtını istediği sorular şöyle:

1. 2019 yılı bütçe açık tahminin 9 ayda aşılmasının gerekçesi ve izahı nedir?

2. Merkezi yönetim bütçe dengesinin Temmuz Ayında 29,7 milyar lira açık vererek ilk 7 aylık açığın 139,1 milyar liraya ulaştığı ifadesi göz önüne alındığında, AKP Hükümetleri ve Bakanlığınız süresince hedeflerin tutturulamamasının rasyonel gerekçeleri nelerdir?

3. Merkez Bankasından ihtiyat akçesi ilave edilmesine karşın, bütçe açık tahminin 9 ayda aşılmasına sebep olan harcamalar nelerdir ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak mıdır?

4. 2019 – 2020 yılları arasında yıllar bazında 20 Ağustos tarihi itibariyle kar amacı gütmeyen dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara (isim isim belirtilmek üzere) bütçeden ayrılan ve yapılan toplam bağış ve yardım ödeneği ne kadardır?

5. Kar amacı gütmeyen dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara 2020 yılı Temmuz ayında bütçeden aktarılan ödeneğin yaklaşık 37 Milyon TL olduğu iddiası doğru ise, bahse konu kar amacı gütmeyen dernek, birlik, kurum ve kuruluşlar hangileridir?

6. Kar amacı gütmeyen dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara 2020 yılı Ocak – Temmuz aylarında bütçeden aktarılan toplam ödeneğin yaklaşık 550.6 Milyon TL olduğu iddiası doğru ise, bahse konu kar amacı gütmeyen dernek, birlik, kurum ve kuruluşlar hangileridir?

7. AKP Hükümetleri döneminde ödenek ayrılan dernek, vakıf ve kurumlara dair bilgilerin şeffaf ve eksiksiz olarak kamuoyu ile paylaşımı yapılacak mıdır?

8. Ödenek ayrılan ilgili dernek, vakıf ve kurumlardan hangileri faaliyet raporlarını açıklamıştır? Açılanan faaliyet raporlarında gelir kaynaklarına dair içerik var mıdır?