İYİ Parti'den Emine Bulut'un, eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Sibel Yanıkömeroğlu'nun Emine Bulut cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye bugün vicdanları sızlatan bir cinayete daha gözyaşı döküyor.

Emine Bulut, bitmek bilmeyen kadın cinayetlerine yeni bir halka olarak eklendi.

Genç bir kadın, hem de evladının gözleri önünde katledildi.

Bu çağda çoktan geri bırakmış olmamız gereken bu denli ilkel hadiseler, maalesef ülkemizin gündeminden düşmüyor. Çünkü, her fırsatta ‘pozitif ayrımcılıktan’ söz edenler, kadına yönelik şiddet konusunda caydırıcı olabilecek en sert tedbirleri almaktan kaçıyorlar.

“Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmektir” diyen yüce dinimizin bu kıymetli uyarısına bile kulak asmayanlar, lafa gelince herkesten daha Müslüman.

Kur’an’ın hükmüne bile aldırış etmeyen bu cehalet, artık Türkiye’nin gündeminden çıkmak zorundadır.

Kadını, sistematik olarak, toplumdan ve sosyal hayattan uzaklaştırmaya çalışan siyasi iktidar ve onun uzantılarının zihniyeti değişmediği sürece, Emine Bulut cinayetinin son olmayacağını anlamak zorundayız.

Sayın Genel Başkanımızın da her fırsatta vurguladığı gibi;

“Kadın bedeni üzerinden ahlaksızca siyaset yapan zihniyetin ülkemizi getirdiği nokta maalesef budur.”

Bu cinayetlerin önünü alabilecek adımlar, İstanbul Sözleşmesi ile mevcuttur. 6284 sayılı kanunumuz, bu uluslararası sözleşme gereği ve kadını korumak için çıkarılmıştır.

Fakat kadını yok sayan odaklar bu kanundan rahatsız olduklarını her fırsatta dile getirip, ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

Bugünün iktidarı, kendi dönemlerinde kadın cinayetlerindeki ciddi artışı görmezden gelmekte, bu yüzden de, gerekli ve ciddi adımları atmaktan aciz kalmaktadır.

İlan ediyoruz ki;

-Sessiz kalmayacağız.

-Şiddeti mazur görmeyecek, ve normalleştirilmesine engel olacağız.

-Kadınlarımıza sahip oldukları hakları, her fırsatta, her ortamda anlatacağız.

Bu mesele sadece hukuki ve ahlaki bir mesele değildir.

Kadınların üretim ilişkileri içerisindeki konumları, şiddet karşısındaki ezilmişliklerini doğrudan belirlemektedir. Bu nedenle, gizlenmeye çalışılan kadın işsizliğini açığa çıkaracağız, eşit çalışma hakları için mücadele edeceğiz.

Kadın Cinayetlerini dur demek, yalnızca bir siyasi duruş değildir.

İnsan olmanın, var olmanın ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı tarafından korunan yaşama hakkının bir gereğidir.

A.Sibel YANIKÖMEROĞLU

Kadın Politikaları Başkanı"